František Kleiner

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Přírodovědecká fakulta, ),
? - ?   Soukromá škola V. Sychry, _ ,
1933 - 1938   České vysoké učení technické, Praha ,