Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství

rok vzniku: 1948
rok zániku: 1968
obec: Praha
adresa: _