Východočeské tiskárny, n.p.

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1969, Bořivoj Borovský: Grafika
1971, Zdenek Rykr
1972, Národnímu umělci Vojtěchu Sedláčkovi k osmdesátinám
1973, Vojtěch Sedláček: Výbor z díla
1973, Blažena Borovičková Podpěrová (Sochy)
1973, Karel Šlenger: Obrazy z let 1964-73
1977, Jaroslav Cita: Beze slov
1977, Ludmila Jiřincová: Výběr z grafického díla
1980, Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby
1980, Blažena Borovičková Podpěrová
1984, Ladislav Faltejsek
1985, Karel Hyliš: Plastiky, kresby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1975, Dukla 1945 1975 (Výtvarníci k 30. výročí osvobození ČSSR)
1978, Československé mince 1918-1977
1988, Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1969, Medek
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1980, Frédéric Joliot-Curie
1984, Leoš Janáček
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1990, Pavel Wonka: Vězeň svědomí
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1988/02/25, Suchá Cihla
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1980, Medailér Zdeněk Dvořák (Příloha k 30. číslu Sběratelských zpráv)
1982, Akademický sochař Jiří Jaška
1984, Akademický sochař Ladislav Kozák
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1985, Soupis stavebních medailí (Příloha ke Sběratelských zprávám č. 50, 55 a 57)