Galerie Zdeněk Sklenář

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1997   Zdeněk Sýkora: Tři fáze (grafické listy z edice galerie)
1999   Jan Zrzavý: Z grafického díla
2000   Bohuslav Reynek v Království Božím
2001   Stanislav Podhrázský 1920 / 1999
2002   Jan Zrzavý a jiné obrazy (ze soukromých sbírek Litomyšle s blízkého okolí)
2008   Václav Boštík: Nedělitelné
2012   1ar/t - 100 m2 pro umění (Josef Pleskot: Studánka 2012 - architektonické řešení: Josef Pleskot)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2019   Můj milý Ježíšku
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Sunplugged Open Air and Andy Warhol
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2011   Bohuslav Reynek: Cliché-verre a zátiší
2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti / Ancient Greek Myths and Legends