Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín, název výstavy
1953   Sbírka děl malířských a sochařských,
1954   František Mořic Nágl,
1954/12   Výstava mladých,
1955   František Antonín Jelínek,
1955/03/13 - 1955/05/31   Josef Jambor, Karel Pokorný,
1956   Japonský dřevoryt 18. století z majetku Národní galerie,
1957   Současná tvorba - z fondu Národní galerie,
1957   Iľja J. Repin a ruští malíři,
1957/05/26 - 1957/06/30   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla,
1957/09/08 - 1957/10/31   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka,
1957/12/08 - 1958/01/12   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě,
1958   Roman Havelka,
1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let,
1958   Výstava děl výtvarníků Jihomoravského kraje,
1958   Od 19. století po současnost,
1959   Antonín Václav Slavíček,
1959   Jaroslav Panuška,
1959   Kresby brtnických dětí,
1959/09   Karel Němec: Grafické dílo k osmdesátým narozeninám umělcovým,
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla,
1960   Sochařka Karla Vobišová českému písemnictví,
1960   Adolf Kosárek 1830-1959: Výběr z díla,
1961   Jan Zrzavý,
1961   Díla výtvarných umělců Jihomoravského kraje,
1961   XIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1961/09/17 - 1961/10/29   Výtvarné umění afrických národů,
1962   Přehlídka výtvarných prací Soutěže tvořivosti mládeže a Lidové umělecké tvořivosti,
1962   František Bohumír Zvěřina,
1962   Karel Lidický,
1962   Naše současnost v dílech výtvarných umělců,
1962   XIV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1962   Polský politický plakát,
1963   XV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1963/02/24 - 1963/03/24   Norská grafika,
1963/02/24 - 1963/03/24   Bohuslav Kozák: Z malířského díla,
1963/03/31 - 1963/05/05   Josef Hubáček 1899-1931: Výběr z díla,
1963/06/09 - 1963/07/10   Polský filmový plakát,
1963/06/09 - 1963/07/28   Výstava členů kateder výtvarné výchovy pedagogických institutů v Jihlavě a Ústí nad Labem,
1963/08/04 - 1963/08/31   Vojáci míru,
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války,
1964/01/11 - 1964/03/23   Ze sbírek OGV,
1964/03/29 - 1964/05/03   Zdeňka Heritesová: Výbor z díla (oleje, kresby, grafika),
1964/11/29 - 1965/01/20   Jaroslav Král: Životní dílo,
1965/01/24 - 1965/02/28   XVI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1965/03/14 - 1965/04/25   Tvůrčí skupina Profil 58 Brno,
1965/04/04 - 1965/05/16   Bulharské motivy,
1965/05/16 - 1965/06/19   Módní linie 1810 až 1935,
1965/06/27 - 1965/08/01   Michael Florian: Grafika, Josef Jambor: Kresby,
1965/08/15 - 1965/10/10   Jan Kotík: Práce 1958-1961,
1965/10/17 - 1965/12/05   Bohumír Matal: Obrazy z let 1945-1965,
1965/12/12 - 1966/01/23   Karel Hladík: Sochařské dílo,
1966 - 1966/07/24   František Foltýn: Malířské dílo,
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo,
1966/03/20 - 1966/05/01   XVII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1966/05/08 - 1966/06/19   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966,
1966/06/26 - 1966/07/24   František Foltýn: Malířské dílo,
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence,
1966/07/31 - 1966/10/02   Dětská malba a kresba (k dvacátému výročí práce brtnických dětí),
1966/10/09 - 1966/11/06   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966,
1966/11/13 - 1966/12/10   Zdeněk Novotný: Malířské dílo 1935-1966,
1966/11/20 - 1966/12/11   Jiří Šebek: Grafika, kresba,
1966/12 - 1967/01   Míla Doležalová: Obrazy,
1966/12 - 1967/01   Jiří Mareš: Grafika,
1967/02/05 - 1967/03/19   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963 - 1966,
1967/03/26 - 1967/04   XVIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění,
1967/06/25 - 1967/08/06   Karel Němec: Exlibris a příležitostná grafika,
1967/07/02 - 1967/08/13   František Dörfl: Obrazy, grafika,
1967/08/13 - 1967/09/24   Alfred Justitz: Výběr z malířského díla,
1967/10/01 - 1967/11/12   František Gross,
1967/11/19 - 1968/01/07   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby,
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté,
1968/02/25 - 1968/03/31   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby,
1968/03/10 - 1968/03/31   Computer graphic,
1968/04/07 - 1968/05/12   XIX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1968/05/19 - 1968/06/23   Josef Klimeš: Sochy 1958 až 1968,
1968/06/30 - 1968/08/31   Umělecká řemesla,
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky",
1968/12/08 - 1969/01/12   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968,
1969/01/26 - 1969/02/23   Jindřich Boška,
1969/01/26 - 1969/02/23   Italská visuální poesie, tool - etc.,
1969/03/02 - 1969/04/13   Otto Stritzko: Obrazy, kresby,
1969/04/20 - 1969/05/25   Alois Toufar: Obrazy a kresby,
1969/06/01 - 1969/07/06   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika,
1969/07/12 - 1969/08/17   Phases,
1969/09/14 - 1969/11/02   XX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1970   František Dlouhý,
1970/01/18 - 1970/03/01   VIII Premio International Dibuji Joan Miró / Mezinárodní soutěž o kresbu J. Miróa,
1970/03/08 - 1970/05/24   Stanislav Pojer,
1970/05/31 - 1970/06/30   Miroslav Roštínský: Kresby, grafika, obrazy,
1970/07/12 - 1970/08/16   Skupina grafiků Hollar,
1970/08/30 - 1970/10/04   Jiří John: Obrazy a grafika,
1970/10/11 - 1970/11/15   Pedagogické profily (dětská experimentální tvorba),
1970/11/22 - 1971/01/03   XXI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava),
1971/02/07 - 1971/02/21   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba,
1971/02/28 - 1971/04/11   Ladislav Kukla: Obrazy, kresby, skulptury,
1971/04 - 1971/05   Eva Činčerová,
1971/04/18 - 1971/05/30   Eva Činčerová,
1971/06/06 - 1971/07/20   Jindřich Wielgus: Sochy, kresby, grafika,
1971/07/22 - 1971/09/05   Miroslav Hruška: Obrazy, kresby, grafika,
1971/09/09 - 1971/10/24   Miloš Petera: Obrazy, kresby,
1971/10/07 - 1971/11   Vlastimil Hrabě: Bílá Telč (památková rezervace ve fotografii),
1971/11/04 - 1971/12/12   Výtvarníci Vysočiny,
1971/12/16 - 1972/02   Libuše Vojtková: Kresby a grafika,
1972/02/15 - 1972/03/26   Pijos Rimensberger: Fotografie z Vysočiny,
1972/03/02 - 1972/03/26   František Süsser: Obrazy a kresby,
1972/03/30 - 1972/04   Děti, mír a umění,
1972/05/18 - 1972/06/25   Jaroslav Moravec, Jaroslav Svoboda: Obrazy, kresby, grafika, sklo,
1972/06/15 - 1972/07/30   Kubánský plakát a grafika,
1972/06/29 - 1972/08/27   Tapiserie, art-protis,
1972/08/31 - 1972/10/15   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika),
1972/09/14 - 1972/10/29   Matěj Trojan: Obrazy,
1972/10/19 - 1972/12/10   Helena Zezulová: Obrazy, kresby,
1972/12/07 - 1973/01/15   Miloslav Holý: Neznámé obrazy,
1972/12/14 - 1973/01/22   Vladimír Černo: Objekty,
1973/01/25 - 1973/03/04   Budujeme nový život (Obraz budování socialismu v dílech výtvarných umělců),
1973/03/08 - 1973/04/15   František Malý,
1973/04/19 - 1973/06/10   Věnceslava Hrušková-Truhlářová,
1973/06/14 - 1973/07/22   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1973/07/26 - 1973/08/31   Ilustrátoři dětských časopisů Sluníčko a Mateřídouška,
1973/09/13 - 1973/10/26   Max Švabinský,
1973/11/01 - 1973/12/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika,
1973/11/22 - 1973/12   Současná maďarská grafika,
1973/12/20 - 1974/01   Josef Kos,
1974/02/21 - 1974/03   Valdemar Radil: Obrazy,
1974/03/28 - 1974/05/12   Jaroslav Moravec,
1974/04/18 - 1974/05/12   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba),
1974/05/16 - 1974/06/23   Oldřich Blažíček 1887-1953: Výběr z životního díla,
1974/06/27 - 1974/09/01   Klára Sedláčková: Kresby, grafika, plastiky, tapiserie,
1974/07/18 - 1974/08/30   25. výročí JZD (naše vesnice v dílech výtvarných umělců),
1974/09/05 - 1974/10/20   Antonín František Stehlík: Krajiny,
1974/10/27 - 1974/12/07   Prostředí života očima mladé generace (1. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1974/12/12 - 1975/01/20   Alois Toufar,
1975/01/23 - 1975/03/02   Hynek Luňák,
1975/03/09 - 1975/04/13   Amatérská fotografie,
1975/03/09 - 1975/04/13   Děti, mír a umění,
1975/04/17 - 1975/05   Výtvarníci k 30. výročí osvobození ČSSR 1945-1975,
1975/04/27 - 1975/05/25   Práce žáků Lidové školy umění,
1975/06/26 - 1975/07/30   Zdeněk Novotný: Obrazy,
1975/09/11 - 1975/10/06   Bedřich Vaníček,
1975/10/02 - 1975/10/24   Krásná je země našich přátel,
1975/11/20 - 1975/11/27   Spartakiáda ve fotografii,
1975/11/27 - 1976/02/15   Rudolf Hanych: Vysočina,
1976/02/05 - 1976/03/14   Kuba (Obrazy a plastiky revoluční Kuby),
1976/03/25 - 1976/05/02   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby,
1976/05/06 - 1976/06/27   Richard Přikryl: Obrazy - kresby 1926 - 1976,
1976/07/01 - 1976/08/29   Současná tvorba na Vysočině (obrazy, kresby, plastiky),
1976/09/02 - 1976/10/24   Vladimír Černo: Plastiky,
1976/10/28 - 1976/12/12   Karel Toman: Grafika,
1976/12/16 - 1977/01   Jan Najmr: Obrazy,
1976/12/22 - 1977/01/30   Karel Souček: Obrazy, kresby,
1977/02/04 - 1977/03/20   Břetislav Benda: Sochy,
1977/03/25 - 1977/05/01   Roman Havelka: Krajinářská tvorba,
1977/05/05 - 1977/06/19   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika,
1977/06/23 - 1977/08/07   Miroslav Šimorda: Obrazy,
1977/08/11 - 1977/09/25   Václav Tajovský: Obrazy a grafika,
1977/10/01 - 1977/11/13   Prostředí života očima mladé generace - Jihlava '77 (2. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1977/11/17 - 1977/12/31   Vladimír Drápal: Výběr z díla,
1977/12/08 - 1978/02   Ruská malba, grafika a plastika,
1978/01/05 - 1978/02/12   Otto Stritzko: Obrazy a kresby,
1978/02/17 - 1978/04/02   Pavel Kopáček: Malířské dílo,
1978/04/27 - 1978/05/21   Výstava výtvarných děl k 30. výročí Vítězného února,
1978/05/18 - 1978/06/26   Karel Hyliš: Sochy, kresby,
1978/05/25 - 1978/06/25   Současná tvorba na Vysočině - obrazy, kresby, grafika, plastiky,
1978/06/29 - 1978/08/27   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy,
1978/08/31 - 1978/10/15   Jaroslav Panuška: Obrazy a kresby,
1978/10 - 1978/11   Helena Zezulová, Antonín Zezula: Kresby, grafika, obrazy,
1978/11/30 - 1979/01/07   Jan Smetana: Obrazy,
1979/03/01 -1979/05/13   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky 1961 - 1979,
1979/03/08 - 1979/03/29   Děti, mír a umění,
1979/03/15 - 1979/03/29   Šťastný domov dětí,
1979/05/17 - 1979/06/24   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979,
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1979/09/13 - 1979/10/28   Gustav Krum: Ilustrace, kresba, grafika,
1979/11/01 - 1979/12/16   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978,
1979/12/20 - 1980   Alois Toufar: Kresby,
1980/02/07 - 1980/03/09   Nové nákupy kreseb a grafiky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě,
1980/03/13 - 1980/05/11   Vlastimil Hrabě: Fotografie,
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919,
1980/07/03 - 1980/08/31   Jan Štursa: Plastiky a kresby,
1980/10/04 - 1980/11/30   Prostředí očima mladé generace - Jihlava '80 (3. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1980/12/04 - 1981/01/18   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960 - 1980,
1981/01/22 - 1981/03/01   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky,
1981/03/05 - 1981/04/19   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby,
1981/04/23 - 1981/06/21   Současná tvorba na Vysočině (plastiky, obrazy, grafika, kresby),
1981/06/25 - 1981/08/30   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy,
1981/09/10 - 1981/10/18   Oldřich Eichler: Obrazy,
1981/10/22 - 1981/12/06   Antonín František Stehlík: Oleje z let 1955-1981,
1982/03/25 - 1982/05/02   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980,
1982/05/06 - 1982/06/20   Rastislav Michal: Obrazy, grafika, kresby z let 1977 až 1982,
1982/06/24 - 1982/08/29   Eva Činčerová: Grafika,
1982/09/02 - 1982/10/17   Václav Tajovský: Obrazy, grafika,
1982/10/21 - 1982/12/05   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika,
1982/11/18 - 1982/12/31   Výstava výtvarníků sdružených při Okresním kulturním středisku v Jihlavě,
1983/02/03 - 1983/03/20   Emilie Tomanová: Grafika,
1983/03/24 - 1983/05/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika,
1983/05/19 - 1983/06/26   Pavel Kopáček: Obrazy,
1983/07/07 - 1983/09/18   750 let Jihlavy,
1983/10/01 - 1983/11/13   Prostředí života - Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1983/11/17 - 1983/12   Miloslav Kalina: Obrazy, kresby,
1983/11/24 - 1984/01/18   Zdeněk Bláha: Malířské dílo,
1983/12/15 - 1984/01/15   Okresní přehlídka výtvarné tvorby (zájmová umělecká činnost Jihlava),
1984/01/12 - 1984/02/19   Antonín Smažil: Moje krajiny,
1984/03/08 - 1984/05/05   Sylva Lacinová: Sochařské dílo,
1984/05/10 - 1984/06/30   Pavel Navrátil: Malířské dílo,
1984/07/05 - 1984/09/30   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně),
1984/10/04 - 1984/12/02   Josef Klukan: Fotografie,
1984/10/18 - 1984/11/11   Obrazy, grafika (Výtvarníci sdružení při Okresním kulturním středisku v Jihlavě),
1984/11/17 - 1984/12/16   Krajina 84 (Soutěžní přehlídka tvorby neprofesionálních výtvarníků Jihomoravského kraje),
1984/12/06 - 1985/01   Stanislav Pojer: Obrazy - Výběr z díla,
1985/01/17 - 1985/02/24   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia Praha,
1985/01/24 - 1985/03/10   30 let souboru Vysočan,
1985/03/07 - 1985/04/21   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984,
1985/04/25 - 1985/09/22   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou),
1985/09/09 - 1985/10/06   Okresní výstava poštovních známek, celin a autogramů známých osobností,
1985/10/10 - 1985/11/17   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby,
1985/11/21 - 1986/01/05   Eva Janíčková: Grafika,
1986/01/09 - 1986/02/23   Jiří Horník: Obrazy,
1986/02/27 - 1986/04/20   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis, akvarely, kresby,
1986/04/24 - 1986/06/22   Richard Přikryl: Výstava k umělcovým nedožitým 80. narozeninám,
1986/10/25 - 1986/12/07   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1986/12/18 - 1987/02/08   Rudolf Hanych: Výběr z tvorby,
1987/02/26 - 1987/04/12   Josef Kremláček: Ilustrace - grafika,
1987/04/23 - 1987/06/14   Václav Tajovský: Obrazy, grafika,
1987/06/18 - 1987/08/30   Julius Mařák a jeho žáci,
1987/09/10 - 1987/11/08   Josef Kos: Obrazy, pastely,
1987/11/19 - 1987/12/31   Krajináři Umělecké besedy,
1989/06/01 - 1989/07/02   Jiří John: Obrazy a grafika,
1989/06/02 - 1989/07/02   Miroslav Roštínský: Výběr z díla,
1989/07/13 - 1989/08/27   Evropské malířství 2. poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1989/07/20 - 1989/08/27   Jaroslav Šerých,
1989/08/22 - 1989/09/15   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla,
1989/09/14 - 1989/10/08   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla,
1989/09/28 - 1989/10/13   40 let Stavoprojektu v Jihlavě 1949-1989,
1989/10/21 - 1989/12/04   Prostředí života - Jihlava '89 (6. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1989/10/23 - 1989/11/26   Gustav Klimt, Egon Schiele: Faksimile akvarelů a kreseb,
1989/11/02 - 1989/12/10   Karel Hyliš: Plastiky,
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42,
1990/01/30 - 1990/03/11   Vojtěch Preissig: Grafika,
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby,
1990/03/08 - 1990/04/22   Jindřich Zezula: Výběr z tvorby,
1990/05/01 - 1990/06/30   Grafické techniky,
1990/05/24 - 1990/07/01   Adolf Born: Grafika, ilustrace,
1990/06/06 - 1990/07/01   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika,
1990/08/10 - 1990/09/09   David Cajthaml: Kresby, obrazy,
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění,
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění,
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění,
1990/10/04 - 1990/11/11   Bohumír Matal: Obrazy,
1990/10/18 - 1990/11/25   Stefan Milkov: Sochy,
1990/10/18 - 1990/11/25   Ivan Exner: Obrazy,
1990/11/22 - 1991/01/20   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy,
1990/12/14 - 1991/01/30   Jaroslav Róna: Obrazy, sochy, grafiky a kresby,
1991/02/15 - 1991/04/07   Abstrakce ze Salzburgska (kresba, malba),
1991/02/26 - 1991/04/07   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby,
1991/03/14 - 1991/04/21   Rostislav Magni, Růžena Magni: Plastiky, batika,
1991/04/19 - 1991/05/26   Marie Filippovová: Kresby a grafiky,
1991/05/07 - 1991/06/16   Řeč věcí (Užité umění),
1991/06/11 - 1991/07   Friedrich: Malba,
1991/06/27 - 1991/09/01   Im Bilde / V obraze,
1991/07/26 - 1991/09/08   Radek Pilař: Absolutní opona,
1991/09/24 - 1991/11/10   Výtvarná tvorba na Vysočině (Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Klub výtvarných umělců Horácka),
1991/10/10 - 1991/11/24   Ladislav Novák,
1991/11/21 - 1992/01/19   Trasa: Obrazy, grafiky, plastiky,
1991/12/19 - 1992/02/02   En face '91 - obrazy, kresby, grafika, plastiky,
1992/01/23 - 1992/03/01   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991,
1992/02/11 - 1992/3/22   František Kupka: Kresby, grafika ze sbírek Národní galerie v Praze,
1992/03/23 - 1992/04/20   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
1992/03/26 - 1992/04/20   Haberpointner: Plastiky,
1992/04/14 - 1992/06/14   Bohdan Lacina: Obrazy a kresby,
1992/05/07 - 1992/06/21   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození,
1992/05/21 - 1992/06/28   Josef Kos: Obrazy, grafika,
1992/07/02 - 1992/08/16   Art moment,
1992/07/04 - 1992/08/23   Vladimír Preclík: Sochy,
1992/08 - 1992/09   Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích),
1992/08/28 - 1992/09/20   Současné výtvarné umění z Purmerendu,
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení),
1992/09/24 - 1992/10/30   Gerold Leitner: Pastely,
1992/11/10 - 1993/01/03   Doteky,
1992/11/21 - 1993/01/03   Prostředí života - Jihlava '93 (7. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let),
1993/01/14 - 1993/02/21   Jihočeští výtvarníci (obrazy, grafika, keramika),
1993/01/21 - 1993/02/28   Jánuš Kubíček: Životní dílo,
1993/03/16 - 1993/05/02   Václav Zykmund,
1993/03/23 - 1993/04/25   Bohumil Krátký: Ohlédnutí,
1993/05/13 - 1993/06/27   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993,
1993/05/20 - 1993/06/27   Josef Wagner: Obrazy, kresby,
1993/05/27 - 1993/07/04   Přehlídka českého ex libris z let 1989-1992,
1993/07/08 - 1993/08/22   Václav Tikal 1906-1965,
1993/07/15 - 1993/08/29   Jan Kotík: Výběr z díla,
1993/10/07 - 1993/11/21   Bohuslav Reynek: Výběr z tvorby,
1993/11/09 - 1994/01/02   Jindřich Boška: Průřez tvorbou,
1993/12/01 - 1994/01/16   Skutečnost a iluze (tendence českého radikálního realismu),
1994/01/13 - 1994/02/27   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba,
1994/01/13 - 1994/02/27   Miroslav Malina: Malba, kresba,
1994/01/27 - 1994/03/06   Heinz Cibulka: Fotogeny: Postakcionistická poesie v obrazech,
1994/03/10 - 1994/04/24   Jan Smetana: Kresby,
1994/03/17 - 1994/05/01   Socha - kresba (Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska),
1994/04/29 - 1994/06/12   Jaroslav Zapletal: Výběr z tvorby,
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12,
1994/06/23 - 1994/09/04   František Dörfl: Výběr z tvorby,
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace,
1994/09/16 - 1994/11/06   Konfrontace (Čeští, rakouští a holandští výtvarníci),
1994/09/29 - 1994/11/20   Jaroslav Panuška: Zapomínaný malíř české secese,
1994/11/17 - 1995/01/01   Igor Piačka: Grafik, ilustrátor, malíř,
1994/12/01 - 1995/01/01   Radek Wiesner: Proměny,
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost,
1995/01/26 - 1995/03/19   Artchemo 1968/1969,
1995/02/02 - 1995/04/17   Španělští umělci pařížské školy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
1995/03/22 - 1995/05/08   Dotyky (2 x 3 pozice současného rakouského umění),
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994,
1995/05/12 - 1995/06/25   Jan Pospíšil: Obrazy,
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném,
1995/06/29 - 1995/09/03   Jaroslav Koliha, Jiří Ptáček: Výběr z tvorby,
1995/09/08 - 1998/10/22   Oldřich Smutný: Ohlédnutí,
1995/09/21 - 1995/11/12   Jiří Jirmus: Malířské dílo,
1995/11/11 - 1995/12/31   Prostředí života - Jihlava '95 (8. celonárodní přehlídka výtvarných kroužků a kolektivů dětí a mládeže do 19 let),
1995/11/23 - 1996/01/14   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby,
1996/01/12 - 1996/03/03   Cesty japonského dřevořezu ze sbírek Náprstkova muzea v Praze,
1996/01/31 - 1996/03/10   Miloslav Chlupáč: Výběr z tvorby,
1996/03/14 - 1996/04/28   Miloslav Moucha: Malba, kresba a grafika,
1996/03/22 - 1996/05/05   Václav Vaculovič: Obrazy a monotypy z cyklu Pokušení na poušti,
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let,
1996/05/03 - 1996/06/23   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov,
1996/05/10 - 1996/06/30   Věra Janoušková: Smalty, osinky a koláže,
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni,
1996/07/03 - 1996/09/08   Čeřínek 1992-1995 (výtvarná díla z mezinárodních malířských sympozií),
1996/09/26 - 1997/01/19   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni),
1997/01/30 - 1997/03/23   Josef Sudek: Fotografie: Ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1997/02/13 - 1997/03/31   Olaf Hanel: Střežený chaos,
1997/04/08 - 1997/05/25   Salón 97: Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava,
1997/04/16 - 1997/05/25   Josef Kremláček: Ilustrace, grafika, malba,
1997/06/12 - 1997/08/31   Klub konkrétistů,
1997/09/10 - 1997/11/02   Bohdan Lacina: Výběr z tvorby,
1997/09/25 - 1997/11/16   Otto Stritzko: Malířské dílo,
1997/12/04 - 1998/02/01   Cecilie Chiavistelli: Výběr z tvorby,
1997/12/04 - 1998/02/01   Stará italská grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
1998   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita,
1998/02/10 - 1998/04/14   Josef Lada: Pohádkový svět,
1998/03/17 - 1998/05/30   Téma města v české grafice 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989,
1998/06/12 - 1998/09/20   František Mořic Nágl: Dotyky (výběr z tvorby),
1998/06/18 - 1998/08/30   Alois Kalvoda,
1998/07/09 - 1998/08/23   Klaus Liedl: Objekty, obrazy,
1998/09/10 - 1998/11/01   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace,
1998/11/11 - 1999/01/17   Guido Boggiani: Fotograf (1861-1901),
1998/11/21 - 1999/01/10   Dítě a obraz - Jihlava 1998 (9. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže),
1999/02/04 - 1999/04/05   Civilizace. České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze,
1999/02/23 - 1999/03/21   Ivan Titor: Malba 1991-1998,
1999/04/15 - 1999/06/06   Vladimír Janoušek neznámý,
1999/04/15 - 1999/06/06   Salón 99,
1999/04/27 - 1999/06/20   Hrátky... hračky... hračičky...,
1999/06/17 - 1999/09/12   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1999/06/24 - 1999/09/19   750 let horního práva,
1999/09/22 - 1999/11/14   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999,
1999/10/19 - 1999/12/05   Josef Drapell: Nejhlubší vrstvy: Obrazy z Čech 1996 - 1999,
1999/11/30 - 2000/01/30   Jiří Trnka 1912-1969,
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování,
2000/03/16 - 2000/05/14   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie),
2000/04/13 - 2000/05/28   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999,
2000/06/15 - 2000/09/10   Roman Havelka: Výběr z tvorby,
2000/06/22 - 2000/10/01   75. Ladislava Nováka z Třebíče,
2000/10/20 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega,
2000/11/10 - 2001/01/14   Malíři Vysočiny ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
2001/01/18 - 2001/03/25   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960-2000),
2001/01/25 - 2001/03/11   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby,
2001/03/22 - 2001/06/03   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy,
2001/04/12 - 2001/05/30   Adolf Born: Výběr z tvorby,
2001/06/28 - 2001/10/28   Výtvarná Vysočina 2001,
2001/11/15 - 2002/01/06   František Dlouhý: Prolínání,
2001/11/24 - 2002/01/23   Čas a... (10. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže do 19 let),
2002   Edouard Jaguer: Výběr z díla,
2002/01/22 - 2002/03/17   Emanuel Ranný,
2002/02/14 - 2002/04/07   Jiří John: Výběr z tvorby,
2002/03/28 - 2002/05/26   Alena Nádvorníková: Děje, děje,
2002/04/18 - 2002/06/09   Emil Filla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,
2002/07/11 - 2002/09/15   František Kaván 1866-1941,
2002/10/16 - 2002/12/01   Edouard Jaguer, Ladislav Novák: Výběr z díla,
2002/10/16 - 2002/12/01   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente,
2002/12/17 - 2003/02/02   Max Švabinský ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
2003/02/18 - 2003/04/06   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981,
2003/05/07 - 2003/09/15   Krásy a tajemství České republiky (Historie, symboly, osobnosti v evropských souvislostech),
2003/10 - 2004/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě,
2003/10/17 - 2003/11/30   Sochař Josef Klimeš: Návrat,
2003/12/18 - 2004/01/18   Obsese sběru,
2003/12/19 - 2004/08/03   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
2004/04/15 - 2004/05/31   Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami (výtvarný ateliér mateřské školky),
2004/12/17 - 2005/02/13   Miroslav Štolfa: Malby, kresby,
2005/02/24 - 2005/05/01   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace,
2005/03/30 - 2005/05/22   Karel Hyliš: Výběr za sochařské tvorby,
2005/05/12 - 2005/06/26   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby,
2005/06/24 - 2005/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika,
2005/10/11 - 2005/12/04   Jubilanti 2005,
2005/10/13 - 2005/11/27   Město a divadlo,
2005/12/06 - 2006/02/12   Zdenka Braunerová 1858 - 1934,
2005/12/14 - 2006/02/19   Karel Haruda: Tóny barev,
2006/02/05   Bohumila Sarnová Horková: Recitál Literární podoby,
2006/03/02 - 2006/05/21   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy),
2006/03/16 - 2006/05/08   Jindřich Boška: Ohlédnutí,
2006/05/01 - 2006/06/30   Jaroslav Valečka, Markéta Korečková: Krvavé romance,
2006/05/01 - 2006/06/30   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings,
2006/05/14 - 2006/07/20   Horká jehla,
2006/06/01 - 2006/09/10   Ruské malířství 19. a počátku 20. století,
2006/08/03 - 2006/11/05   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ...,
2006/09/15 - 2006/10/31   Boris Kjulleněn: Plastiky, malba,
2006/09/15 - 2006/10/31   Božena Dvořáková Kjulleněnová: Maba tuší,
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny,
2007/07/26 - 2007/09/30   Tomáš Císařovský: Zatmění,
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky,
2008/02/07 -   Hmatové sochařství,
2008/04/10 - 2008/06/01   Stanislav Diviš: Retrospektiva,
2008/06/12 - 2008/08/31   Otto Stritzko,
2009 - 2010 zima   Dívčí sen 2009: Testosteron,
2009/04/29 - 2009/06/28   Petr Pastrňák,
2009/07/02 - 2009/10/10   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze,
2009/11/25 - 2010/06/20   Řeč umění III. Umění ze sbírek OGV z období mezi 1948-1970,
2009/11/26 - 2010/01/31   Alén Diviš: Malby a kresby,
2009/11/27 - 2010/10/03   Václav Pavlík: Obrazy: Hrst květů,
2009/12/04 - 2010/01/31   Pozitivní dezorientace,
2010/02/18 - 2010/05/02   Antonín Střížek: Staré i nové obrazy,
2010/02/26 - 2010/03/28   Václav Pavlík: Obrazy: Hrst květů,
2010/06/18 - 2010/10/10   Jeden svět nestačí,
2010/09/09 - 2010/10/24   František Dörfl: K pramenům duše,
2010/11/25 - 2011/01/23   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03,
2010/11/25 - 2011/09/11   Řeč uměni IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost,
2010/12/02 - 2011/01/30   Milan Cais: Pod kůží,
2011/02/18 - 2011/05/15   Vasil Artamonov - Alexey Klyuykov: 2076,
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století,
2011/05/28 - 2011/07/03   Sláva císaři!, aneb návštěva císařského páru v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836,
2011/11/25 - 2012/02/05   Zdeněk Burian,
2011/11/29   Zdeněk Burian: Přednáška,
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930,
2012/05/25 - 2012/08/26   "Oklamem smrť, prehl'tnem noc": Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Daniel Pitín,
2012/06/03 - 2012/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika (1958–2004),
2012/12/13 - 2013/02/03   Jiří Jun: Hostem svého bytí,
2013/02/07 - 2013/04/28   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona),
2013/02/21 - 2013/04/07   Vysočinské variace,
2013/05/24 - 2013/08/25   Antonín Hudeček,
2013/06/27 - 2013/08/18   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí,
2013/08/29 - 2013/10/13   Moře! Proč tu není moře!,
2013/11/08 - 2014/02/09   Josef Bulant,
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté...,
2014/02/20 - 2014/05/18   František Skála: Cesty,
2014/05/29 - 2014/08/24   Seno, sláma (Práce v krajině a přírodní procesy v umění),
2014/09/05 - 2014/10/19   Marius Kotrba: Živá hmota,
2014/11/06 - 2015/01/18   Martin Kuriš: Lola,
2015/01/30 - 2015/04/14   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury),
2015/02/05 - 2015/03/08   Soutěž tří portrétů: Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kaplický,
2015/03/05 - 2015/05/03   Jiří Jirmus: Tušení souvislostí,
2015/05/14 - 2015/08/23   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění,
2015/06/18 - 2015/08/30   Vesnice je svět,
2015/09/10 - 2015/10/18   Marie Blabolilová: Rastry,
2015/11/12 - 2016/01/17   Přepisy,
2016/01/14 - 2016/03/13   Jiří Středa: Sochy,
2016/03/31 - 2016/05/29   Na pomezí samoty,
2016/05/26 - 2016/08/21   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním,
2016/06/16 - 2016/08/28   Kurt Gebauer: Mužizmus,
2016/07/02 - 2016/09/04   IGLOO: galerie zvuku,
2016/09/01 - 2016/11/13   Rakušan z Jihlavy. Dominik Oesterreicher (1750-1809),
2016/09/15 - 2016/11/13   Jan Vičar: Africké inspirace,
2016/11/10 - 2017/01/22   Čestmír Kafka,
2016/11/10 - 2017/01/22   Tabula rasa,
2016/11/24 - 2017/01/29   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy,
2017/01/26 - 2017/04/16   Jiný život momentky,
2017/02/16 - 2017/04/23   Denisa Krausová: Hořící brambor,
2017/05/18 - 2017/08/27   Rudolf Kremlička 1886-1932: Cesta k modernímu obrazu,
2017/09/07 - 2017/10/15   Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě,
2017/11/09 - 2018/02/11   Gustav Krum 1924-2011,
2017/11/23 - 2018/01/14   CREW/ní obraz,
2018/04/19 - 2018/05/27   Okno před záclonou,
2018/05/24 - 2018/08/26   Otakar Lebeda (1877-1901),
2018/06/07 - 2018/10/14   Jak lesy myslí,
2018/06/07 - 2018/10/14   Peter Cusack, Martyna Poznańska: Byl by tam jiný les?,
2018/09/04 - 2018/10/14   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti,
2019/03/21 - 2019/05/12   Eva Činčerová: Zápas v sobě,
2019/05/23 - 2019/08/25   Miloš Jiránek (1875-1911): Tichý hlas,
2019/11/21 - 2020/01/26   Výtvarná Vysočina 2019,
2020/02/28 - 2020/08/02   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu,
2021/04/29 - 2021/08/01   Daniel Balabán: Na počátku bylo slovo,
2021/11/19 - 2022/02/27   Sestry Válovy: Pod jedním nebem,
nekonala se   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, grafika z let 1942 - 1972,