Regionální muzeum a galerie

termín, název výstavy
1993/11/04 - 1993/11/30   Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně,
2004/03/04 - 2004/03/28   Retro Petra Hebera,
2004/07/01 - 2004/09/12   Eva Vlasáková: Putování divnou zemí / Wandering through a strange Land,
2005/02/11 - 2005/03/13   Eva Kubínová: Dřevořezy,
2005/06/09 - 2005/09/18   Pohledy do minulosti fotografie, ze sbírek Čeňka Linharta,
2005/10/07 - 2005/10/30   Jaroslava Solovjevová: Výstava obrazů a grafik,
2005/11/04 - 2005/11/27   Zdeněk Šindlar: Obrazy, kresby, grafika, návrhy,
2006/01/19 - 2006/02/26   Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky,
2006/02/10 - 2006/03/12   Ivan Podobský: Jdi sám,
2006/06/22 - 2006/09/17   Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem,
2006/10   Zdeněk Šputa: Dílo,
2008/02/14 - 2008/03/23   Miroslav Čapek, jičínský výtvarník,
2008/05/06 - 2008/06/15   Věra Janoušková: Barevná zastavení,
2008/09/27 - 2008/11/09   Marcela Vichrová: Písně barev,
2009/09/19 -   Eman Bosák z Jivína: Expozice vybrané grafiky a kreseb 1973 - 2009,
2009/10/16 - 2009/11/15   Zdenka Marie Nováková: Obrazy,
2010/04/16 - 2010/05/23   Sdružení pražských malířů a hosté,
2010/04/17 - 2010/05/23   Sdružení pražských malířů a jejich hosté,
2010/06/18 - 2010/09/19   Adolf Kašpar: Ilustrace,
2011/02/04 - 2011/03/13   Smím prosit?,
2011/11/15 - 2012/01/08   Adolf Born,
2012/01/14 - 2012/02/19   Petr Heber: Objekty,
2012/02/25 - 2012/04/08   Václav Ševčík: Grafik,
2012/11/15 - 2013/02/17   ENTER – výpočetní technika v období československé normalizace,
2012/12/07 - 2013/01/06   Vánoce s modrotiskem a keramikou,
2013/01/11 - 2013/03/03   Neztratit víru v člověka aneb Protektorát očima dětí,
2014/10/10 - 2014/11/16   Eva Kubínová: Řeč dřeva,
2016/01/22 -   Jaroslav Klápště: Osamělý chodec,