Petr Keil

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (Činný v soukromém ateliéru A 13 v l. 1970-1972, v Projektovém ústavu Čs. výrobních družstev v l. 1972-1974, v Pragoprojektu v l. 1974-1990, v soukromém ateliéru KMS v l. 1990-1993.Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde pedagogem od r. 1993.)