Oblastní galerie Pardubice

osoba, narození
Kovářová Květuše, 11. 10. 1945