Lenka Stejskalová Skoumalová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha, ()