Nadace Universitas Masarykiana v Brně

termín, název výstavy
1996/09 - 1996/10   Olbram Zoubek,