Lidická galerie

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Lidice
adresa: Tokajická 152
PSČ: 273 54
tel.: +420 312 253 702
fax: +420 312 253 063
e-mail: galerie@lidice-memorial.cz
www: www.lidice-memorial.cz

poznámka:
Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, cca 500 m od areálu muzea Památníku Lidice.

BUDOVA GALERIE
byla původně postavena podle projektu arch. Františka Marka jako kulturní dům. Její stavba byla započata v roce 1957 a předána do zkušebního provozu 14.6.1959. Po roce 1989 přešla do soukromých rukou a přestala sloužit svému původnímu účelu. Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v letech 2002-2003 přestavěn k nynějšímu využití. Hlavní průčelí jednopatrové budovy stojí částečně na terase se schodištěm vyrovnávajícím svažitý terén – vstup je zdůrazněn trojúhelníkovým štítem a hlavní vchod velkým půlkruhovým oknem, zdobeným v ostění listy s ovocnými plody. Tato budova s dobově příznačnou architekturou s prvky dekoratismu zůstala přirozeným společenským centrem obce s přilehlou restaurací Lidická galerie a obchody.

Na prostranství před budovou stojí pomník Carrara Lidicím z roku 1962. Reliéf z cararského mramoru je zasazen do žulové stély podle návrhu architekta Františka Marii Černého (známého úpravou průčelí kostela Na Slovanech v Praze). Zachycuje mužský akt, který pažbou pušky ubijí tři zmije, symbolizující (snad německý, italský, španělský či japonský) fašismus. Styl reliéfu, navracející se k římské antice, vychází ještě z oficiálního italského umění třicátých a čtyřicátých let 20. století. Je prvním uměleckým dílem věnovaným, jak hlásá nápis, partyzánskou Carrarou mučednickým Lidicím.

PROSTOR PRO VÝSTAVY A KULTURNÍ POŘADY
V přízemí budovy je možno shlédnout stálou expozici vytvořenou z darů umělců celého světa Lidicím – část tzv. Lidické sbírky, v 1. patře bývají pravidelně výstavy, od května do října je v prostorách mramorového sálu 1. patra instalován aktuální ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. V prostorách Lidické galerie se konají kulturní pořady, koncerty a divadelní představení.