Vlastivědný ústav

osoba, narození
Gutfreund Otto, 3. 8. 1889
Nováková Karla, 29. 2. 1944