Vladimír Komárek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1961   Vladimír Komárek: Obrazy
1962   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1963   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1964   Vladimír Komárek
1968   Vladimír Komárek: Obrazy
1969   Vladimír Komárek
1972   Vladimír Komárek
1972   Vladimír Komárek (Katalog k výstavě akad. malíře Vladimír Komárka ve výstavní síni krnovského musea)
1977   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1977   Vladimír Komárek: Ilustrační grafika
1977   Vladimír Komárek: Oleje, grafika
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1978   Vladimír Komárek: Obrazy z let 1945 - 1978
1978   Vladimír Komárek: Grafika
1978   Vladimír Komárek: Grafika
1978   Vladimír Komárek: Grafika 1958 - 1978
1978   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1979   Vladimír Komárek: Grafika, obrazy
1979   Vladimír Komárek: Grafika, obrazy
1979   Vladimír Komárek: Obrazy - Grafika
1980   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1980   Vladimír Komárek: Grafika
1980   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1981   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1981   Vladimír Komárek: Výběr z díla (Obrazy, grafika - suché jehly)
1981   Vladimír Komárek
1981   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1982   Vladimír Komárek: Obrazy
1983   Vladimír Komárek
1984   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1985   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1985   Vladimír Komárek
1985   Vladimír Komárek: Ilustrace, grafika
1986   Vladimír Komárek: Výber z tvorby
1986   Vladimír Komárek: Grafika
1986   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1987   Vladimír Komárek: Grafika
1987   Vladimír Komárek: Obrazy
1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1988   Vladimír Komárek
1988   Vladimír Komárek: Grafika - Ilustrace
1988   Vladimír Komárek: Drobná grafika
1988   Vladimír Komárek (Okresní muzeum a galerie Jičín)
1988   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988
1989   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1979 - 1989
1989   Vladimír Komárek: Soupis ex libris
1990   Vladimír Komárek: Malíř, grafik a sochař
1990   Vladimír Komárek: Grafika
1992   Cesty životem Vladimíra Komárka
1992-   Vladimír Komárek
1993   Vladimír Komárek: Kresby
1993   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1993   Vladimír Komárek
1994   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
1995   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1996   Vladimír Komárek
1997   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1997   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1999   Grafika Vladimíra Komárka
2001   Vladimír Komárek
2001   Vladimír Komárek
2002   Výstava grafiky Vladimíra Komárka
nedatováno   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
nedatováno   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
nedatováno   Vladimír Komárek
nedatováno   Vladimír Komárek: Grafika
nedatováno   Vladimír Komárek
nedatováno   Vladimír Komárek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Výtvarníci k 15. výročí ČSR
1961   Současné české malířství
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1964   Naivní umění v Československu
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Grafika 65
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Hosté Hollara 1965
1965   Tschechische Graphik heute
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   Výtvarníci Liberecka 1966
1967   Obraz 67
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1967   Svět v nás
1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Kresby členů
1969   Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Soudobá československá grafika
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Contemporary czechoslovak art
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1971   Severočeský kraj v dílech malířů a grafiků
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Česká grafika proti válce (1936-1971)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1976   Zátiší v současné tvorbě
1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Přírůstky OG
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Tschechische Grafik aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Současná krajina
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   Československý exlibris 1987
1987   Současné české exlibris
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988   Současné české exlibris
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1989   Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek: Grafika, objekty
1989   Současná česká grafika
1989   Jaroslav Klápště, Josef Jíra, Vladimír Komárek
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1994   Mánes Mánesu
1994   Současná česká grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1995   Savremena češka grafika
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník)
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1996   Bienále kresby Plzeň 1996
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník)
1998   Jubilanti mánes 1998
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   Vzkříšení 1999
2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník)
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2000   Intersalon AJV 2000 (4. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 4th international exhibition of contemporary visual art)
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Intersalon AJV 2001 (5. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné české malbě)
2002   Filmové klapky (Minisalon)
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   Intersalon AJV 2002 (6. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   Zátiší
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2012   Galerie v zahradě (Výstava ke dvacátému výročí založení)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2015   Umění Pojizeří (55)
2015   Srdceráj
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Severočeská sbírka
nedat. (1977)   38 tschechische Graphiker
nedatováno   Letní výstava členů
nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Vladimír Komárek, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
1968   Vladimír Komárek, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Poetický svět Vladimíra Komárka, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1990   Hádej, kam půjdem na večeři?, Studio dobré nálady - nakladatelství Kredit, Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1995   Vladimír Komárek: Obrazy, Nakladatelství Akropolis, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
2000   Řeči s Pavlínou, Radioservis, a.s., Praha
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (2. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2006   Křížová cesta Vladimíra Komárka, ASA,
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   Vladimír Komárek, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 13-
1959   Liberecká skupina 7, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 14-
1959   V divadélku Rokoko vystavil grafiku, kresby a monotypy..., Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 15-
1960   Pražské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 8, 20, 1960/11/03, 7-8
1961   Skupina 7 v Liberci, Výtvarná práce, 9, 3, 1961/02/14, 9-
1961   Liberečtí ke 40. výročí KSČ, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 9-
1963   Z ateliéru Vladimíra Komárka, Výtvarné umění, 13, 6-7, 1963/09/28, 292-294
1963   Vladimír Komárek patří..., Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, , , 1963, -
1964   Vladimír Komárek, Plamen, 6, 12, 1964/12, 40-41
1964   Vladimír Komárek, Jiří Marek, Pochodeň, , , 1964/09/11, -
1964   Severočeští výtvarníci, Výtvarná práce, 12, 8, 1964/05/15, 9-
1966   Vladimír Komárek, Pochodeň, , , 1966/09/13, -
1966   V heidelberské galerii "tangente" zahájil..., Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1966   Komárkovy grafické obrazy, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 4-
1967   Vladimír Komárek, Plamen, 9, 5, 1967/05, -
1968   Ilustrace k Vlčí kůži (Vladimír Komárek), Pochodeň, , , 1968/03/13, -
1968   Vladimír Komárek v pražské Nové síni, Pochodeň, , , 1968/05/08, -
1968   Monografie o Vladimíru Komárkovi, Rudé právo, , , 1968/06/29, -
1968   Vladimír Komárek, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 4-5
1968   Severočeští výtvarníci v Praze, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1970   Jíra Komárek Seifert, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 5-5
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, -
1980   Jihomoravský kraj - Brno (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1981   Návštěva u Vladimíra Komárka, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 54-59
1981   Česká grafika proti válce, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 4-10
1981   Vladimír Komárek ve Frontě (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -
1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1983   Karlovy Vary (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 15-15
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1988   Obrazy, které oslovují, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 4-
1988   Svět tiché poezie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 20, 1988/12/20, 4-
1989   JJ...JK...VK (Podnět k této ´trojvýstavě´ vyšel...), Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek: Grafika, objekty, , , 1989, 0-0
1989   Blahopřání výtvarným umělcům, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 4-
1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu, , , 1994, 0-0
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2006   Malovat oltáře útěchy (Křížové cesty Mikuláše Medka, Romana Podrázského a Vladimíra Komárka), Katolický týdeník, 17, 13, 2006/03/28, 4-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
  Vladimír Komárek: Grafika
1969   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1969   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
1972   Vladimír Komárek: Obrazy
1973   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1977   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1979   Vladimír Komárek: U malíře Vladimíra Komárka
1981   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika - suché jehly
1982   Vladimír Komárek: Obrazy
1983   Vladimír Komárek: Obrazy
1984   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
1984   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1985   Vladimír Komárek: Obrazy
1985   Vladimír Komárek: Jak to šlo (Když to šlo) (1. díl mého Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu)
1985   Vladimír Komárek: Obrazy
1986   Vladimír Komárek: Obrazy
1986   Vladimír Komárek: Grafika
1986   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1986   Vladimír Komárek: Obrazy
1986   Vladimír Komárek: Výběr z tvorby
1986   Vladimír Komárek (obrazy)
1987   Vladimír Komárek: Obrazy
1987   Vladimír Komárek: Grafika, kresby
1987   Vladimír Komárek: Obrazy
1987   Vladimír Komárek: Grafika
1987   Vladimír Komárek: Kresby, grafika
1987   Vladimír Komárek: Obrazy
1987   Vladimír Komárek: Grafika
1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1988   Vladimír Komárek: Ilustrace
1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1988   Vladimír Komárek: Malba, grafika z let 1948 - 1988
1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1988   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1988   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988
1989   Vladimír Komárek: Obrazy
1989   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1989   Vladimír Komárek: Malba, grafika
1989   Malíř Vladimír Komárek
1990   Vladimír Komárek: Obrazy
1990   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
1990   Vladimír Komárek: Obrazy/grafika
1990   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1990   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1990   Vladimír Komárek (obrazy - grafika - ilustrace)
1991   Vladimír Komárek: Grafika
1991   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1992   Vladimír Komárek: Obrazy
1992   Vladimír Komárek: Obrazy, grafiky, ilustrace
1992   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1992   Vladimír Komárek: Grafická tvorba
1992   Vladimír Komárek: Grafické listy
1992   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
1992   Vladimír Komárek: Obrazy, grafiky, ilustrace; Koncert mezi obrazy
1992   Vladimír Komárek: Jak je neznáte
1993   Večer Vladimíra Komárka
1993   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1993   Vladimír Komárek: Grafika
1993   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1993   Vladimír Komárek: Cesty životem Vladimíra Komárka
1993   Vladimír Komárek: Grafika, kresby
1994   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1994   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1994   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1994   Vladimír Komárek
1994   Vladimír Komárek
1994   Vladimír Komárek
1994   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1994   Vladimír Komárek
1994   Vladimír Komárek (obrazy - grafika )
1995   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1995   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1995   Vladimír Komárek: Obrazy
1995   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1995   Vladimír Komárek: Obrazy
1996   Vladimír Komárek: Grafika
1996   Vladimír Komárek: Obrazy
1996   Vladimír Komárek: Obrazy a kresby
1996   Vladimír Komárek: Grafika
1996   Vladimír Komárek: Obrazy
1996   Vladimír Komárek: Obrazy
1996   Vladimír Komárek
1997   Vladimír Komárek: Obrazy
1997   Vladimír Komárek: Obrazy - grafika
1997   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1998   Vladimír Komárek: Obrazy
1998   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1998   Vladimír Komárek: Malba, kresba, grafika
1998   Vladimír Komárek: Retrospektivní přehlídka k umělcovým sedmdesátinám
1998   Vladimír Komárek
1998   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1998   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1998   Vladimír Komárek: Retrospektivní přehlídka k umělcovým sedmdesátinám
1998   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1998   Při zahájení výstavy Vladimíra Komárka zahraje...
1999   Vladimír Komárek: Obrazy
1999   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1999   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
2000   Vladimír Komárek: Pražská zastavení
2000   Vladimír Komárek: Obrazy
2001   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
2002   Vladimír Komárek: Grafika
2002   Vladimír Komárek: Obrazy Vladimíra Komárka
2002   Vladimír Komárek: Obrazy
2002   Jaroslav Seifert: Všecky krásy světa (1901 - 1986)
2002   Vladimír Komárek (derniéra)
2003   Vladimír Komárek: Hledání ztraceného času
2003   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
2003   Vladimír Komárek: Grafika ze soukromé sbírky uměleckého tiskaře Petra Kábrta
2003   Vladimír Komárek: Ilustrace a grafika
2008   Vladimír Komárek (1928_2002_2008 )
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
2014   Vladimír Komárek: Obrazy
nedatováno   Vladimír Komárek: Křížové cesty (soubor 14 obrazů pro kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Skupina 7
1965   Grafika 65, František Bílek
1968   Josef Jíra a Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy (Dalibor Chatrný: Grafika)
1969   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert: Obrazy, sochy
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1980   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR
1980   Tschechische Grafik '80
1983   Tsjechische grafiek
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1993   Současná grafika
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky (20 českých výtvarných umělců)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Jubilanti Mánesa 1998
1998   Vladimír Komárek, Olbram Zoubek (Obrazy, grafika, plastiky)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů)
1999   Vzkříšení 1999
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2001   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika, Jan Antonín Pacák: Malba na porcelán
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010 ((VII.ročník))
2001   Východočeský výtvarný salon
2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné malbě)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2006   Alena Synková, Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, plastiky
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Zátiší
2008   Česká grafika I
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   20 / 10
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2011   Vladimír Komárek, Vlastimil Beneš: Souznění samoty
2017   Mistři českého umění
2017   Vtip-ná ilustrace
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
adresář
rok vydání, název (podnázev)
nedat. (2001)   Adresy vystavujících autorů
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   21. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Komárek: Balkon
nedatováno   Vladimír Komárek: U zrcadla
nedatováno   Vladimír Komárek (olej)
nedatováno   Vladimír Komárek: Dívka s knihou
nedatováno   Vladimír Komárek (1928) (Bildnis (Podobizna))
nedatováno   Vladimír Komárek: Flieder, 1974
nedatováno   Vladimír Komárek: Stilleben mit Violine, 1974
film
rok vydání, název (podnázev)
1967   Vladimír Komárek (Obrazy, sochy, grafika, kresby)
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
  Arsén Pohribný a Vladimír Komárek
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Komárek
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1996   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
nedatováno   Vladimír Komárek: Oelbilder, Grafiken
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Exlibris
1982   Člověk v českém moderním malířství
1992   Poezie v ilustraci
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Literatura, hudba a grafika
1997   Zátiší
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   Krajina a prostor
1998   Jubilanti ´98
2000   6. festival komorní grafiky
2001   7. festival komorní grafiky
2001   Exlibris
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1998/10   Vladimír Komárek: Obrazy (Klicperovo divadlo Hradec Králové 17.10.-17.11.1998)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Komárek
parte
rok vydání, název (podnázev)
2002   Vladimír Komárek (Marnost nad marnost, a všecko marnost)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1963/09/28   Výtvarné umění
1973/12   Okno
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1969   Ledeč ´69
1996   Kresba Mánesa
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2006   Zátiší
2015   Umění Pojizeří (55)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Vladimír Komárek: Současná výtvarná tvorba
1988   Vladimír Komárek
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1979   Vladimír Komárek
1988   Vladimír Komárek
nedatováno   Vladimír Komárek
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Vladimír Komárek
nedatováno   Malíři Vladimíru Komárkovi
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
1986   Galerie Roudnice
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2008   Zámecká galerie v Uherském Ostrohu (Výstavy v roce 2008)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1964   Tschechische Graphik
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
nedatováno   Suché jehly Vladimíra Komárka
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Komárek: Grafika
nedatováno   Obrazy Vladimíra Komárka v semilském muzeu