Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka
1959   Karel Němec: Výstava grafického díla k osmdesátým narozeninám umělcovým
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla
1963   Josef Hubáček: Výběr z díla
1964   Výbor z díla Zdenky Heritesové
1965   Karel Hladík: Sochařské dílo
1965   Obrazy Bohumíra Matala z let 1945-1965
1966   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966
1966   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966
1967   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963-1966
1967   František Dörfl
1967   František Gross
1968   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968
1969   Otto Stritzko: Obrazy, kresby
1969   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika
1970   Jiří John: Obrazy a grafika
1970   Stanislav Pojer
1970   Miroslav Roštínský: Kresby, grafika, obrazy
1971   Ladislav Kukla
1971   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby, grafika
1971   Miroslav Hruška: Obrazy, kresby, grafika
1971   Miloš Petera: Obrazy, kresby
1971   Libuše Vojtková: Kresby a grafika
1971   Eva Činčerová
1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika
1972   Vladimír Černo: Objekty
1972   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika)
1972   Jaroslav Svoboda
1972   František Süsser: Výstava kreseb a olejů
1974   Jaroslav Moravec
1974   Valdemar Radil
1975   Bedřich Vaníček
1975   Zdeněk Novotný: Životní dílo
1976   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby
1976   Jan Maria Najmr: Obrazy z let 1963-1975
1976   Richard Přikryl: Obrazy - kresby 1926 - 1976 (Tvorba z let 1926 - 1976)
1976   Karel Toman
1977   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika
1977   Vladimír Drápal: Výběr z díla
1977   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
1978   Pavel Kopáček: Malířské dílo
1978   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy, kresby
1978   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy, kresby
1979   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky (1961 - 1979)
1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978
1979   Gustav Krum: Ilustrace, kresba, grafika
1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980
1981   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby
1981   Oldřich Eichler: Obrazy
1981   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky
1982   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
1982   Rastislav Michal: Obrazy, grafika, kresby
1983   Zdeněk Bláha: Malířské dílo
1983   Emilie Tomanová: Grafika
1983   Miloslav Kalina: Obrazy, kresby
1984   Stanislav Pojer: Obrazy
1984   Josef Klukan: Fotografie
1985   Eva Janíčková: Grafika
1985   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984
1986   Richard Přikryl: Výstava k umělcovým nedožitým 80. narozeninám
1986   Anna Hlušičková: Tvorba z let 1979-1985 (Tapisérie-artprotis, akvarely, kresby)
1987   Josef Kos: Obrazy, pastely
1987   Miroslav Roštínský
1987   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
1989   Karel Hyliš: Výběr z tvorby
1991   Radek Pilař: Absolutní opona
1993   Václav Tikal
1993   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
1993   Bohumil Krátký: Ohlédnutí
1994   František Dörfl: Výběr z tvorby
1994   Igor Piačka: Grafik, ilustrátor, malíř
1995   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
1995   Jiří Jirmus: Malířské dílo
1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1998   Alois Kalvoda: Život a dílo
1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999
2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
2001   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
2001   František Dlouhý: Prolínání
2003   František Kaván 1866-1941
2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
2006   Jindřich Boška: Ohlédnutí
2007   Tomáš Císařovský: Zatmění / Eclipse
2008   Karel Hyliš: Dialog, hmota, prostor
2008   Josef Macek: Drsný štít volnosti (Retrospektivní výstava z let 1990-2008)
2009   Alén Diviš: Malby a kresby
2009   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2010   Milan Cais: Pod kůží
2010   František Dörfl: K pramenům duše
2014   Marius Kotrba: Živá hmota
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
2016   Kurt Gebauer: Mužizmus
2016   Čestmír Kafka
2017   Denisa Krausová: Hořící brambor / Burning Potato
2019   Eva Činčerová: Zápas v sobě
2021   Daniel Balabán: Na počátku bylo slovo
nedat.   Josef Kremláček
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   Josef Jambor, Karel Pokorný
1957   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě
1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
1961   Výtvarné umění afrických národů
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1965   16. členská výstava
1966   Míla Doleželová, Jiří Mareš
1966   17. členská výstava
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1968   Klub konkrétistů
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1969   Phases
1969   Tool etc: Poesia visiva italiana
1971   Výtvarníci Vysočiny
1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
1974   Prostředí očima mladé generace (Výstava výtvarného projevu dětí a mládeže z národní soutěže)
1976   Výtvarníci Vysočiny
1977   Prostředí života (Národní výstava výtvarného projevu dětí a mládeže do 18 let z výsledků národní soutěže)
1978   Současná tvorba na Vysočině: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
1978   Helena Zezulová, Antonín Zezula
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919)
1980   Prostředí života (Výstava výtvarného projevu dětí a mládeže do 19 let)
1981   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy
1983   Prostředí života Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1985   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1997   Klub konkrétistů
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2003   Obsese sběru
2004   Akvizice 1995-2003
2008   Hmatové sochařství / Touch Sculpture
2009   Pozitivní dezorientace
2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2013   Moře! Proč tu není moře!
2014   Seno, sláma (Práce v krajině a přírodní procesy v umění)
2015   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury)
2015   Vesnice je svět
2017   CREW/ní obraz
2017   Jiný život momentky
2020   Dobré dílo (Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli)
2020   Dobré dílo Josefa Floriana
2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1979   František Hudeček: Výběr z díla 1931 - 1979
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1955   František Antonín Jelínek
1959   Karel Němec: Grafické dílo (k umělcovým 80.narozeninám)
1967   Radek Kratina: Objekty a variabily
1967   Karel Němec: Exlibris a příležitostná grafika
1967   František Gross: Obrazy, kresby a grafika
1968   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968 (životní dílo)
1969   Alois Toufar: Obrazy a kresby
1969   Jaroslav Moravec: Obrazy, kresby a grafika
1970   Jiří John: Obrazy a grafika
1972   Čestmír Kafka: Obrazy / Kresby / Grafika z let 1942 - 1972
1973   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
1974   Jaroslav Moravec: Tapiserie, plastiky, obrazy, kresby
1979   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979
1981   Oldřich Eichler: Obrazy 1976-1980
1982   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika
1982   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
1983   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
1983   Emilie Tomanová: Grafika
1984   Josef Klukan: Fotografie
1985   Eva Janíčková: Grafika
1985   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby
1986   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis, akvarely, kresby
1986   Jiří Horník: Obrazy
1986   Rudolf Hanych: Výběr z tvorby
1986   Richard Přikryl: Obrazy a kresby
1987   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
1987   Josef Kos: Obrazy, pastely
1987   Josef Kremláček: Ilustrace - grafika
1989   Jiří John: Obrazy a grafika
1989   Jaroslav Šerých: Výběr z tvorby
1990   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby
1990   Bohumír Matal: Obrazy
1990   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění
1990   Jindřich Zezula: Malba
1991   Marie Filippovová, Kresby a grafiky
1991   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
1992   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991
1992   Vladimír Preclík: Sochy
1992   Haberpointner: Plastiky
1992   Josef Kos: Obrazy, grafika
1993   Václav Zykmund: Výběr z díla
1993   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
1993   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993
1993   Jánuš Kubíček: Životní dílo
1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
1994   Radek Wiesner: Proměny
1994   Jaroslav Panuška: Zapomínaný malíř české secese
1995   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí (Oblastní gaerie Vysočiny v Jihlavě)
1996   Miloslav Chlupáč: Výběr z tvorby
1996   Věra Janoušková: Smalty, osinky a koláže
1996   Miloslav Moucha: Malba, kresba a grafika
1997   Olaf Hanel: Střežený chaos
1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1997   Otto Stritzko: Malířské dílo
1997   Bohdan Lacina (1912-1971): Výběr z tvorby
1997   Cecilie Chiavistelli
1998   Josef Lada: Pohádkový svět
1998   Alois Kalvoda (výběr z tvorby)
1998   Quido Bogiani: Fotograf (1861-1901) ((1861-1901))
1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
1999   Vladimír Janoušek: Neznámý
1999   Jiří Trnka (1912-1969)
2000   Ivan Ouhel: Výběr z tvorby
2000   Roman Havelka: Výběr z tvorby
2001   František Dlouhý: Prolínání
2001   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy
2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2002   Jiří John: Výběr z tvorby
2002   Emil Filla: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2002   František Kaván 1866-1941
2002   Emanuel Ranný (výběr z tvorby)
2002   Max Švabinský: Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
2003   Sochař Josef Klimeš: Návrat
2004   Miroslav Štolfa: Malby / kresby
2005   Jan Hendrych: sochy, kresby, grafika (1958 - 2004)
2005   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby
2005   Karel Hyliš: Výběr za sochařské tvorby
2005   Karel Haruda: Tóny barev
2005   Zdenka Braunerová 1858 - 1934
2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
2006   Jindřich Boška: Ohlédnutí
2006   Bohumila Sarnová Horková: Recitál Literární podoby (poezie mezi obrazy)
2006   Bohumila Doleželová (1922 - 1993)
2007   Tomáš Císařovský: Zatmění
2008   Otto Stritzko (1908 - 1986)
2009   František Bohumír Zvěřina (1835 - 1908)
2010   Antonín Střížek: Staré i nové obrazy (retrospektivní výstava)
2012   Jiří Jun: Hostem svého bytí
2013   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
2013   Antonín Hudeček
2013   Josef Bulant
2014   Martin Kuriš: Lola
2014   Marius Kotrba: Živá hmota
2014   František Skála: Cesty
2014   Ladislav Kukla: Uvnitř krajin / Inside Landscapes
2014   Jan Vičar: Generál Josef K.
2014   Antonín Kanta: Slavnost obyčejnosti
2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
2015   Jiří Jirmus: Tušení souvislostí
2015   Marie Blabolilová: Rastry
2016   Rakušan z Jihlavy (Dominik Oesterreicher (1750-1809))
2016   Kurt Gebauer: Mužizmus
2016   Čestmír Kafka
2016   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním
2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
2016   Irena Wagnerová: Reminiscence
2017   Rudolf Kremlička 1886-1932: Cesta k modernímu obrazu
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1982   Oblastní galerie Vysočiny
2009   Dívám se dívám... Bohuslav Metelka (Člověk k nezaplacení)
2019   Tam u šraňků bude přístaviště (Rozhovory s umělci z Českomoravské povýšeniny)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2013   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
2013   Moře! Proč tu není moře!
2014   Marius Kotrba: Živá hmota
2015   Marie Blabolilová - rastry
2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
2016   Rakušan z Jihlavy (Dominik Oesterreicher (1750-1809))
2016   IGLOO 3: Tabula rasa (Ladislav a Adam Železný)
2016   X: Čestmír Kafka
2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2000   František Dlouhý
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2000   Ladislav Novák (1925 - 1999): Nějaká sláva v prostoru se odehrává, 1977
nedatováno   Tobiáš a anděl, 1964: Koláž, roláž, karton, 99 x 70 cm
nedatováno   Antonín Chittussi (1847-1891)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Klub konkrétistů (Jihlava)
1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
1978   Současná tvorba na Vysočině
1986   Prostředí života Jihlava '86
1987   Krajináři Umělecké besedy (Obrazy)
1989   Gustav Klimt, Egon Schiele: Faksimile akvarelů a kreseb
1989   Evropské malířství 2. poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1990   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
1991   Abstrakce ze Salzburgska (kresba, malba)
1991   Rostislav Magni: Plastiky, Růžena Magniová: Batika
1994   UB 12
1996   Cesty japonského dřevořezu
1997   Stará italská grafika ze sbírek GVU Ostrava
1997   Klub konkrétistů
1998   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století)
2000   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie)
2000   Alfa 2000 omega
2001   Výtvarná Vysočina 2001
2002   Na sítnici bouře / Sur la Rétine de la Tourmente, Současná surrealistická koláž / La collage surréaliste contemporain (Edouard Jaguer (Paříž - Francie), Ladislav Novák: Výběr z díla)
2003   Obsese sběru
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami (Výtvarný ateliér mateřské školky)
2010   Řeč umění IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost; Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2010   Jeden svět nestačí (Umění 19.století ze sbírky Patrika Šimona)
2011   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona
2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2015   Soutěž tří portrétů: Václav Havel/ Antonín Holý/ Jan Kaplický
2018   Okno před záclonou
2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Klub konkrétistů
2001   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2007   Malíř Antonín Chittussi a jeho pohledy na česká města
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1992   Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2011   Zdeněk Burian
PF
rok vydání, název (podnázev)
2005   Pour féliciter 2006 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   František Skála: Cesty (Saigon team / Headlands - Země hlav / Obálky / Skutečný příběh Cílka a Lídy)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   Anima Animus Animace
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2015   Jaroslav Rössler: Ze Smilova do Paříže (a zpět)
2017   Gustav Krum 1924-2011
2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
2012   Totgeschwiegene Moderne / Illusionen und Träume / Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930