Muzeum Vysočiny Jihlava

osoba, narození
Canon Hans, 17. 4. 1883