Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1949   Obrazy z Rus
1953   Hašek na Lipnici (S obrázky Josefa Lady)
1953   Krajiny Františka Kavána
1954   Otakar Štáfl (Šestnáct akvarelů z Havlíčkova Brodu)
1955   Otvírání studánek
1957   Píseň hor Jana Štursy
1957   Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny
1958   Pod oblohou Šípkového keře Petra Křičky
1959   Rožná (Kapitoly z malířových vzpomínek)
1960   Mládí na Vysočině
1960   Malíř Jan Autengruber
1960   Bohuslav Martinů a Vysočina
1960   Vzpomínky na poslední léta Jaroslava Haška
1960   Vzpomínky na starý Hradec
1960   Okrajové satiry