Národní dům

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Prostějov (Prostějov)
adresa: Vojáčkovo náměstí 1
PSČ: 796 01

heslo:

Národní dům, významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města Prostějova a je též jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905 – 1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry (1871 – 1923), profesora UMPRUM v Praze a předního představitele české secese. V celé Kotěrově tvorbě zaujímá prostějovský Národní dům výjimečné postavení nejen pro přednosti architektonické, ale i pro bohatý a vysoce hodnotný soubor uměleckých děl, která dotvářejí jeho exteriér a značnou část jeho interiérů. Vedle Jana Kotěry se na výzdobě Národního domu podíleli malíři Jan Preisler a František Kysela a sochaři Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka a Karel Petr.

Národní dům je zhmotněním touhy tehdejšího, ale i současného vedení města vybudovat a provozovat v Prostějově důstojný a reprezentativní stánek pro spolkovou, kulturní a společenskou činnost. Tento požadavek Národní dům splňoval od svého uvedení do provozu a dodnes splňuje.

Městské divadlo v Prostějově a Obecně prospěšná společnost NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. zde připravují ročně 250 – 300 kulturních a společenských akcí. Jsou to především divadelní představení, koncerty, plesy, společenské večírky, obchodní setkání a prezentace firem, vernisáže a výstavy obrazů a soch. V posledních letech se v interiérech Národního domu uskutečňují mezinárodní sochařská sympozia organizovaná městem Prostějov a obecně prospěšnou společností NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.

Kulturní a společenské aktivity v Národním domě dosáhly toho, že stále více návštěvníků z domova i ze zahraničí obdivuje nádhernou Kotěrovu stavbu – architektonickou památku evropského významu. Otevření renovované stylové secesní kavárny je dalším důležitým krokem města Prostějova k důstojnému připomenutí stého výročí otevření Národního domu v roce 2007.

www.narodni-dum.info, 2011