Galerie výtvarného umění

termín, název výstavy
(1975/02/25) - 1975/03/02   Sociální motivy v tvorbě českých malířů. Z grafické sbírky galerie,
(1980?)/09/11 -   Umění starého Egypta z českých sbírek,
1962   45 let Velké říjnové revoluce ve výtvarném umění,
1962/10/14   Václav Jírů: Praha a Pražané,
1962/11/25 -   České malířství 1. poloviny XIX. století,
1962/11/25 -   Současná holandská grafika v originálech,
1962/11/25 - 1962/12   České malířství první poloviny XIX. století,
1963/01 - 1963/03   České malířství z 2. poloviny XIX. století,
1963/02/28 -   Vojáci míru. Výstava umělců Německé demokratické republiky,
1964/03/08 -   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění,
1964/03/08 -   Přírůstky výtvarných děl českého malířství XX. století,
1964/03/08 -   Fotografie dr. Vladimír Böhm,
1964/05/17 -   Goethe a Čechy,
1964/06/28   Ivan Strnad: Kresby a grafika 1959-1964,
1964/07/22 - 1964/09/30   Polské současné umění,
1964/08/29 - 1964/09/15   Vincent Hložník: Grafika,
1964/10/11 - 1964/11/30   Karel Valter,
1965/03   Václav Rabas,
1965/03/14   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy,
1965/05/07 -   Sbírka českého malířství,
1965/05/07 -   Světová grafika,
1965/05/07 -   Československá grafika,
1965/06/20 - 1965/07/15   Ondřej Sekora: Výběr z díla,
1965/09/08 - 1965/09/30   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace,
1965/10   Václav Špála,
1965/12/20 - 1966/01/30   Max Švabinský: Kresby a grafika,
1965/8   Odilon Redon: Grafika,
1966/05/08 - 1966/06/15   Josef Navrátil: Obrazy, kresby,
1966/10/16 - 1966/11/30   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace,
1967/03/30   František Vik: Knižní grafika, ilustrace, obrazy,
1967/04/20 - 1964/06/30   Jan Zrzavý,
1967/10/05 - 1967/11   Emil Filla: Ženy,
1967/12/07 -   Jan Špála - Obrazy,
1967/12/07 -   Tvůrčí skupina INDEX - obrazy, plastiky,
1967/12/07 - 1967/12/31   Tvůrčí kolektiv Index,
1967/12/14   Otakar Štembera: Výstava obrazů, kreseb a ilustrací,
1968   Zoia Kašpříková, Šarka Šefranková, Milena Velíšková,
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců,
1969/04/15 -   Flámské a holandské zátiší XVII. a XVIII. století,
1969/04/26 - 1969/05/11   Člověk a lidská práva,
1969/06/12 -   Čínské malířství ze sbírek Náprstkova muzea,
1969/12/04 -   Stanislav Podhrázský,
1969/12/04 -   Věroslav Bergr: Sochy, kresby, monotypy,
1970/01 - 1970/02   Symbolismus v českém výtvarném umění,
1970/03 - 1970/04   Max Pirner: Obrazy a kresby,
1970/04/29   Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Obrazy a kresby,
1971/06   Václav Rabas, Z cyklu Chleba,
1971/06   Václav Rabas: Chleba,
1971/06/24 -   Koncert České filharmonie,
1972/08 - 1972/12   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
1972/08/24 - 1972/12   České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu,
1973/01/11 - 1973/02   Výběr z díla národního umělce Václava Rabase,
1973/02/21 -   Jan Rambousek: Grafika, kresby,
1973/03/22 - 1973/04/30   Miloslav Holý: Výbor z díla,
1973/04/05 - 1973/05   Mikoláš Aleš: Kresby,
1973/05/10 -   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze,
1973/05/24 - 1973/06   Max Švabinský: Grafika,
1973/06/28 - 1973/08   Stanislav Hanzík: Drobné plastiky,
1973/09/06   Jan Spáčil: Souborné dílo,
1973/10/13 -   Grafické listy 5 staletí ze sbírek Národní galerie v Praze,
1973/11/22 - 1973/12   Antonín Hudeček: Výběr z díla,
1973/11/29 -   Dětská kresba,
1974/03 - 1974/05   Ladislav Čepelák: Kresby,
1974/03/14 -   Drážďanská galerie. 200 let malířství v Drážďanech,
1974/03/24   Karel Štěch: Sociální grafika,
1974/05 - 1974/07   Jan Bauch: Návrat Odysseův,
1974/05/16   Jan Kutálek: Keramika,
1974/07 - 1974/08   Eva Činčerová: Grafika,
1974/09/05 - 1974/10/13   Adolf Kašpar: Ilustrace,
1974/10 - 1975/01   Vincenc Makovský: Sochy a kresby,
1974/10/17 - 1974/11/24   František Doležal: Z tvůrčího deníku 1928 - 1973,
1974/11 - 1975/01   Osm mladých grafiků,
1975/01/16 -   Česká soudobá medaile,
1975/03 - 1975/04   Jaroslav Lukavský: Výbor z grafické práce tří desetiletí,
1975/07 - 1975/08   Rudolf Svoboda: Sochy,
1975/08/28 - 1975/09   Ivana Panková: Grafika,
1975/09 - 1975/10   Jindřich Wielgus: Sochy,
1975/11 - 1976/01   Karel Holan: Výběr z díla,
1975/11/14 - 1976/01   Ilustrace Zdeňka Buriana,
1976   Malíři z mučené země: Nuñes, Balmes, Barrios,
1976//03/19 - 1976/05   Karel Toman: Kresby,
1976/01 - 1976/03   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze,
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975,
1976/03/25 -   Kuba v dílech umělců AVS. Radomír Kolář, Vladimír Šolta, Vendelín Zdrůbecký,
1976/05/20 -   Umění prostého srdce. Naivní malíři Čech a Moravy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975,
1976/07/22   Oldřich Smutný: Obrazy,
1976/08/05 - 1976/09   Ota Janeček: Žena,
1976/09/16   Karel Lidický: Sochy,
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika,
1976/11/25 - 1977/01   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976,
1976/12/16 - 1977/02   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou,
1977/02/03   Pravoslav Kotík: Obrazy,
1977/03 - 1977/05   Miloslav Holý: Grafika a kresby,
1977/04/14 - 1977/06/11   Design - tradice a současnost,
1977/05/12 - 1977/06/05   Otakar Štembera: Kresby, ilustrace, karikatury,
1977/06/09 - 1977/07/17   Marie Blabolilová: Grafika,
1977/06/16 - 1977/08/20   Z díla národního umělce Františka Jiroudka,
1977/07/21 - 1977/10/09   České sochařství kolem 1900 ze sbírek Národní galérie v Praze,
1977/08/25 - 1977/10/30   Košice očima výtvarníků,
1977/10   Nejhezčí dětem,
1977/10/13 -   ...Nejhezčí dětem. Výstava ilustrací knih pro děti a mládež,
1977/11 - 1978/01   František Ronovský: Obrazy z let 1970 - 1977,
1977/11/24 -   Alexandr Žitomirský: Fotomontáže a kresby,
1978/01 - 1978/02   Václav Špála: Obrazy,
1978/01 - 1978/03   Vojtěch Tittelbach: Dílo,
1978/02 - 1978/04   Karel Štika: Grafika, kresby,
1978/03/23 - 1978/05   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958 - 1978,
1978/05 - 1978/08   Pocta P. P. Rubensovi,
1978/05/04 - 1978/05   Adolf Born: Grafické listy,
1978/07/22 - 1978/06   Vilém Hess: Varšava po r. 1945 a dnes,
1978/09 - 1978/10   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby,
1978/11 - 1979/01   Hana Storchová: Grafika,
1979/01 - 1979/03   Jaroslav Grus: Obrazy,
1979/02 - 1979/03   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby,
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií,
1979/04 - 1979/07   Josef Wagner: Raná tvorba,
1979/04/25 -   Pionýři dětem,
1979/06   Zátiší v české malbě XX. století,
1979/07 - 1979/09   Karel Kotrba: Sochy,
1979/07/20 - 1979/09/16   Umění východní Asie. Obrazy / plastiky / grafika ze sbírek Národní galerie v Praze,
1979/09/20   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace,
1979/11/08   Karel Kuneš: Sochařské portréty,
1979/11/22 -   Július Jakoby: Malířské dílo,
1980/02   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby,
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla,
1980/04/10   Barokní sochařství v Čechách. Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění,
1980/04/24 -   Obrazy - kresby členů Armádního výtvarného studia v Praze,
1980/07 - 1980/08   Jan Slavíček 1900-1970,
1980/07 - 1980/08   Antonín Slavíček 1870-1910,
1980/07/10 - 1980/09/10   Jindřich Ulrich: Miniatury,
1980/09/18 - 1980/10   Vítězslav Eibl: Sochy,
1980/11 - 1981/01   Otto Gutfreund: Výběr z díla,
1980/11 - 1981/01   Mikuláš Galanda: Výběr z díla,
1980/2 - 1980/04   Vlasta Vostřebalová-Fischerová,
1981   Věra Rajtmajerová: Průřez tvorbou,
1981/01/22 - 1981/03/22   Miroslav Mirkovič: Akvarely,
1981/02/12 -   Z malířských salónů v Praze před sto lety,
1981/03/26 - 1981/06/21   Břetislav Benda,
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980,
1981/04/16 -   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980,
1981/05/29 - 1981/06/26   Lída Hynková, Jindřich Wielgus, Jiří Altmann: Obrazy, sochy, grafika,
1981/06/25 - 1981/09/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová,
1981/08/14 - 1981/10/04   Petr Pavlík,
1981/09/10 - 1981/11   Jan Souček: Obrazy,
1981/11/19 -   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze,
1982/02/02 -   Zdeněk Mézl: Ilustrace, grafika,
1982/03/15 - 1982/05/09   Karel Černý: Obrazy - kresby,
1982/04/08   Jindřich Voborník: Sochy,
1982/05/13 -   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy,
1982/07 - 1982/10   Umění černé Afriky,
1982/09/02 - 1982/10/31   Alena Burešová: Keramika,
1982/10/14 - 1982/11   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981,
1982/12/09 - 1983/02/06   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo,
1983   Vincent Hložník: Obrazy,
1983/01 - 1983/02   Miroslav Hucek: Fotografie,
1983/02 - 1983/03   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982,
1983/03/10 - 1983/05/12   Milan Albich: Obrazy, kresby,
1983/04/21 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla,
1983/05   Ludmila Pavlousková, Michal Hess: Scénografie,
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941,
1983/09 - 1983/10   Marie Lacigová: Obrazy, kresby, grafika,
1983/11/17 -   Jan Hendrych: Sochy,
1984/01 - 1984/02   Jiří Švengsbír,
1984/02/23   Josef Jíra: Grafika, malba,
1984/04 - 1984/05   Indonéské tkaniny,
1984/04/05   Ladislav Švarc: Porcelán,
1984/09/06   Vincent Hložník: Výběr z díla,
1985   Václav Špála: Výběr z tvorby,
1985/01/24   Jan Štursa: Výběr z díla,
1985/03/14 -   Zdeněk Světlík: Grafika - kresby,
1985/03/27 - 1985/04/28   Lumír Ševčík: Malá retrospektiva ilustrační tvorby knih pro děti 1958-1985,
1985/05 - 1985/07   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby,
1985/06/26   Klasicismus, empír. Tisíc let evropské hudby a výtvarného umění,
1985/09/19 - 1985/10   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby,
1985/11 - 1986/01   Pavel Roučka: Grafika,
1986   Vladimír Tesař: Výběr z díla,
1986/01/31 - 1986/03   Jiří Bradáček: Sochy, kresby,
1986/02/07 - 1986/03/23   Česká grafika II. Ze sbírek GVU v Chebu,
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985,
1986/05/15 - 1986/06   Miloš Hausner: Obrazy, grafika,
1986/07 - 1986/08   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986,
1986/09/11   Zdeněk Hošek: Sochy,
1986/11/21 - 1987/01   Vlastimil Beneš: Obrazy,
1986/12 - 1987/02   Indické obrázky z poutí a trhů,
1987/02/12 - 1987/03   Petr Strnad: Grafika,
1987/06 - 1987/08   Jan Živný: Restaurátorská tvorba,
1987/09   Jan Spáčil: Výběr z díla,
1987/09 - 1987/10   Ivan Bukovský: Obrazy,
1987/09/24 - 1987/11/20   Jaroslav Podmol: Keramika,
1987/10 - 1987/12   Zdeněk Tůma: Výběr z díla,
1987/11/26   Michael Romberg: Výběr z díla - Ilustrace, kresby,
1987/12 -1988/01   Vojtěch Adamec: Sochy,
1988   Karel Malich: Retrospektivní výstava díla,
1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988,
1988?   Josef Šteffel,
1988/02 - 1988/04   České sociální umění,
1988/03/03 - 1988/04   Jaroslav Bocker: Sochy,
1988/05 - 1988/06   Jindřich Pileček: Grafika,
1988/09 - 1988/10   Jan Hričák: Keramika,
1988/09/ - 1988/10   Stanislav Hanzík: Z ateliéru,
1988/11 - 1988/12   František Janák: Sklo,
1989   Mladé profily,
1989   Karel Franta: Kresby,
1989   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby,
1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989,
1989/02 - 1989/04   Jiří Šefčík: Obrazy,
1989/02-1989/07   Josef Istler: Obrazy, grafika,
1989/05/18 - 1989/06/30   Jindra Viková: Keramika, kresby,
1989/07 - 1989/08   Bohumil Zemánek: Sochy,
1989/07/06 - 1989/09   Ivan Strnad: Grafika,
1989/11/09 - 1989/12   Vladimír Suchánek: Grafika,
1990   Hana Wichterlová: Sochařské dílo,
1990   Jiří Šuhájek,
1990/01 - 1990/02   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastiky a kresby,
1990/01 - 1990/03/04   Popis jednoho zápasu,
1990/03/15 - 1990/04   Ida Vaculková: Keramika,
1990/07/19 - 1990/11   Jiří Patera: Malířské dílo,
1991/01/19 - 1991/03/24   Aleš Lamr: Obrazy - objekty,
1991/02/01 -   Václav Balšán: Obrazy,
1991/03/28 - 1991/04   Vladivoj Kotyza: Obrazy,
1991/04 - 1991/06   Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky,
1991/04/01 - 1991/06/02   Jan Koblasa,
1991/05/16 - 1991/07/21   Jaroslav Kovář: Lepty,
1991/06/27 -   Naďa Kubásková - Škardová: Obrazy,
1991/07 - 1991/08   Otmar Oliva: Sochy,
1991/08/01 - 1991/08   Vladimír Groš: Keramika,
1991/09/12 -   19 umělců z jižního Bádenska,
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo,
1992/01 - 1992/02   Konvergence II,
1992/01/10 - 1992/02   Jiří Sobotka: Plastiky,
1992/03/05 - 1992/04/26   Vladimír Preclík: Sochy,
1992/05/05 -   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození,
1992/09 - 1992/10   Annette Merkenthaler,
1992/09/10 - 1992/11   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže,
1993   Martin Mainer: Obrazy,
1993/01/28 - 1993/03/14   Socha hlína,
1993/03 - 1993/04   Václav Tikal 1906-1965,
1993/04/01 -   Josef Wagner: Obrazy, kresby,
1993/05/20 -   Václav Zykmund: Výtvarné dílo,
1993/06 - 1993/07   Olaf Hanel,
1994/05/12 - 1994/07/03   Bedřich Budil: Obrazy,
1995/03/02 -   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových,
1995/04/27 -   Ladislav Novák,
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách,
1995/11/23 - 1996/01/08   Čestmír Janošek: Praha - Kolín,
1996/05/19 - 1996/07/14   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého,
1996/07/19 - 1996/08/30   Alfred Justitz: Život a dílo,
1996/08/30 - 1996/10/27   Milan Maur: V rytmu letu bělásků / Im Flugrhythmus der Kohlweißlinge, Ioana Metes: Am Anfang war die Farbe / Na začátku byla barva,
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985,
1998/01/22 - 1998/04/26   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea,
1998/07/16 - 1998/10/04   Emil Orlik 1870-1932: Vybraná díla z českých sbírek,
1998/10/22 - 1999/01/10   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita,
1999/01/29 - 1999/03/21   Ladislav Čepelák: Grafické soubory,
1999/03/25 - 1999/05/16   Josef Navrátil (1798 - 1865),
1999/09/23 -   Anselmo Legnani: 1937 - 1999,
1999/09/23 - 1999/11/14   Anselmo Legnani,
1999/11/25 - 2000/01/17   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999,
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968,
2001/01/26 - 2001/03/11   Zbyněk Semerák: Tempery,
2001/02/01 -   Jan Trampota: Krajina zahrada,
2001/03/22 - 2001/05/06   Jaroslav Kovář: Pastely,
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby,
2001/04/26   O Jiřím Johnovi,
2001/05/17 - 2001/07/15   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998,
2001/05/31 - 2001/07/15   Karol Baron: 1966 - 2000,
2001/07/26 - 2001/09/16   August Brömse a skupina Poutníci / und die Gruppe Pilger,
2001/09/27 - 2001/11/18   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge,
2001/11/29 -   Tomáš Vosolsobě: Obrazy / Bilder,
2002/02/14 - 2002/04/14   Zdenek Seydl,
2002/03/21 - 2002/05/12   Jindřich Vik: Moře,
2002/04/26 - 2002/10/06   James Ensor: Vizionář moderny,
2002/07/18 - 2002/09/15   Maxim Kopf : Obrazy, kresby,
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu,
2002/10/31   Alena Nádvorníková: Děje, děje,
2002/12/19   Chebská gotická plastika,
2002/12/19 - 2003/02/02   Jiří Seifert: Kresby,
2003/02/13 - 2003/04/06   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů,
2003/02/18 - 2003/03/30   František Steker: Kresby,
2003/03/05 - 2003/03/30   Kreslení v kavárně s Františkem Stekerem,
2003/04/24 -   Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy,
2003/07/17 -   Josef Hegenbarth 1884-1962,
2003/10/02 -   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu,
2003/12/08 - 2004/02/22   Michal Brix: Města Michala Brixe,
2003/12/18 - 2004/02/15   Václav Špála: Malířské dílo,
2004/03/04 - 2004/05/16   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002,
2004/06/06 - 2004/07/11   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu,
2004/07/02 - 2004/09/05   Hugo Demartini: Koláže, kresby, objekty,
2004/07/22 - 2004/09/19   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností,
2004/09/23 - 2004/11/14   Petr Jochmann: Kresby,
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století,
2004/11/30 - 2005/01/21   Josef Wagner: Kresby,
2005/01/21 - 2005/03/20   Cyril Bouda: Volná grafika,
2005/03/26 - 2005/05/01   Eva Janošková: Kresby a grafika 1954-2004,
2005/04/14 - 2005/06/06   Pocta Františku Kupkovi,
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění,
2005/07/09 - 2005/09/04   Kateřina Piňosová: Kresby z Mexika a okolí,
2005/09/15 - 2005/10/30   Otakar Nejedlý: Výběr z malířského díla,
2005/09/24 - 2005/11/13   Přírůstky sbírky kresby a grafiky Galerie výtv. umění Cheb z let 1996 - 2005,
2005/09/24 - 2006/01/22   Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1996 - 2005,
2005/10/13   Přehlídka modelů oděvního ateliéru Šat a šperků Lady Vosejpkové: Kolekce Podzim - zima, Hedvábí a šperk Rudé moře,
2005/11/03 - 2006/01/29   Francisco Goya: Lepty / Radierungen,
2005/11/29 - 2006/01/22   Petr Nikl: Ilustrace k pohádkám,
2006/02/04 - 2006/03/26   Horká jehla,
2006/02/16 - 2006/04/17   Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981): Já su stěhovyvý pták / Ich bin ein Wandervogel,
2006/03   Beseda s Jaroslavem Duškem,
2006/04   L'art brut na české výtvarné scéně,
2006/04/01 - 2006/05/21   Petr Nikl: Ilustrace k pohádkám,
2006/04/27 - 2006/06/25   Emil Schumacher (1912 - 1999): Stále znovu maluji svůj obraz ... / Immer wieder male ich mein Bild ...,
2006/05   Od věčného bronzu k dočasným dírám,
2006/05/18   Petr Nikl: Zlatí hadi Zlatě kadí,
2006/05/25 - 2006/07/09   Krajina kolem nás,
2006/05/27 - 2006/07/09   Dětská kresba,
2006/06   Beseda s Danou Kyndrovou,
2006/06/01   Komponovaný pořad pro děti: Krajina kolem nás,
2006/06/29   Od věčného bronzu k dočasným dírám: Umění a veřejný prostor,
2006/07/13 - 2006/09/17   Eugen von Kahler: Et in Arcadia Ego,
2006/07/22 - 2006/09/24   Johann Heinrich Vogeler (1872 - 1942): Grafická tvorba z let 1890-1910,
2006/09   Eugen von Kahler a skupina Der Blaue Reiter,
2006/09/14   Et in Arkadia Ego: Eugen von Kahler (1882 - 1911) - přednáška,
2006/10   Beseda s Leonardem Medkem,
2006/10/07 - 2006/11/26   Katagami: Japonské papírové barvířské šablony ze sbírek Západočeského muzea v Plzni,
2006/10/26 -   Dana Kyndrová: Fotografka,
2006/11   Cesty za uměním,
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář (1936 - 2001): Umění leptu,
2006/11/02 -   Jaroslav Kovář: Umění leptu / Die Kunst der Radierung,
2006/11/23 - 2007/01   Denisa Wagnerová: Obrazy, koláže, kresby,
2006/12   Beseda se Zdeňnkem Velíškem,
2006/12/01   Pohádkové adventní podvečery,
2006/12/01 - 2007/02/11   Artuš Scheiner a secesní pohádková ilustrace,
2006/12/08   Pohádkové adventní podvečery,
2006/12/15   Pohádkové adventní podvečery,
2006/12/22   Pohádkové adventní podvečery,
2007/01/18 - 2007/03/04   Černá na Bílé: Současná japonská kaligrafie ze sbírek Národní galerie v Praze,
2007/03/10 - 2007/05/06   Václav Tikal: Kresby,
2007/03/23 - 2007/05/20   Na papíře: Max Beckmann - Otto Dix - Karl Hubbuch,
2007/06/07 - 2007/08/05   Willi Nowak (1886 - 1977): Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem Malerwerk,
2007/09/20 - 2007/11/18   Svět Dogonů, Mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla,
2007/12/14 - 2008/02/03   Juraj Horváth: Last cut [:láska,
2008/01/24 - 2008/03/16   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830,
2008/02/16 - 2008/05/25   Jan Konůpek,
2008/03/27 - 2008/05/25   ART BRUT v českých zemích (1905 - 2005),
2008/05/07 - 2008/06/29   Herakles,
2008/06/26 - 2008/09/07   Mezi domovem a Vídní / Zwischen der Heimat und Wien - Franz Rumpler 1848-1922,
2008/07/12 - 2008/09/21   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci),
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě,
2008/12/11 - 2009/02/22   Franta Úprka: Sochařský obraz domova,
2009/02/05 - 2009/03/22   Simona Rybáková: Kostýmy,
2009/02/12 - 2009/04/12   Andreas Feininger: Fotografie - řeč zraku / Fotografie. Die Sprache des Sehens,
2009/07/09 - 2009/08/30   Marie Filippovová: Menší formáty + instalace,
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930,
2009/09/24 - 2009/11/15   Michal Pěchouček: Večerka,
2009/11/05 - 2010/01/17   Josef Čapek: Vidět knihu,
2010/01/28 - 2010/03/21   Anna Podzemná-Suchardová, Radana Hamsíková-Podzemná: Známková tvorba,
2010/01/28 - 2010/04/11   Josef Čapek: Země a lidé,
2010/03/25 - 2010/05/16   Slunce Orientu / Sun of the Orient,
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt,
2010/06/01 - 2010/10/03   Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu,
2010/07/15 - 2010/09/25   Vlasta Kodríková: Z jiných světů,
2010/09/23 - 2011/01/02   Antonín Slavíček,
2011/01/13 - 2011/02/27   Vít Soukup: The Rest of the Best,
2011/01/13 - 2011/04/03   Jiří Kovanda: Katalog,
2011/01/13 - 2011/04/10   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická,
2011/01/19   Petr Kováč: Fridrich II. a Cheb,
2011/01/26   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Paříž,
2011/02/03 - 2011/04/03   Jiří Novák: V pohybu,
2011/02/09   Richard Biegel: Urbanismus světových metropolí - Berlín,
2011/02/16   Petr Kováč: Dvorské umění v sicilském království,
2011/03/03 - 2011/05/08   Richard Štipl: Plato's Revenge,
2011/03/03 - 2011/05/08   Vetřelci a volavky: Dokumentární film Pavla Karouse a Rozálie Kohoutové věnovaný sochám ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR,
2011/03/09   Hana Klínková: Josef Váchal a Šumava,
2011/03/16   Vladimír Just: J. Váchal jako průkopník environmentalistického myšlení,
2011/03/23   Rostislav Švácha: Le Corbusier,
2011/04/14 - 2011/06/26   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion,
2011/04/14 - 2011/06/26   Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva,
2011/05/11 - 2011/06/19   Michael Dietlinger: It is nice to promise something,
2011/05/12 - 2011/07/02   Darja Čančíková: Ilustrace,
2011/05/12 - 2011/07/02   OSTRAVA NOW!: Videopráce z Ostravy,
2011/06/26 - 2011/08/28   Jakub Matuška aka Masker: Moje maličkost (Graffiti Boom 02),
2011/06/26 - 2011/08/28   Epos 257: Videos (Graffiti Boom 02),
2011/07/07 - 2011/10/02   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet,
2011/07/07 - 2011/10/02   SIAL,
2011/07/07 - 2011/10/02   Josef Danda: Železniční nádraží v Chebu / Der Bahnhof in Eger (1956-62),
2011/09/08 - 2011/10/23   Alexis Milne: Narušení pořádku,
2011/10/13 - 2012/01/08   Jiří Balcar: Retrospektiva,
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911,
2011/10/13 - 2012/01/08   Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota,
2011/10/27 - 2012/01/08   Josef Zlamal: The Other Side,
2011/10/27 - 2012/01/08   Jan Švankmajer: Krátké filmy z 60. let,
2012 -   Moderní umění,
2012/01/19 - 2012/03/18   Václav Girsa: Ice on Staircase,
2012/01/19 - 2012/03/25   Václav Boštík: Zakřivené pole / Gekrümmtes Feld, 1970,
2012/01/19 - 2012/03/25   StartPoint 2011,
2012/01/19 - 2012/03/25   Chrudoš Valoušek: Chrudošův mix,
2012/03/21 - 2012/05/06   Alena Anderlová: Haligali,
2012/04/05 - 2012/06/17   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu,
2012/04/05 - 2012/06/17   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905,
2012/04/05 - 2012/06/17   Juraj Horváth: Ilustrace ke knize Sylvy Fischerové Egbérie a Olténie,
2012/04/05 - 2012/06/17   Vlasta Vostřebalová-Fischerová ve sbírkách GAVU Cheb,
2012/04/05 - 2012/06/17   Počátkem může být nula,
2012/05/09 - 2012/06/17   Pod širým nebem,
2012/05/16 - 2012/06/24   Ondřej Maleček: In natura,
2012/06/28 - 2012/09/30   Michel Fingesten 1894-1943,
2012/06/28 - 2012/09/30   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan,
2012/06/28 - 2012/12/30   Alžběta Skálová: Pampe a Šinka,
2012/07/01 - 2012/08/26   Michal Škapa a.k.a. Tron: Ode zdi ke zdi,
2012/08/29 - 2012/10/07   Tommy Høvik,
2012/09/08 - 2012/12/30   Bojmír Hutta (1920-1987),
2012/10/11 - 2012/12/30   Jiří David: Pro a proti / Pro und contra,
2012/10/11 - 2012/12/30   Ondřej Kopal: Some(tajm),
2012/10/11 - 2012/12/30   Jan Svoboda: Polovina VII 1970,
2013/01/10 - 2013/03/10   Lenka Klodová: Figurativní tvorba,
2013/01/10 - 2013/03/31   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí,
2013/01/10 - 2013/03/31   Osobní výběr I: Zaměstnanci galerie,
2013/01/10 - 2013/03/31   Eva Maceková: 12 hodin s Oskarem,
2013/01/10 - 2013/04/24   Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875,
2013/03/14 - 2013/05/12   Hana Puchová: Na dotek,
2013/04/04 - 2013/06/30   Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945),
2013/04/04 - 2013/09/29   Eva Volfová: Z domu a zahrady / Aus Haus und Garten,
2013/04/26 - 2013/06/23   Hanuš Schwaiger: Novokřtěnci v Münsteru,
2013/05/15 - 2013/06/16   Moře má všechny barvy!,
2013/05/16 - 2013/06/16   Anežka Hošková: The New Dark Age of Love,
2013/06/19 -   Gotika / Die Gotik,
2013/06/22 - 2013/09/01   Pasta Oner: Recall,
2013/07/09 - 2013/09/11   Bertel Thorvaldsen: Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821,
2013/07/09 - 2013/10/06   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění,
2013/07/18 - 2013/11/03   Umění v Chebu: Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti,
2013/09/08 - 2013/10/13   Cecilia Nygren (feat. Ateliér Rákosník),
2013/09/13 - 2013/01/05   Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927,
2013/10/10 - 2014/01/05   Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb,
2013/10/10 - 2014/02/23   Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka a další práce,
2013/10/17 - 2013/12/01   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše,
2013/12/05 - 2014/01/05   Vánoční šlépěje Josefa Lady: Zima ve vrcholných dílech z let 1936 až 1955,
2014/01/09 - 2014/03/30   Gottfried Lindauer: Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907,
2014/01/16 - 2014/03/02   Alice Nikitinová: Od věci,
2014/01/16 - 2014/03/30   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř,
2014/02/06 - 2014/04/20   Peter Angermann: Streetview,
2014/03/06 - 2014/04/27   Luděk Rathouský: Penězoměnci,
2014/04/03 - 2014/06/15   Brutalismus Emila Filly,
2014/04/03 - 2014/06/15   Karel Černý: Námořník, 1949,
2014/04/08 - 2014/09/28   Petr Šmalec: Ilustrace, hádanky,
2014/05/01 - 2014/06/15   Jiří Černický: Den, kdy sníh padal na hořící pole,
2014/05/01 - 2014/06/15   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř,
2014/06/21 - 2014/09/07   Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05),
2014/06/26 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období,
2014/06/26 - 2014/10/05   Thomas Theodor Heine: Květinový den, 1912,
2014/06/26 - 2014/10/05   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka,
2014/06/27 - 2014/06/28   Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945,
2014/09/11 - 2014/10/05   Matea Bakula,
2014/09/22 - 2015/03/29   Tereza Říčanová: Vánoce a Archa,
2014/10/09 - 2014/11/23   Vladimír Skrepl: Lež a lži,
2014/10/09 - 2014/11/30   Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861,
2014/10/09 - 2015/01/04   Petr Dub: Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy,
2014/10/09 - 2015/01/04   Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko ze sbírek GAVU Cheb,
2014/12/04 - 2015/01/16   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere,
2014/12/04 - 2015/03/29   Jindřich Prucha: Zátiší se džbánkem a červeným plédem, 1913,
2015/01/22 - 2015/03/15   Lumír Hladík, Matyáš Chochola: Teleprezence benzínového mága digitálního věku a jeho kuny se zelenohnědým hávem pod chrámem nebes v době pozdního luní,
2015/01/22 - 2015/03/22   Stanislav Diviš: Zbytky,
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy,
2015/03/19 - 2015/05/03   Ondřej Basjuk: Díra ve vzduchu,
2015/04/02 - 2015/06/21   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945,
2015/04/02 - 2015/07/05   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907,
2015/04/02 - 2015/09/27   David Böhm: Hlava v hlavě,
2015/04/28 - 2015/09/06   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb,
2015/05/07 - 2015/06/21   Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny,
2015/06/27 - 2015/08/23   OBIC, X-DOG: X-BOB,
2015/07/11 - 2015/09/27   Karel Souček 1915-1982,
2015/07/11 - 2015/10/04   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire. Partitura zvukové básně, 1963,
2015/08/27 - 2015/10/25   STARTED 2015: Residents of StartPoint Prize. Lisa-Marie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová, Martin Hrubý,
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik,
2015/10/09 - 2016/01/03   Obrazy Chebu: Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století,
2015/10/09 - 2016/01/10   Carl Thieme, Cosmorama Prahy, 1844,
2015/10/09 - 2016/03/27   Martina Kupsová, Alžběta Zemanová (Ateliér NaPOLI): Papírové světy,
2015/10/29 - 2015/12/16   Vendula Chalánková: DINO,
2016/01/07 - 2016/04/03   František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896,
2016/01/07 - 2016/05/01   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb,
2016/01/14 - 2016/03/28   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy,
2016/01/14 - 2016/04/03   Na dosah / Greifbar nah,
2016/04/07 - 2016/06/19   Fritz Pontini: Údolí Slatinného potoka u Františkových Lázní, kol. 1910,
2016/04/07 - 2016/06/19   Petra Herotová: Vlna, smyčka, čára, mřížka,
2016/04/14 - 2016/06/19   Josef Váchal: Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie,
2016/04/14 - 2016/10/02   Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují názvy,
2016/05/05 - 2016/09/04   František Tichý: Exhibice těla,
2016/06/25 - 2016/09/04   Luděk a Radek: «3!||| & \°3·{ ∞,
2016/06/30 - 2016/09/25   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World,
2016/06/30 - 2016/10/02   Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský, 1929,
2016/09/08 - 2016/11/27   Lenka Vítková: Smlouva s černou,
2016/09/08 - 2016/11/27   Intervence 3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk,
2016/09/08 - 2017/01/01   Osobní výběr V: Členové galerijního klubu,
2016/10/06 - 2016/12/31   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století / Syntonos and Plein-air Landscape Painting at the Turn of the 19th and 20th Centuries,
2016/10/06 - 2016/12/31   Alois Kalvoda: Moje česká chaloupka na Křivoklátě, před 1912,
2016/10/06 - 2017/03/27   Dagmar Urbánková: Maškary (ilustrace k interaktivní knize),
2017/01/05 - 2017/03/26   Šárka Koudelová: Prism,
2017/01/12 - 2017/03/26   Václav Malina, Milan Maur: Paralelní roky,
2017/01/12 - 2017/04/16   Antonín Střížek: Ježíš, 1994,
2017/01/12 - 2017/04/23   Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb,
2017/03/30 - 2017/06/25   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg,
2017/04/05 - 2017/10/01   Michaela Kukovičová: To je Praha,
2017/04/06 - 2017/06/18   Petr Kvíčala: Červená a modrá,
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb,
2017/04/27 - 2017/06/25   Bedřich Stefan: Tři grácie pro Pomník A. A. Palliardiho ve Františkových Lázních, 1949-1950,
2017/06/29 - 2017/09/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva,
2017/06/29 - 2017/09/17   Václav Živec, Jan Slavík: Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928,
2017/07/01 - 2017/09/03   Pavel Šebek, Petr Emptych: ABC2,
2017/09/07 - 2017/12/03   Josef Bolf: Disintegration,
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950,
2017/10/05 - 2017/12/31   George Grosz (?): Cirkus, kol. 1930,
2017/10/05 - 2018/01/28   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb,
2017/10/05 - 2018/04/08   Alžběta Skálová: Rostlinopis,
2018/01/11 - 2018/03/04   Julius Reichel: Fedex / Cash / Crypto / Sex,
2018/01/11 - 2018/04/01   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989,
2018/02/01 - 2018/06/10   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017,
2018/03/08 - 2018/05/06   Marek Meduna, Roel van der Linden, Martin Lukáč: Floating in my Czechoslovakian Heaven,
2018/04/10 - 2018/09/30   Magdalena Rutová: Radio Buch. Co takhle stát se?,
2018/04/12 - 2018/06/17   Všední den v české fotografii 50. a 60. let,
2018/04/12 - 2018/06/24   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906,
2018/05/17 - 2018/06/24   Tereza Velíková: Hra na tři,
2018/05/30 - 2018/09/02   Zeb One: Another Yard,
2018/06/14 - 2018/11/04   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb,
2018/06/28 - 2018/09/23   Hugo Steiner-Prag: Za prahem skutečnosti,
2018/07/03 - 2018/09/30   František Tichý: Capriccio a Intermezzo, 1948,
2018/09/06 - 2018/11/25   Na dosah 3 / Greifbar nah 3 (Současné umění z Lince / Zeitgenössische Kunst aus Linz),
2018/10/04 - 2018/12/30   Otakar Nejedlý: Dub v Lánech, 1921,
2018/10/04 - 2018/12/30   Velký obraz (Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století),
2018/10/04 - 2019/03/30   Tereza Říčanová: Obrazy světa,
2018/11/13 - 2019/03/03   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník,
2018/11/29 - 2018/12/31   Labyrint světa a ráj mého srdce,
2019/01/10 - 2019/03/24   Miloš Cvach: Není to socha!,
2019/01/10 - 2019/03/31   Vladimír Houdek: Future Polis II,
2019/01/10 - 2019/03/31   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906,
2019/03/05 - 2019/06/09   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018,
2019/04/02 - 2019/10/06   Alžběta Zemanová: Hvězdy pražské ZOO,
2019/04/11 - 2019/06/16   Svoboda + Palcr: Vidět sochy,
2019/04/11 - 2019/06/23   Vladimír Boudník: Aktivní grafika. Horizontály a vertikály, Stopy materiálu,
2019/04/11 - 2019/06/23   Paweł Althamer, Artur Żmijewski: Koláže,
2019/06/13 - 2019/10/06   Jaroslava Pešicová, František Štorek: Konec moderny v Čechách,
2019/06/27 - 2019/09/15   Linked bodies in a container with water,
2019/06/27 - 2019/09/22   Vladimír Šmíd: Hledání prostoru,
2019/06/27 - 2019/09/29   Jiří Načeradský: Bez názvu (Johnson), 1967,
2019/09/19 - 2019/11/24   Jakub Tomáš: Zimmerreise,
2019/10/02 - 2020/03/15   Jindřich Janíček: Podivuhodná robotí expedice,
2019/10/03 - 2020/01/05   Václav Fiala: Kámen barva tvar,
2019/10/03 - 2020/01/12   Miloslav Holý, Vdova, 1922,
2019/11/28 - 2020/01/05   Vivat páni Edisoni!,
201910/17 - 2020/02/02   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti),
2020/01/15 - 2020/03/29   David Hanvald: Bez retuše,
2020/01/16 - 2020/03/29   Peter Lang: Island,
2020/01/16 - 2020/04/05   Ilja Jefimovič Repin: Podobizna J. V. Repina, umělcova otce, 1881,
2020/02/06 - 2020/10/04   Antonín Hudeček ve sbírce GAVU Cheb,
2020/02/06 - 2020/10/04   Antonín Hudeček ve sbírkách GAVU Cheb,
2020/05/12 - 2020/09/06   Karíma Al-Mukhtarová, Maud Kotasová: The State of Being in Between,
2020/05/12 - 2020/09/06   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře,
2020/05/12 - 2020/10/18   Stanislav Setinský: To je Jeruzalém,
2020/05/26 - 2020/08/30   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů,
2020/09/10 - 2020/11/22   Veronika Holcová: Kanada 2015-2019,
2020/09/10 - 2021/01/03   Jiří Načeradský: Podle fotografie,
2020/09/10 - 2021/01/07   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924,
2020/09/29 - 2021/03/28   Daniela Olejníková: Havětník,
2020/10/08 - 2021/08/31   Osobní výběr VIII: Chebská výtvarná skupina CHEVYS,
2021/04/19 - 2021/06/20   Jaroslava Pešicová: Kočky, psi a Robert Rauschenberg,
2021/04/19 - 2021/06/26   Tadeáš Kotrba: Na hlavách obrů,
2021/07/01 - 2021/09/19   Milan Kozelka. Na cestě / On the Road,
2021/07/01 - 2021/09/26   Robert Šalanda: O potlesku,
2021/09/01 - 2022/02/20   Mirko Hanák 1921–1971,
2021/09/30 - 2021/11/28   Kryštof Strejc: Ryba a pes,
2021/09/30 - 2022/01/09   Miloslav Hejný: Člověk plamen,
2021/09/30 - 2022/01/16   Vojtěch Bartoněk: Na scestí, 1887,
2021/09/30 - 2022/03/20   Jiří Franta, David Böhm: Město pro každého. Manuál urbanity začátečníka,
2021/12/09 - 2022/01/02   Vyhrňte si rukávy, páni architekti!,
stálá expozice   České moderní umění 20. století,
stálá expozice   Chebské reliéfní intarzie,
stálá expozice   Chebská gotická plastika,