Pressfoto, nakladatelství ČTK

osoba, narození
Nový Antonín, 28. 7. 1944
Šourek Jiří, 23. 12. 1951
Uhlíř Vladimír, 20. 3. 1927