Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

dílo
rok vydání, autor, název (podnázev)
2014   Sedící III.
grafika
rok vydání, autor, název (podnázev)
1918   Bohumil Kubišta, Autoportrét (Podobizna muže)
obraz
rok vydání, autor, název (podnázev)
1910   Bohumil Kubišta, Studie ke Žním