Bedřich Krátkoruký

* 10. 1913, Hořátev (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
1. 1943,
stihací letec

 

národnost: česká

heslo:
V rámci základní vojenské služby absolvoval pilotní výcvik a v l. 1937-1938 stíhací kurs u leteckého pluku v Hradci Králové. Až do okupace stíhačem na Aviích B-534. Na začátku války utekl před Hitlerem do Polska a odtud odplul do Francie. Po přeškolení v Chartres v květnu 1940 odešel na frontu. Po porážce Francie přelétl s jednotkou do severní Afriky a odtud se přes Gibraltar dostal po moři do Velké Británie. Zde musel být přeškolen na Hurricany. Začátkem října 1940 přidělen do 1. squadroně. K 1. 1. 1942 přeložen v hodnosti Flight Sergeant do neoperační služby. Poté vykonával funkci instruktora a do operační jednotky se vrátil v srpnu 1942. Jeho skupina operovala převážně nad okupovanou Bretaní. Zahynul v hodnosti podporučíka, po válce in memoriam povýšen na nadporučíka a v r. 1991 na plukovníka. Jeho jméno uvedeno na 124. panelu tzv. kamenné knihy pomníku RAF v Runnymede. Obdržel řadu čs. i francouzských a britských vyznamenání.
SOUČEK, K. Stíhač Krátkoruký zahynul v moři. Mladá fronta Dnes, 1999, roč. 10, č. 33, příl. Střední Čechy Dnes, s. 4.
zdroj - svkkl.cz

poznámka:
NK ne - 2011/02