Franz Richter

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Kreslíři a litografové litoměřické kamenotiskárny Karla Viléma Medaua (1791-1866), Nakladatelství Oswald, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha