Jana Kořínková

termín, název výstavy, místo konání
2012/11/15 - 2012/12/20   Oživit a ozvláštnit: Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno (Brno-město)
2014/03/12 - 2014/04/15   Digital Exchange, Brno (Brno-město)