Marie Příhodová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1947 - 1952   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Fišárek Alois