Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Antonín Procházka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1953   Vlastimil Rada (Malíř a ilustrátor)
1953   M.P.Musorgskij
1953   Umělecké dřevořezby a jejich restaurování
1953   Kolchida
1953   Reportáž psaná na oprátce
1953   Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění)
1953   Karel Holan: Karlův most
1953   Politické kresby 1939 - 1953
1953   Betlémská kaple
1953   Leonardo da Vinci (Přednáška)
1953   Majakovskij výtvarník
1953   Burlaci na Volze (Vzpomínky)
1953   Šťastný Bída
1953   Ditta, dcera člověka
1953   Technika malby (1. díl - Malířský a konservační materiál)
1953   Chléb a písně
1953   Moc bez slávy
1953   A. M. Gerasimov
1953   Život Matveje Kožemjakina
1953   Život proti smrti
1953   Příběh s dělem
1953   Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde
1953   Štěpán Razin
1953   Devátá vlna
1953   Čapájev
1953   Petr Veliký (kniha první)
1953   Jihočeská gotika
1953   Vybrané stati o umění
1953   O životě, umění a uměleckých dílech Johanna Sebastiana Bacha
1953   Sborník statí a vzpomínek
1953   Diplomat
1953   Prokletá země
1953   Pohádka o písni a jiné indické povídky
1953   Železné město
1953   Anatolské příběhy
1953   Komunisté I. ((Únor - září 1939))
1953   Komunisté II. ((Září - listopad 1939))
1953   Komunisté III. ((Listopad 1939 - březen 1940))
1953   Komunisté IV. ((Březen - květen 1940))
1953   Maminka Junaj
1953   Spodní proud (Historický román dvou amerických zimních dnů)
1953   Vystěhovalci
1953   Hranice ve větru
1953   Mlýn Ivana Lipovanského
1953   Spi klidně, ženo!
1953   Příběh s dělem
1953   První radosti
1954   Poručík Bertram
1954   Mánesovy podobizny
1954   Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského)
1954   Kuo-Chua (Cestopisná reportáž o čínském malířství)
1954   Mikoláš Aleš: Malířská tvorba
1954   Máj
1954   Mikoláš Aleš
1954   Lept a příbuzné techniky
1954   Lidé a věci domova
1954   Nový malířský receptářík
1954   Architekt Josef Zítek
1954   Otakar Španiel
1954   Antonín Chittussi
1954   Vlast
1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
1954   Karel Myslbek
1954   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů
1954   Petr Veliký (kniha druhá)
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci
1954   Dopisy
1954   Mihály Munkácsy
1954   Podzemí svobody 1. ((Drsná léta))
1954   Podzemí svobody 2 ((Světlo v tunelu))
1954   Vesnice
1954   Komunisté V. ((Květen - červen 1940))
1954   Neplodný mrak
1954   Karpatská rapsodie
1954   Vilém Kurz (Život, práce, methodika)
1954   Moc bez slávy
1955   Utrpení Sacca a Vanzettiho (Legenda z Nové Anglie)
1955   Smrt je mým řemeslem
1955   Karel Václav Klíč (O zapomínaném umělci, který se stal vynálezcem)
1955   Karel Vik: Popisný seznam grafického díla
1955   Národní umělec Josef Lada
1955   Rembrandt: Kresby a grafika
1955   Devadesát tři
1955   Mexická grafika
1955   Antonín Dvořák: Souborné vydání díla
1955   Karel Dvořák
1955   Rudolf Kremlička
1955   Julius Mařák
1955   Za mistrovství v malířském umění
1955   Dopisy
1955   Básnický almanach 1954
1955   Scénická výprava na jevišti Národního divadla v letech 1883-1900
1955   Nástin theorie umění
1955   Črty, povídky a humoresky z cest
1955   Národní umělec Václav Špála
1955   Pražská domovní znamení
1955   Prostopravda, Paměti
1955   Strahov
1955   Chopin a polská lidová hudba
1955   Hudební umění Číny
1955   Vysoké napětí
1955   Moc
1956   Má dobo, čase můj
1956   Okouzlená duše II
1956   Svítání v hlubinách
1956   Okouzlená duše I
1956   Zvony novoroční
1956   Kulička a jiné povídky
1956   Zrazené jaro. Román o cestě britského lidu
1956   Mistr Kampanus
1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby
1956   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy)
1956   Kniha o technikách keramiky
1956   Alois Bubák
1956   Deset knih o stavitelství
1956   Deník
1956   Šlechtická vesnice, Spekulant, Karpatští horalé
1956   Jean François Millet
1956   Architektura všem
1956   Venkovské sídlo
1956   Zpěvy anglických havířů
1956   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos
1956   Josef Sudek (Fotografie)
1956   Pohádky a povídky (2. díl)
1956   Řecké vázy
1956   Paměti (Cesty po Italii, Německu, Rusku a Anglii 1803-1865)
1956   Lišky na vinici
1956   Technika malby (2. díl - Průzkum a restaurování obrazů)
1956   Život Jaroslava Ježka (Kapitola z připravované knihy)
1956   Oldřich Menhart (Výbor z díla písmaře a úpravce knihy)
1956   Na Slovanech (Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera)
1956   Josef Suk (1874-1935) (Život a dílo)
1956   Melodika
1956   Vzhůru na Essen!
1956   Korunní klenot
1956   Stařec a moře
1956   Výlet do hor
1956   Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
1956   Ze země jsi vyšel
1956   Karel Pokorný
1956   Mikuláš Wurmser, mistr královských portrétů na Karlštejně
1956   Poklad na Sierra Madre
1956   Národní umělec Jan Heřman
1956   Otrokyně
1956   Květy a pera (Člověk přichází na svět)
1956   Na předělu
1956   Javorův dům
1956   Dům u mišpule
1956   Paměti
1956   Uražení a ponížení
1956   Malá kronika Anny Magdaleny Bachové
1957   Černoch si zpívá blues
1957   Divoké víno
1957   Čiré jako voda (Vybrané verše z let 1924-1955)
1957   K základní otázce estetiky
1957   Antillské elegie
1957   Francouzská poesie a jiné překlady
1957   Mikoláš Aleš: Cykly
1957   Kouzelné dobrodružství
1957   Zahradníkův rok
1957   Havířská balada
1957   Extase Owena Muira
1957   Národní umělec Vítězslav Nezval (studie)
1957   Souboj
1957   Žízeň po životě
1957   Navzdory básník zpívá (Středověká epopej)
1957   Letiště
1957   Hanuš Schwaiger
1957   Dopisy
1957   Umělecký a lidský portrét ve vzpomínkách, korespondenci a současné kritice
1957   Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo
1957   Lidé z pusty
1957   Leonardo - Michelangelo (Kresby)
1957   Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky
1957   Karel Postl a základy české krajinomalby
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století)
1957   Stín kapradiny
1957   Metello
1957   Čas žít, čas umírat
1957   Atomová stanice
1957   Silas Timberman
1957   Nazí a mrtví
1957   Měšťák
1957   Adolf Kašpar (Život a dílo)
1957   Kde už tráva neroste
1957   Obzory v mlze
1957   Červánky otroků
1957   Popel a démant
1957   Oběť
1957   Kořeny
1957   Most v džungli
1957   Lesk a bída kurtisán
1958   Růže pro Emilii
1958   V sobotu odpoledne
1958   Jen tak
1958   Zvláště když říjnový vítr
1958   Uprostřed života
1958   Jedenatřicet sonetů
1958   Bez obav (Básně z let 1940-1950)
1958   Bouře II.
1958   Překlady I
1958   Překlady II
1958   Sbohem, armádo!
1958   Aurelián
1958   Šerosvit
1958   Vlk mezi vlky I (Město a jeho neklidné děti)
1958   Vlk mezi vlky II (Venkov v plamenech)
1958   Staří a mladí
1958   Nostromo (Román z pobřeží)
1958   Pšenice a koukol
1958   Hans Holbein: Kresby
1958   Dokumenty
1958   Josef Navrátil: Jirny
1958   Jan Kotěra a jeho doba
1958   Zaschlá paleta (Paměti)
1958   Jiráskův F. L. Věk - skladatel (Hudební portrét F. V. Heka)
1958   Krásné písmo ve vývoji latinky I
1958   Krásné písmo ve vývoji latinky II
1958   Germinie Lacerteuxová
1958   Bylo nás pět
1958   Rozrušená země I
1958   Ztracené iluse
1958   Tři řeky (Román)
1958   Čtyři knihy o architektuře (v nichž se po krátkém pojednání o pěti řádech a o těch pokynech, které jsou při stavění nejnutnější, pojednává o soukromých domech, o cestách, o mostech, o náměstích, o xystech a o chrámech)
1958   Zápisky z mrtvého domu
1958   Červené víno
1958   Travnická kronika
1958   Dějiny umění v obrysech
1958   Loupežný vrah před soudem
1958   Fialový hrom
1958   Láskyplné písně
1958   Oskar Kokoschka
1958   Henri Cartier-Bresson (Fotografie)
1958   Severní Čechy
1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století)
1958   Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku)
1958   Most svatého Ludvíka krále
1958   Gulliverovy cesty
1958   Městečko v Ohiu
1958   Podvečer s písničkou (Chansony a písně Československého rozhlasu)
1958   Knížka rozhovorů o novém ročníku Klubu čtenářů
1958   Princ Eugen
1958   Kouzla ve vzduchu
1958   Hrozny hněvu
1958   Země (Egyptský román)
1958   Kristus znovu ukřižovaný
1958   A neřekl jediné slovo
1958   Živé a mrtvé moře
1958   Dlouhý den v krátkém životě
1958   Žert, satira, ironie a hlubší význam
1958   Teng Si-chua (Bio-interview)
1958   Židovka z Toleda
1958   Zlé jaro
1958   Cizinec
1958   Bratři a bůžkové
1958   Ostrované
1958   Dvacet let života
1958   Šestého, devátého, dvanáctého (Člověk přichází na svět)
1958   Pásmo a jiné verše
1958   Večery při svíčce
1959   Antonín Procházka
1959   Komedie I (Bouře, Dvé šlechticů veronských, Veselé ženy Windsorské, Veta za vetu, Komedie plná omylů, Mnoho povyku pro nic, Marná lásky snaha)
1959   Komedie II (Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Konec vše napraví, Večer tříkrálový, Zimní pohádka)
1959   Dobré jitro, Ameriko
1959   Sto květů
1959   Nespavost
1959   Sto básní (Výbor z lyriky)
1959   Jaké prostorné nebe
1959   Proč se bát bouře?
1959   Divadelní hry 2 (Kulatolebí a špičatolebí, Horáti a Kuriáti, Strach a bída Třetí říše, Pušky paní Carrarové, Matka Kuráž a její děti, Lukulův výslech, Život Galileiho)
1959   Nedokončený román ((1. vydání))
1959   Vincent van Gogh
1959   Plamen a vítr (Z letopisů městečka Raňkova)
1959   Básně a dramatické zlomky
1959   Bidlova čítanka
1959   Drahomír Josef Růžička
1959   Urozený divoch (Život Paula Gaugina)
1959   Jan van Goyen (Úvahy o krajinářství)
1959   Světlo světa
1959   Na obzoru plachta bílá
1959   Golet v údolí
1959   Adolf Kosárek
1959   Poslední hurá
1959   Que vlo-ve?
1959   Dokumenty (Camille Corot)
1959   Cirkus
1959   Jan Lukáš Kracker: Svatý Mikuláš
1959   Praha panoramatická
1959   Raubíři, Ochsenfurtské kvarteto
1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů
1959   Věčné jaro
1959   Bajky
1959   Noa Noa, Před a po, Dopisy
1959   Dojmy a potulky a jiné práce (Literární dílo I.)
1959   Miroslav Hák (Fotografie z let 1940-1958)
1959   Triptych o ohrožené zemi (Torso naděje, Já se tam vrátím, Naše paní Božena Němcová)
1959   Sloky o lásce, moudrosti a odříkání
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století)
1959   Saul Steinberg
1959   Dobrodružství deseti princů
1959   O soše (Úvod do historické technologie a teorie sochařství - 1. díl)
1959   Obeplutí
1959   Malý katalog reprodukcí
1959   Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc
1959   Svět hudby
1959   Wolfgang Amadeus Mozart
1959   5 her
1959   Noci a dny II
1959   Jamnica (Román vesnice)
1959   Nektar v sítu
1959   Kéž by nezemřel
1959   Starý černoch a metál
1959   Neprátelé veřejnosti ((Zkouška charakterů))
1959   Lži
1959   Rodina
1959   Za černým pařezem
1959   Buřňák
1959   Pokosené pole
1959   Děti z Guernicy
1959   Noci a dny I.
1959   Putování za švestkovou vůní
1959   Mezinárodní fotografie 1958
1960   Anglosaský postoj
1960   Nedokončený román ((2. vydání))
1960   Jestřábí křik
1960   Modravé jaro
1960   Režný vítr
1960   Leningrad
1960   Splav
1960   Království z tohoto světa
1960   Máj
1960   Balady
1960   Legenda o řece
1960   Podivný podzim
1960   Po svatbě
1960   Mulatka Gabriela (Kronika provinčního města)
1960   Umění? (Proč a k čemu?)
1960   Korespondence a úvahy
1960   Loď komediantů
1960   V kavárně
1960   Kdo chytá v žitě
1960   Fernand Léger
1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie
1960   Vzpomínky z mládí
1960   Aristide Maillol
1960   Nadar (Robert Felix Tournachon - fotograf, vzduchoplavec, spisovatel)
1960   Jaromír Funke
1960   Růže z pouti
1960   Národní umělec Jiří Kroha
1960   Vlastní životopis
1960   Betlémská kaple
1960   J. V. Myslbek (Korespondence)
1960   Francouzské balady
1960   Lazar a píseň
1960   Na zemi vyšlo plno lamp (Čínská lidová poezie Velkého skoku)
1960   O dětech a zvířátkách
1960   Italská renesanční plastika
1960   Hlavní třída
1960   Henri de Toulouse-Lautrec
1960   Šťastný návrat
1960   Rodina Pascuala Duarta
1960   Ivan
1960   Zamyšlené povídky
1960   Měšťácké povídky
1960   Kummerovští pohané, Kummerovští spravedliví
1960   Pan mezi lidmi
1960   Zlatý osel čili Proměny
1960   O valčíku a jeho tvůrcích
1960   Pěvci před mikrofonem
1960   S českou filharmonií třemi světadíly
1960   Zaříkání zkamenělin
1960   Hrůza
1960   Peytonův Hrádek
1960   Měsíc a ohně
1960   Benátské krajky
1960   Cesta
1960   Popraviště
1960   Nula osm patnáct (Dobrodružná vzpoura svobodníka Asche)
1960   Divoká oslava
1960   Mrtvá země
1960   Ze dne na den
1960   Odchod z Yangany
1961   Mezi šestou a sedmou
1961   Josef Ehm
1961   Pamflety
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1953   Básnický almanach 1953
1954   Problémy sovětské stavby měst
1954   Rok české hudby (O životě a díle skladatelů, jejichž jubilea slavíme v roce 1954)
1955   Leonardo da Vinci (Soubor statí)
1957   České theorie překladu
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1958   Úvodem k edičnímu plánu 1958
1958   Knihovna klasiků
1958   Edice skvosty
1958   Nové svazky sebraných a vybraných spisů
1958   Klasická slovenská díla česky
1958   Malíř a grafik Zdenek Seydl
1958   Knihy soudobých autorů
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Veselé velikonoce (J. Trnka: Z loutkového filmu Špalíček)
nedatováno   Praha - Hrad
nedatováno   Josef Lada: Vybírání raků
nedatováno   Josef Lada: Česání jablek (kolorovaná kresba)
nedatováno   Josel Lada: Indiján (kolorovaná kresba)
nedatováno   Josef Lada: Husopasky (kolorovaná kresba)
nedatováno   Radostné vánoce Kolorovaná kresba V. Fialy (V prodejně kaprů)
nedatováno   Josef Lada: Ledňáček (kolorovaná kresba - Jos. Lada 55)
nedatováno   Josef Lada: Malý rybář (kolorovaná kresba)
nedatováno   Radostné vánoce. Kolorovaná kresba V. Fialy (U stromku)
nedatováno   Radostné vánoce a šťastný nový rok (Kolorovaná kresba V. Boukala (tři králové))
nedatováno   Radostné vánoce a šťastný nový rok (Kolorovaná kresba V. Boukala (se stromečkem))
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1957/04   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
1957/08   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1956   Mozart v Praze
1959   Čína v obrazech našich malířů
1960   Praha
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1954   In memoriam Petra Dillingera
1956   Bál v Návarově (Ze zápisků krkonošského písmáka Věnceslav Metelky)
1958   Petr Bezruč píše nakladatelství (PF 1959)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1953   Jaroslav Čermák (41 knihtiskových reprodukcí)
1953   Mánesův orloj
1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století
1958   Degas
PF
rok vydání, název (podnázev)
1960   Přijměte novoroční pozdrav
nedatováno   Karlův most
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1954   Slovník a receptář malíře - grafika
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1956   Viktor Stretti (Popisný seznam grafického dála)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1960   Básnický almanach 1959
písnička
rok vydání, název (podnázev)
1953   Ranní písnička
1953   Havířská mazurka
1953   U Čelčic, koukal na ni
1953   Úsměv nad zlato (píseň a foxtrot)
1953   Tancovala žížala (polka)
1953   Přání (slowfox a píseň)
1953   Nic mně neschází ( píseň a slow - fox)
1953   Co ti dám k svátku (foxtrot)
1954   Arrivederci, Roma (beguine, Zpěv a klavír)
1954   Písnička z mládí
1957   Ze světa baletu (1)
1958   Dva modré balónky (vítězná píseň ze soutěže Hledáme písničku pro všední den)
1958   Dětská suita
1958   Chansony a písně
1959   Písničky u klavíru
1960   Rytmus a melodie (16)
1960   Rytmus a melodie (19)
autorská kniha
rok vydání, název (podnázev)
1958   Ztracení muzikanti
soukromý tisk
rok vydání, název (podnázev)
1958   Emil Filla
prostorový obraz / betlém
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Na zahrádce
soupis grafik
rok vydání, název (podnázev)
1958   Vincenc Morstadt (Popisný seznam grafického díla)
prostorová pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1950   Karlštejn
1950   Hradčany
1950   Muzeum
1950   Zlatá ulička
1950   Valdštejnská zahrada
1950   Zámek Hluboká
nedaqtováno   Brněnské výstaviště
nedatováno   Pozdrav z Brna
nedatováno   Národ sobě (Národní divadlo)
sborník písniček
rok vydání, název (podnázev)
1953   Estrádní repertoir č.7 (Uličník, Zamilované housličky)
1955   "Zpíváme" 7 (Výběr sedmi populárních skadeb pro zpěv)
1956   Karel Vacek: Album pro klavír 1 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
1956   Karel Vacek: Album pro klavír 2 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
1956   "Zpíváme" 10 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1956   "Zpíváme" 11 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1956   "Zpíváme" 12 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1957   Třetí zpěvníček Jaroslava Ježka
1957   Bajky v tanečním rytmu
1957   Písně souborů a estrád (veselé písně Bohuslava Sedláčka)
1957   "Zpíváme" 15 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1958   Karel Krautgartner: Klavírní album 1 (12 tanečních písní pro klavír a zpěv)
1958   Jana hraje na klavír / Jana spielt Klavier (pět miniatur / fünf miniaturen)
1959   Dušan Pálka 2
1960   Zábavní orchestr 110
1960   Karel Vlach: Klavírní album 3
1960   Klavírní chvilky