Alva Hajn

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Alva Hajn
1991   Alva Hajn
1995   Alva Hajn
1997   Alva Hajn
2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby
2014   Alva Hajn: Obrazy
2014   Alva Hajn: Sochy a objekty
2014   Alva Hajn
2014   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby
2015   Alva Hajn: Práce na papíře
2016   Alva Hajn: Mezi hlínou a mraky
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Výstava obrazů a kreseb
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1983   Výtvarní umělci Pardubic
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1992   Minisalon
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1996   Písmo ve výtvarném umění
1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
2000   Kde je tvé srdce doma
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2006   Smetanova výtvarná Litomyšl (16. června - 31. července 2006)
2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2017   Okouzleni řádem / Enchanted by the Order
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Difficult Ceremony
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Starý psi
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1964   Umělecká sekce mladých, Tvář, , 3, 1964/04/25, 28-29
1991   Černá kolem bílé, Mladá fronta Dnes, , , 1991/08/14, 4-
1995   Druhý život Alvy Hajna, Labyrint revue, , 6, 1995, 44-46
2011   Svět Alvy Hajna (1.11.-17.12.2010), Galerie Dion 2009-2010, , , 2011, 6-7
2013   Alva Hajn, Prostor Zlín, 20., 1, 2013, 34-37
2015   Alva Hajn: Práce na papíře (Posledním, čtvrtým katalogem díla...), Alva Hajn: Práce na papíře, , , 2015, 3-7
2015   Poznámky ke kresbám Alvy Hajna, Alva Hajn: Práce na papíře, , , 2015, 13-17
2015   Barokní principy v díle Alvy Hajna, Alva Hajn: Práce na papíře, , , 2015, 29-33
2015   Text z konference k životu, dílu a době umělce Alvy Hajna 1938-1991, Alva Hajn: Práce na papíře, , , 2015, 47-49
2017   Okouzleni řádem / Enchanted by the Order, Okouzleni řádem / Enchanted by the Order, , , 2017, 4-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Alva Hajn (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   ...a když - tak se objev/te / 3.7.1988 (polní chrčice alva)
1989   Alva Hajn: Objekty
1991   Alva Hajn: Obrazy, objekty a kresby
1995   Alva Hajn: Obrazy, plastiky
1996   Alva Hajn: Obrazy kresby
1996   Alva Hajn: Kresby, obrazy
1997   Alva Hajn
1998   Alva Hajn
2001   Vzpomínka na Alvu po deseti letech
2004   Alva Hajn: Výběr z díla
2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby (vernisáž)
2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby ((186 x 100))
2010   Svět Alvy Hajna (z tvorby 70. a 80. let)
2013   Alva Hajn: Konference k životu dílu a době (1938 - 1991)
2014   Alva Hajn
2016   Alva Hajn: Mezi hlínou a mraky
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Protiválečné kresby a plakáty
1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
2006   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   Okouzleni řádem
2018   Difficult Ceremony
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1983   Krajina
po r. 1983   Protrhávaný papír
kresba
rok vydání, název (podnázev)
70. léta   Abstraktní kompozice
80. léta   Kompozice
druhá polovina 70. let   Bez názvu
druhá polovina 70. let   Žena
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1960 nebo 1961   Portrét dívky
1979   Panorama s dominantou
1979   Panorama s dominantou
1979   Panorama s dominantou, figury
1987   Černá a bílá
70. léta   Spojení
asi 1960   Polní Chrčice
kolem poloviny 60. let   Hlavy
kolem r. 1980   Červená hlava
začátek 70. let   Polní Chrčice
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Alva Hajn: Objekty
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
text
rok vydání, název (podnázev)
1992   Alva Hajn (Metodický list k výstavě Alvy Hajna)