Centre tchèque Paris (České centrum Paříž)

periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2009   CZ(ECHO) (Čtvrtletní magazín českých center)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2005   Česká centra (Vítejte doma)