Pavel Nešleha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1974   Pavel Nešleha: Handzeichnungen und Druckgraphik
1997   Jan Procházka
2003   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů)
2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light...
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Barok a dnešek
1992   Baroque and the Present
1992   Das Barock und die Gegenwart
1995   Kresba nebo obraz?
2007   Zaostalí / Forever
2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1989   Zaznamenáno videem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 25, 1989/12/12, 8-
1995   K Zaostalým krok za krokem..., Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 95-101
1995   Vždycky jsem rád kreslil. ..., Kresba nebo obraz?, , , 1995, 0-0
1997   Pavel Nešleha, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 34-35
2001   Lesk a bída apokalyptických koní, Rozhovory, , , 2001, 69-73
2007   K Zaostalým krok za krokem..., Zaostalí / Forever, , , 2007, 72-76
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1994   Pavel Nešleha
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)