Martin Heřmanský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1972   Martin Heřmanský: Modely
1980   Martin Heřmanský: Sochy a kresby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Martin Heřmanský: Modely
1980   Martin Heřmanský: Sochy a kresby
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)