Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

termín, název výstavy, místo konání
1964/07/03 - 1964/09/30   Velká Morava, Pražský hrad, Vladislavský sál, Praha
1992/05 - 1992/10   Řecké geometrické umění, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
1997/07/19 - 1997/09/28   Jiří Seifert: Sochy, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
2000/06/21 - 2000/08/31   Jiří Seifert: Kresby, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Valdštejnská jízdárna, Praha
2016/02/25 - 2016/02/27   36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice 19. století, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)