Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1960   Vladimír Pukl
1960   Vladimír Hroch
1960   M. Rožánková - Drábková: Obrazy z díla
1961   Otakar Hubšil: Kresby a grafika
1961   Miloš Alexander Bazovský
1961   Z díla Bedřicha Piskače
1961   Jan Šafařík: Obrazy a kresby
1961   Jemelka
1961   Fotografie 1959 - 1961: A. Gribovský
1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové
1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
1962   Květiny v díle Ludviky Smrčkové
1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
1962   Karikatura bojující: K. Štětkář
1962   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození
1963   Karel Černý: Soubor obrazů
1963   Bohdan Lacina
1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
1963   František Tichý: Kresby a grafika
1964   Václav Rabas: Soubor obrazů
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Karel Lenhart
1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64
1964   Jaroslav Paur: Obrazy
1965   Otto Gutfreund
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Alois Kučera
1965   Axel Leskoschek
1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966   Rudolf Michalík: Kresby
1966   František Jiroudek: Obrazy
1966   Giacomo Manzù (Olomouc)
1966   Miroslav Hák
1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám)
1966   Jaroslav Vávra
1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-1967
1967   Aljo Beran
1967   Fotografie Miloslava Stibora
1967   Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb
1967   Josef Váchal: Grafika a kresby
1967   Bohdan Lacina
1968   Freska Jan Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
1968   Kedl: Sochy a kresby
1968   Freska Jana Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího Těla z roku 1728
1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Václav Rabas: Chléb
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Carl Unger
1969   Carl Age Riget: Serigrafie
1969   František Bělohlávek
1970   Karel Černý: Kresby
1970   Meštrović
1970   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu 'Máji'
1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně)
1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
1970   Libuše Stratilová
1970   Jan Svoboda: Fotografie
1971   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970
1971   Vojtěch Sedláček: Kresby
1971   Olga Bohdálková
1971   Miroslav Kostka
1971   Endre Nemes: Grafická tvorba (Švédsko)
1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým)
1971   Václav Rabas: Kresby
1971   Olomouc v díle Aljo Berana
1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
1971   Antonín Strnadel: Ilustrace, kresby a dekorativní kompozice
1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
1972   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Josef Liesler: Kresby
1972   Jaroslav Grus: Kresby
1972   František Podešva: Výběr z díla
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let)
1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo
1973   Jiří Trnka: Loutky
1973   Miloslav Stibor: Kámen
1973   Rudolf Svoboda: Sochy
1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (Obrazy z let 1971-74)
1974   Cyril Bouda: Grafika
1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964/74
1974   Karel Hofman: Obrazy
1974   František Šnajdr: Výbor z malířského díla
1974   Jana Jemelková: Grafika
1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
1974   Albín Brunovský: Grafika
1974   František Ronovský: Kresby
1975   Lhoták
1975   Michálek
1975   Jaroslav Lukavský: Grafika
1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975
1975   Karel Homola
1975   Josef Holler
1975   Josef Holler: Kresby, grafika
1975   N. N. Žukov: kresby, akvarely, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
1976   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika
1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
1976   Věra Kotasová: Grafika, obrazy
1976   Bohumír Dvorský: Pastely
1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
1977   Josef Vinecký 1882 / 1949
1977   Miroslav Štolfa
1977   Václav Kiml: Obrazy z let 1970 - 77
1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
1977   František Košík: Lidové plastiky
1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
1978   Naděžda Plíšková
1978   Kamil Roškot
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1978   Mikuláš Galanda 1895 - 1938: Kresby a grafika
1979   Aljo Beran: Monotypy
1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
1979   Josef Kranz 1901 - 1968 (Architektonické dílo)
1979   A. Born
1979   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby
1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1980   Miroslav Sychra: Fotografie
1980   Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo)
1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla
1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla
1980   František Peterka. Dílo 1947/79.
1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981
1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
1981   Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo)
1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982)
1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
1982   František Tichý 1896 - 1961
1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
1983   Národní umělec Jan Bauch
1983   Josef Jíra: Grafika
1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1983   Radko Mašata: Obrazy
1983   Jožka Antek: Výběr z díla
1983   Jiří Procházka: Scénografie (1942/1983)
1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
1984   Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie (13.7.1607 Praha - 25.3.1677 Londýn)
1986   Josef Mžyk: Obrazy / kresby / grafika
1986   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
1986   Alois Kučera 1905 - 1962
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
1986   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
1986   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
1987   Adolf Born: Grafika
1987   Jana Jemelková: Kresba a grafika
1987   Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo
1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo
1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1987   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
1989   Současná Makedonská grafika
1989   Oldřich Šimáček
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1990   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
1992   Talent, vášeň, intuice (Výstava k 80. narozeninám Františky Kudelové)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1960   15 let výtvarného umění 1960
1960   Současné slovenské umění 1945-1960
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Rakouské umění XX. století
1961   Domov a vkus
1961   Současné české malířství
1961   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
1962   Klasikové české karikatury třicátých let
1962   Výstava tvůrčí skupiny Směr
1962   Skupina DOFO
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Umění a domov
1962   Výstava slezských grafiků
1962   Vietnamská tradiční lidová grafika
1963   Parabola
1963   Výtvarný obor LŠU v Olomouci - 1963
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1964   Z drážďanské galerie
1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
1965   Sochařská bilance 1955-1965
1966   Euro-exlibris '66
1966   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1966   Výstava nových autorů
1967   Československý plakát
1967   Mistrovská díla starého umění v Olomouci
1968   Čmerda Myszak
1968   Vídeňská mladá generace
1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
1969   Klub konkrétistů a hosté
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970   Výstava architektonických prací za léta 1965-1970
1970   Holandská figurální malba 17. století
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1970   Sdružení Q Brno
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1974   Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974   Vietnamská tradiční lidová grafika
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976   Olomouc v XIX. století (Obrazy, kresby a grafika z majetku Okresního archivu Vlastivědného ústavu, MěNV a Galerie výtvarného umění v Olomouci)
1977   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945 / 1975
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Výstava prací umělců Volgogradu (K 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1978   Armando Giuffredi, Stanislao Farri
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981   Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
1981   Ex libris olomouckých umělců
1981   Olomoucká architektura 1900–1950
1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
1982   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika
1982   Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985)
1983   Sigma GŘ - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967–1982)
1983   Čepelák & žáci
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Olomoucká architektura 1950–1983
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Umělci svému městu
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1987   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
1989   České sochařství 1948/88
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1960   Vladimír Pukl: Výbor z díla
1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Cypriána Majerníka...
1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Vladimíra Hrocha...
1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1960   Galerie výtvarného umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů z díla Marty Rožánkové Drábkové...
1961   Otakar Hubšil: Grafika a kresby
1961   Bedřich Piskač: Obrazy a kresby
1961   Jemelka
1961   Výstava fotografií: Antonín Gribovský 1959 - 1961
1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
1962   Český rok Karla Svolinského
1962   K. Štětkář: Karikatura bojující
1962   Oblastní galerie Olomouc a Dům umění v Hodoníně zvou Vás na výstavu obrazů z díla Joži Uprky...
1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962
1963   Karel Černý: Soubor obrazů 1935 - 1960
1963   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy Bohdana Laciny Výběr z díla
1963   František Tichý: Kresby a grafika
1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
1964   Vincenc Vingler: Sochy 44/64
1964   Rabas: Soubor obrazů
1964   Oblastní galerie Olomouc dovoluje si Vás pozvat na výstavu z díla akademického sochaře Karla Lenharta otevřenou u...
1964   Mikuláš Galanda
1964   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy
1965   Otto Gutfreund: Výbor z díla
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Alois Kučera
1965   Axel Leskoschek
1966   Rudolf Michalík: Kresby
1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 66
1966   Galerie výtvarných umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy barevných fotografií a aktů Jaroslava Vávry...
1967   Gerard Gaudaen Graficus
1967   Margherita Benetti: Grafika
1967   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výbor z díla k umělcovým šedesátinám)
1967   Fotografie Miloslava Stibora
1967   Kresby a grafika Josefa Váchala
1967   Bohdan Lacina: Obrazy z let 1964/1967
1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-67
1967   Maxmilián Chlad: Kresby
1967   Wander Bertoni: Kresby a sochy
1968   Freska Jana Kryštofa Handkeho v Olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
1968   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968
1968   Ladislav Oliva: Sklo z let 1952-68
1968   Rakouský sochař Rudolf Kedl (Plastiky a kresby)
1968   Senaka Senanayake (Výstava prací sedmnáctiletého ceylonského malíře a sochaře)
1969   František Bělohlávek: Grafické práce
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Jánuš Kubíček: Obrazy
1969   Carl Unger: Obrazy
1969   Karl Age Riget: Serigrafie
1970   Miha Maleš: Grafika
1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace
1970   Vincenc Makovský: Sochy
1970   Jan Svoboda: Fotografie
1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
1970   Ivan Meštrović: Sochy
1970   Libuše Stratilová: Grafika
1970   Jiří Anderle: Grafika
1970   Václav Rabas: Chleba
1971   Albrecht Dürer: Apokalypsa
1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-71 (Výstava uspořádána k šedesátým narozeninám umělcovým)
1971   Olomouc v díle Aljo Berana
1971   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely
1971   Endre Nemes (Švédsko): Grafická tvorba z let 1936-1971
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy
1971   Prahou po stopách baroka
1971   František Ronovský: Obrazy
1971   Současná kanadská grafika
1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
1971   Jan Saudek: Fotografie
1971   Václav Rabas: Kresby
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Richard Wiesner: Výbor z díla
1972   Josef Liesler: Kresby
1972   Jaroslav Grus: Kresby
1972   Jan Bauch: Odysseův návrat (Cyklus kreseb)
1972   František Podešva: Výběr z díla
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika z posledních let)
1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo (k 65. narozeninám umělcovým)
1973   Sklo Ludviky Smrčkové (Výstava u příležitosti 70. narozenin zasloužilé umělkyně Ludviky Smrčkové)
1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
1973   Rudolf Svoboda: Sochy
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina
1974   Karel Hofman: Obrazy
1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964-74
1974   František Šnajdr: Kresby a obrazy (K umělcovým šedesátinám)
1974   Cyril Bouda: Grafika
1974   Max Švabinský: Kresby a grafika
1974   Jana Jemelková: Grafika
1974   Giovanni Battista Piranesi: Rytiny z let 1720-1778
1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
1974   Albín Brunovský: Grafika
1974   František Ronovský: Kresby
1974   Adolf Kašpar: Grafické dílo
1975   Ondřej Michálek: Grafika
1975   Kamil Lhoták: Grafika
1975   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby (Dar z umělcovy pozůstalosti)
1975   Karel Homola: Malířské a grafické dílo
1975   Ladislav Čepelák: Grafika
1975   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí
1975   Nikolaj N. Žukov: Kresby, akvarely, grafika (Na počest 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
1975   Stanislav Krátký: Obrazy
1975   Karel Beneš: Grafika, ilustrace
1976   Karel Wellner: Grafika
1976   Alois Kučera: Výběr z díla
1976   Vladimír Tesař: Vysočina
1976   Vladimír Šolta: Obrazy/kresby/keramická malba (Výběr z cyklů z let 1963-1976)
1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
1976   Národní umělec Karel Lidický
1976   Věra Kotasová: Grafika
1977   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo
1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
1977   Miroslav Štolfa: Kresby - obrazy
1977   Václav Kiml: Obrazy
1977   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977
1977   František Košík: Lidové plastiky
1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
1977   Antonín Slavíček: Obrazy 1870/1910
1978   Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo)
1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947/78
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Miroslav Bílek: Fotografie
1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1978   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (Výběr)
1978   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika
1979   Adolf Born: Grafika, ilustrace
1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974 - 1979
1979   JIří Vlach: Komorní plastiky a kresby
1979   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla
1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1980   František Peterka: Dílo 1947/79
1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození
1980   Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo)
1980   Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1980   Miroslav Sychra: Fotografie
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971/81
1981   Karel Svolinský (národní umělec)
1981   Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo
1981   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
1982   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy
1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výběr z let 1932 - 82)
1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
1983   Radko Mašata: Obrazy (Výběr z malířského díla k umělcovým 50. narozeninám)
1983   Jan Bauch: Výběr z díla (k 85. narozeninám umělcovým)
1983   Jožka Antek: Výběr z díla
1983   Josef Jíra: Grafika 1960 - 1983
1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
1983   Architekt Jiří Procházka: Scénografie 1942 - 1983
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1984   František Bělohlávek: Výběr z díla (Ilustrace, užitá grafika)
1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie (Výběr z díla)
1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
1984   Josef Velčovský: Kresba
1985   Zdenek Seydl: Kresba / Grafika
1986   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika
1986   Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
1987   Aljo Beran: Výběr z díla (výstava k umělcovým osmdesátinám)
1987   Miroslav Štolfa: Obrazy
1987   Jana Jemelková: Kresba, grafika
1987   Adolf Born: Grafika
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1989   Oldřich Šimáček: Scénografie (Výstava k umělcovým sedmdesátinám)
1989   Antonín Lukavský: Obrazy
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
1990   Petr Kvíčala: Výstava bez názvu
1991   Hana Wichterlová: Sochy
1991   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z malířské tvorby 1948 / 1970)
1991   Marie Blabolilová
2005   Miloš Hlavica: Čas od času
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1960   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji
1960   Současné slovenské umění 1945-1960
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960
1961   Domov a vkus
1961   Rakouské umění XX. století
1961   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ
1961   Pod vedením KSČ za nová vítezství socialismu a komunismu (40 vítězných let KSČ 1921 - 1961; Současné české malířství)
1961   II. výstava žákovských prací
1961   Jindřich Prucha, Miloš Alexander Bazovský
1962   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat k prohlídce nově instalované stálé sbírky Českého výtvarného umění XX. století....
1962   Klasikové české karikatury třicátých let
1962   Tvůrčí skupina Směr: Obrazy, plastika, grafika, keramika
1962   Výstava fotografií skupiny DOFO
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Umění a domov
1962   Tradiční vietnamská lidová grafika
1963   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1964   Vlastivědný ústav v Olomouci dovoluje si vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy obrazů 16. - 18. století zapůjčených Drážďanskou galerií...
1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
1965   Španělští malíři pařížské školy, Holandské malířství 17. století
1965   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na výstavu tvůrčí skupiny Horizont...
1965   Současná tvorba olomouckých výtvarníků
1965   Skupina 7
1965   Sochařská bilance 1955 - 65
1965   Svaz čs. výtvarných umělců pobočka Olomouc Vás zve na zahájení výstavy Nových autorů...
1966   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
1966   Euro - Ex libris ´66
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1967   Ruská a sovětská grafika ze sbírek Drážďanské galerie
1967   2. sochařská bilance 1967
1967   Mistrovská díla Starého umění v Olomouci
1967   Současný Československý plakát
1967   Z přírůstků grafické sbírky: 1963-1966
1968   Vídeňská mladá generace: Obrazy grafika
1968   Čmerda: Obrazy, Myszak: Sochy
1968   Symboly a znaky
1969   Jugoslávská grafika
1969   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků (Pobočka SČSVU Liberec)
1969   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert: Obrazy, sochy
1969   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
1969   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam
1969   Klub Konkrétistů a hosté
1969   Jazz Sextet Emila Viklického hraj Jazz mezi plakáty Františka Bělohlávka
1970   Členské výstavy olomouckých výtavrníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970   Užité umění: Keramika, sklo, textil
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1970   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969
1970   Skupina Q (Tvůrčí skupina SČVU - Brno)
1971   Malé sochařské formy umělců z Katowic
1971   Motivy práce: Kresby a malby žáků ZDŠ Na hradě
1972   Současné Estonské umění: Obrazy, grafika (Výstava k 50. výročí vzniku SSSR a 55. výročí VŘSR)
1972   Užitá grafika leteckých společností
1972   Polský plakát
1973   Současná rumunská grafika
1973   Výstavy uměleckých prací pedagogů z kateder Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci (Pořádané u příležitosti 400. výročí založení Olomoucké university)
1973   Umění Afriky v dokumentech (Výstava UNESCA)
1973   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha
1973   Architektura Katowického rajonu (Projekty a realizace)
1973   Česká sochařská kresba a drobná grafika
1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1973   Politický plakát (K 25. výročí Vítězného února)
1973   Mezinárodní hudební plakát
1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
1974   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burmaginovi (Výstava v rámci měsíce Československo - Sovětského přátelství)
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (Výstava k 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974   Umělci sociální skupiny: Holan-Holý-Kotík-Kotrba, Součansá Bulharská grafika
1974   Ruské a Sovětské malířství: Ze sbírek Národní galerie, Francouzské sochařství ve fotografii Tibora Hontyho
1974   Vietnamská tradiční lidová grafika (Ze sbírky MUDr. Antonína Kolka)
1975   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971-73
1975   Přírůstky obrazů Českého malířství XX. století 1972-74
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Žena a květina (Výstava k Mezinárodnímu roku ženy)
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie VU Olomouc
1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976   Olomouc v XIX. století
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975 - 77 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Výtvarná tvorba Volgogradských umělců (Na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1977   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975 (Výstava na počest 60. výročí VŘSR)
1977   Současná sovětská grafika
1977   Japonský plakát
1978   Armando Giuffredi: Medaile a plastiky, Stanislao Farri: Fotografie
1978   Výstava mladých výtvarných umělců Severomoravského kraje (K 30. výročí Vítězného února)
1978   Výstava Severomoravských výtvarných umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února
1979   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1981   Arteterapie
1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě
1981   Eva Vlasáková, Pavel Ježek: Kresby a sklo
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Současná medaile a plaketa - Přehlídka tvorby sochařů a medailérů za uplynulých 35 let (K 60. výročí založení Komunistické strany Československa)
1981   Výstava absolventů: 1976 - 1981
1982   Olomoucká architektura XX. století (1. část: 1900 - 1950)
1982   SÚRPMO v Olomouci (Práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro rekonstrukcí památkových měst a objektů)
1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Nani Tedeschi: Grafika: Vasco Ascolini: Fotografie (Výstava prací dovu italských umělců v rámci družby okresů Olomouc a Reggio Emilia)
1982   Stara grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci
1982   Kresby a grafika (Přírůstky sbírky kreseb a grafiyk Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1980 - 81)
1983   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1. část)
1983   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) (Ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
1983   Olomoucká architektura XX: století (2. část: 1950 - 1983)
1983   Vysoké Tatry v díle Jindřicha Lenharta
1983   Stanislav Lolek: Obrazy, kresby, grafika, Bohumír Dvorský: Výběr z díla
1983   Sigma - Inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967 - 1982)
1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci
1984   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby
1984   Česká krajina (Vývoj České krajinomalby v letech 1800 - 1950 dokumentovaný prvořadými díly z majetku Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
1984   Historismus: Architektura 2. poloviny 19.století na Moravě a ve Slezsku
1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
1984   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU Olomouc
1984   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků (Výstava ke 40. výročí SNP)
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1984   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1984   Bohumír Dvorský: Slezská krajina 1930 - 38, Karel Svolinský: Olomoucký orloj 1947 - 53
1985   Adolf Loos: Architektonické dílo v českých zemích a jeho čeští žáci
1985   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Umělci svému městu
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí (Karlova Studánka / Jeseník - Gräfenberk / Luhačovice / Velké Losiny / Teplice nad Bečvou)
1987   Josef Hejný: Keramika, Josef Dudek: Grafika
1987   Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
1987   Olomouc a drobná grafika
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1989   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila
1989   České sochařství 1948/88
1989   Současná Makedonská grafika (Z kolekce Muzea moderního umění Skopje)
1989   Rakouská secese (Gustav Klimt, Egon Schiele)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
nedatováno   Krajský národní výbor v Ostravě, Oblastní galerie Olomouc.....Vás zvou na zahájení výstavy slezských grafiků
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1967   Výstava obrazů ze sbírek Arcibiskupského paláce a Oblastní galerie (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
1973   Seznam vystavených prací
1974   Kresby a grafika Maxe Švabinského (Výběr z grafické sbírky GVU Olomouc; V rámci oslav 100. výročí narození umělce)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Přehled výstavní činnosti Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období 1977-1982
1989   Divadlo hudby ((Výstavy 1968 - 1988))
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
1986   Rudolf Doležal: Plastiky / medaile
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Karel Svolinský: Celoživotní dílo
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Proti fašismu a válce
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)