Pražská akciová tiskárna

rok vydání, název (podnázev)
1938, Paměti Dr. Karla Kramáře
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1916, F. Engelmüller
1930, F. Z. Eberl: Soubor prací (Oleje, akvarely, kresby)
1941, Památník mistra Oty Bubeníčka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1933, Soudobé umění belgické (XILX. výstava Sdružení výtvarníků v Praze)
1935, 52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
kniha
rok vydání, název (podnázev)
[1927], Genitrix
1913, Mládeži
1913, Mládeži
1914, Umění a náboženství
1918, Hořící keř
1918, Zjasněné oči ((1915 - 1917))
1920, Dopisy Josefa Manesa hr. Bedřichu Silva-Taroucovi
1921, Ruská škola malířská
1922, Ozvěna doby (Básně Elišky Pechové-Krásnohorské)
1927, Za slovenským maliarom
1928, Sursum corda
1929, Olšanské hřbitovy
1929, Paměti Dra Aloise Rašína
1930, Dr. Desiderius: Portrétní kresby 1916 - 1930
1930, Karel Kramář 1860-1930 (Život a dílo - skizza)
1935, Cařihrad kouzla nezbavený
1935, Museum Fr. Palackého a Fr. Lad. Riegra (Historie starého domu, Domov čtyř generací)
1936, Josef Štolovský (Život a dílo)
1936, Dr. Karel Kramář (Život - dílo - práce vůdce národa)
1938, Pouť do Řecka
1940, Žlutá růže Josefa Mánesa (Rozhlasový román o 12 kapitolách)
1941, Duhový kruh (Prózy a essaye)
1945, Divadelní prostor
1945, Chtěl jsem být učitelem (Škola v míru, ve válce a v revoluci)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno, Alšova mosaika v Staroměstské radnici
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1932, Knižní ilustrace Mikoláše Alše