Kopplov kaštiel

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Trnava (Trnava)
adresa: Na Zelenou kríčku 3