Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

instituce, obec, adresa
Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha, _