Helena Businská

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Krásy a bohatství české země (Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha