Vlastivědný ústav

osoba, narození
Machytka Lubor, 26. 1. 1918