Uměleckoprůmyslové muzeum

rok vzniku: 1873
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Husova 14
PSČ: 662 26
tel.: +420 532 169 111
e-mail: info@moravska-galerie.cz
www: www.moravska-galerie.cz

heslo:

Ustaveno 8. 5. 1873 na popud  Mährischer Gewerbe-Verein (Moravský průmyslový spolek) jako Mährisches Gewerbe Museum (Moravské (umělecko)průmyslové muzeum). Vzorem  uměleckoprůmyslová muzea v Londýně (South-Kensington Museum, nyní Victoria and Albert Museum) a ve Vídni (K.K. Oesterreichisches Museum für Kunst und und Industrie). Muzeum spravovalo kuratorium, jež jmenovalo ředitele muzea a kustoda. V l. 1881-1883 postavena budova muzea na nynější Husově ulici podle projektu Johanna Georga Schoena. Muzeum vydávalo od roku 1883 vlastní odborné periodikum s názvem  Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseums in Brünn (Sdělení čili Zprávy Moravského (umělecko)průmyslového muzea. Roku 1919 dán název Moravské uměleckoprůmyslové muzeum.  V listopadu 1922 převzala správu muzea Obchodní a živnostenská komora. Součástí muzea též Škola uměleckých řemesel. V l. 1948-1961 součástí Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Od dubna 1961 součástí Moravské galerie (sloučení sbírek Moravského uměleckoprůmyslového musea a Obrazárny Moravského zemského musea). V jejím rámci spravoval sbírky muzea Ústav užitého umění. Od roku 1964 pořádány periodické přehlídky s mezinárodní účastí Bienále užité grafiky Brno. Důležitá stálá expozice užitého a uměleckého řemesla od středověku po současnost a proměnné aktuální výstavy.