Augustin L. Gazda

* 1960, Pivín (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
kněz

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jo2015883038

poznámka:
V osmdesátých letech v době totality emigroval jako mladík do Itálie. Zde vstoupil do semináře, aby vystudoval na kněze. Svojí pílí, houževnatostí a především vírou v Boha se mu to podařilo. A tak po sametové revoluci se mohl vrátit do vlasti. V sobotu dne 5.července 1991 tak Pivín zažil velkou slávu – primici svého rodáka P. Augustina Gazdy OSB. V roce 1997 byl jmenován převorem a administrátorem Benediktinského opatství v Rajhradě. Převzal objekt kláštera zdevastovaný komunistickým režimem. Se spolubratry benediktiny tak postupně vrací klášteru v Rajhradě svoji původní tvář. Při tom ještě plní funkci faráře v Rajhradě.
Otec Augustin je navíc vynikajícím kazatelem a znalcem historie. Můžeme tyto jeho schopnosti obdivovat při každé návštěvě Pivína nebo jiné okolní obce.

V těchto dnech se P. Augustin dožívá padesáti let. Vyprosme mu pevné zdraví, veselou mysl a hodně sil do další práce u Panny Marie Pivínské.
Jiří Vrba, únor 2010

Augustin L. Gazda

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Klášter Rajhrad, Rajhrad (Brno-venkov), převor

Augustin L. Gazda

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   český exil (Itálie), *
???? - ????   exil, *

Augustin L. Gazda

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2000/09/01 - 2000/09/30   Petr Nejedlý: Vnitřní artikulace, Klášter Rajhrad, Rajhrad (Brno-venkov)
2008/05/31 - 2008/07/31   Jindřich Štreit: Benediktini, Klášter Rajhrad, Rajhrad (Brno-venkov)