Petr Poš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
  Petr Poš: Obrázky
1984   Petr Poš: Kresby, grafika
1986   Petr Poš
1988   Petr Poš: Z atelieru
1989   Petr Poš: Všichni hrajeme
1991   Petr Poš: Grafika, plakáty, ilustrace
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   UMPRUM 1968
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1989   Současná česká grafika
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Současná česká grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník)
1997   Čeští ilustrátoři dětem
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2000   Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2001   Současná česká ilustrační tvorba (9. ročník)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Český filmový plakát 20. století
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2015   Filmový plakát a kniha
2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1982   Funkce a hodnoty užité grafiky, Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 9-12
1983   Grafika Petra Poše (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 52-53
1988/04/26   Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 3, 1988/04/26, 8-
1989   Zrcadlo možných světů, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 24, 1989/11/28, 5-
1990   Petr Poš, Design Journal, , 27, 1990, 58-58
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11
www
rok vydání, název (podnázev)
  Petr Poš (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Petr Poš: Všichni hrajeme
2006   Petr Poš: Výstava filmových plakátů (Zlatá éra českého plakátu I.:)
2018   Pastviny Petra Poše
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Pohlaďte si králíčka (Ilustrace pro časopis Playboy)
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky (20 českých výtvarných umělců)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie Mona Lisa
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Petr Poš: Kresby a grafika
2016   Petr Poš: Jakoby nic
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1990   Design Journal
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)