Libor Erban

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1961 - 1967   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura), Cubr František