Martin Škabraha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2013   Michal Pěchouček: Studio
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010 (Filip Cenek Dominik Lang Pavel Sterec Mark Ther Jiří Thýn)
2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2010   Atlas of Transformation
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2007   Next, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 3, 2007, 22-35
2010   Co oko nevidí (Estetika politiky a politika estetiky v planetárním věku), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 9, 2010, 96-119
2010   Příběh bez konce, Komfort Mag, , 04, 2010/06, 94-97
2010   A Story Without End, Komfort Mag, , 04, 2010/06, 98-101
2011   Oči zapomenutých předků, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 7-
2011   Pavel Sterec (Transkonceptuální herme(neu)tika Pavla Sterce / The transconceptual herme(neu)tics of Pavel Sterec), Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010, , , 2011, 28-37
2011   Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Bush a konec postmodernismu, České umění 1980-2010, , , 2011, 772-775
2011   Život a dílo v postsimulakrální společnosti aneb Od postmoderny k druhé moderně, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 29-38
2011   Life and Work in Post-Simulacral Society or From Postmodernism to Second Modernism, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 39-47
2013   Pokora ducha před hmotou, Galerie Na Shledanou 2012-2013, , 2, 2013, 31-
2020   Editoriál, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , , 2020, 3-6
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (3)
2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (9)
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
2009   Instalaci „Příběh bez konce“...