Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
2005   Malíř Josef Voleský (1895 - 1932)