Miloslav Polcar

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1983   Miloslav Polcar: Kresby, grafika
1989   Miloslav Polcar: Kresby a obrazy
1993   Miloslav Polcar: Hlasy a sloupy
2009   Miloslav Polcar: Obrazy, grafika, objekty
2015   Miloslav Polcar: Intermundia (práce na papíře, tisky, objekty, instalace, autorské knihy)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1981   Oborová výstava užité grafiky
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1990   Miloslav Polcar, Jiří Kornatovský
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Hosté Hollaru
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Kresba 95
1995   Černá a bílá
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1999   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2005   Les arts graphiques tcheques
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2012   Jubilanti Hollaru 2012
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XI. Pau - Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1995   Česká moderní grafika má za sebou..., Černá a bílá, , , 1995, -
1996   Černá a bílá (Ostrov n. O., Letohrádek, 9. 3. - 28. 4., Praha, Galerie bratří Čapků, 23. 7. - 11. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 13, 1996/06/20, 6-6
1998   Mistři grafického umění (4. Mezinárodní bienále kresby a grafiky, Györ 6. 12. 1997 - 30. 1. 1998), Grapheion, , 5, 1998, 46-48
1998   Masters of graphic art (Fourth International Biennial of Drawing and Graphic Art), Grapheion, , 5, 1998, 46-48
2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1983   Miloslav Polcar: Kresba a grafika z let 1981-1983
1989   Miloslav Polcar: Kresby a obrazy
2009   Miloslav Polcar: Vedle, přes a skrz (Obrazy, grafika, objekty)
2015   Miloslav Polcar: Intermundia (práce na papíře, tisky, objekty, instalace, autorské knihy)
2019   Miloslav Polcar: Otevřené médium (Práce na papíře, tisky / objekty, instalace, autorské knihy)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Exposition exceptionnelle d´oeuvres tcheques
1995   Kresba ´95
1995   Černá a bílá
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Prostorové pole
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Miloslav Polcar: Grafika
2009   Miloslav Polcar: Jedna z druhé (Obrazy - grafiky - objekty)
2012   Miloslav Polcar: Prostor grafiky
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Kresba ´95
1997   Literatura, hudba a grafika
1998   Iniciace (Učitel a žák)
2000   6. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle figura (Kresby)
2007   Jubilanti Hollaru 2007
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   Horizonty myšlení (Autorská kniha a grafika)
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)
2015   Památník národního písemnictví zve na výstavu Miloslav Polcar: Intermundia