Muzeum umění Olomouc

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1992   Zbyněk Sekal: Některé práce z let 1940 - 1992
1992   Bohuslav Reynek
1993   Václav Tikal
1993   Sophie Curtil: Pastely / Pastels
1993   Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
1994   Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins
1994   Jaromír Lakosil (1923 - 1989)
1994   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo
1994   Jan Kryštof Handke: Vlastní životapis 1694 - 1774
1994   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo
1996   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
1996   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1997   Oscar Domínguez v Československu
1998   Oinirické vize Anny Zemánkové
1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998
1999   Karel Kašpařík * 1899 + 1968 (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně)
1999   Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů)
2000   Slavoj Kovařík
2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999
2000   Anselmo Legnani 1937 - 1999
2000   Sedmá olomoucká kašna
2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Disegni
2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Kresby
2001   Milan Grygar: Obraz a barva
2002   Tomáš Černoušek 1927 - 2001
2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2002   Brian Rose: 911
2002   James Ensor: Vizionář moderny
2002   Více světla! Rudolf Michalik (1901 - 1993) / Mehr Licht! Rudolf Michalik (1901 - 1993)
2003   Michaela Soukupová: Krasohled / Kaleidoscope (Oleje a pastely 2002 - 2003 / Oils and pastels 2002 - 2003)
2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002
2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže)
2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
2004   Jiří Lindovský: Anatomie kresby (práce z let 1967 - 2004)
2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
2005   Karel Malich
2005   Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist
2006   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
2006   Lucas Cranach st.: Adam a Eva
2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
2007   Victor Vasarely (Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi)
2007   Emil Filla (1882 - 1953)
2008   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti (Práce z let 1973 - 2008)
2008   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech
2010   Milan Kunc: Portréty / Portraits
2011   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
2011   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)
2011   Josef Ignác Sadler 1725-1767
2012   OL - 03 - 12 (Oldřich Šembera)
2012   OL - 03 - 12 (Jiří Žlebek)
2012   OL - 03 - 12 (Ondřej Michálek)
2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982-2013)
2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982–2013 / Projects from 1982–2013)
2014   Vladimír Birgus: Photographs 1972-2014
2014   Karel Malich: Vnitřní světlo
2015   Victor Vasarely: Nová akvizice
2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
2015   Josef Stern (1716–1775)
2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989
2017   Kateřina Žlebková: Dvě staré dámy
2018   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time
2018   Inge Kosková: Kresby
2018   Skříňka Libuše Šlezarové
2018   Stanislav Menšík: 1912-1970 (Marnotratný milovník barev)
2019   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972-1988
2019   Petr Brauner: Architekt
2019   Miroslav Šnajdr st. (Obrazy, kresby)
2019   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Nová citlivost
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995   DOFO Fotoskupina
1996   Česká avantgarda 1922 - 1938
1996   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996   Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996)
1996   Olomoucká obrazárna I. (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1996   Olomouc Picture Gallery I. (Italian painting of the 14th - 18th centuries from Olomouc collections)
1997   Klub konkrétistů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Tělo jako důkaz
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Antické mozaiky z Raveny
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550
2000   Klasika 2000 (Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace / Young Czech Contemporary Painters and Sculptors)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek)
2000   Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections)
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
2001   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart (Naivní a lidové umění, art burt / Naivist and folk art, art brut; Sbírka Pavla Konečného)
2001   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci
2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   In Case of Painting / Zeit der Bilder / Tiempo de las Imágenes / Čas obrazu
2002   Six from the sixties
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
2003   Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl)
2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Et in Arcadia ego (Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Křoměříž)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004)
2004   Umění západní Afriky
2004   Art in West Africa
2005   Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc)
2005   Půst očí. Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek
2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005)
2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form)
2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830
2007   Od Hollara k Beuysovi/ Von Hollar bis Beuys (Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni/ Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2008   Olomoucká obrazárna III. (Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Antimodernisté
2009   Středoevropské forum Olomouc 2009
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2010   Sial
2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města)
2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)
2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura)
2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Stín kvetoucí sakury (Výběr japonského umění z českých sbírek)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   Adolf Hölzel (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc / Blick in die Sammlung des Kunstmuseum Olomouc)
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2018   Abstrakce.PL (Abstrakce v polské malbě 1945-2017 / Abstrakcja w malarstwie polskim 1945-2017 / Abstract Art in Polish Painting 1945-2017)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Oltář z Lubiny (Restaurování 2014-2016)
nedatováno   MUO Muzeum umění Olomouc (1 muzeum ˃ 1000 let výtvarné kultury)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550)
2001   Thonet (Porýní - Vídeň - Morava)
2002   James Ensor: Vizionář moderny
2003   Miroslav Štolfa
2003   Umění je abstrakce/Art is abstraction
2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Výstava ke 100. výročí narození architekty Jindřicha Halabaly)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989)
2005   Karel Malich
2006   Ke slávě a chvále/In Glory and Praise (Tisíc let duchovní kultury na Moravě/A Thousand Years of Spiritual Culture in Morava)
2009   miroslav wagner noli tangere...
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1973   Stanislav Menšík: Výbor z díla
1993   Bohuslav Reynek: Souborné grafiké dílo ke 100. výroční narození
1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918
1993   Sophie Curtil: Pastely
1993   Václav Tikal: Výběr z díla
1993   Ze sbírek starého umění 14. - 18. století, Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1994   Alena Nádvorníková: Kresby
1994   Jan Kryštof Handke ( 1694 - 1774 ) (Malířské dílo)
1995   Svět Jana Saudka (Fotografie1959/1995)
1995   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových (Olomouc)
1996   Otto Gutfreund
1996   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem (Souborné dílo)
1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1996   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
1997   Oscar Domínguez v Československu (K 50. výročí autorovy první monografické výstavy v Olomouci)
1998   Oscar Dominguez v Československu (k 50. výročiu autorovej prvej monografiskej výstavy v Olomouci)
1998   Otto Rothmayer: Architektonické dílo
1998   Oinirické vize Anny Zemánkové
1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998
1999   Jan Kratochvíl: 1941 - 1997: Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů
1999   Paul Engelmann a Středoevropské dědictví z Olomouce do Izraele
2000   Sedmá olomoucká kašna
2000   Agostino Ciampelli: 1565 - 1630 (Kresby)
2000   Anselmo Legnani: Outsider osudem (Tvorba 1937 - 1999)
2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999
2000   Karel Kašpařík: 1899 - 1968
2001   Václav Stratil: Kresby 1955 - 2000
2001   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem (Práce z let 1945 - 2001)
2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2002   James Ensor: Vizionář moderny
2002   Rudolf Michalik (1901 - 1993): Více světla!
2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002
2003   Demeter Balla: Stařec (Fotografie z let 1964 - 2002)
2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (ke 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly)
2004   Ivo Přeček: Fotografie, objekty, asambláže 1959 - 2003
2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění (139 x 136))
2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění (210 x 149))
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004
2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem / Between avant-garde and underground ((147 x 103))
2005   Karel Malich
2005   Dagmar Urbánková: Dědina
2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
2005   Miroslav Urban: I na hřbitově plachý vetřelec
2006   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981))
2006   Pocta Ivo Přečkovi
2006   V závěsu avantgardy? (Komentovaná prohlídka)
2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005
2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005
2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 (Doprovodný program)
2007   Vladimír Havlík: Soft Spirit (1977 - 2006) (akce / vizuální poezie / autorské knihy / objekty / kresby / obrazy)
2007   Tapisérie z Bayeux / Bayeux Tapestry (Gobelínová replika Věry Mičkové / A Gobelin Replica by Věra Mičková)
2007   Emil Filla (1882-1953)
2007   Victor Vasarely ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi
2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
2007   Vladimír Havlík: Soft spirit (1977 - 2007)
2008   Severin Tischler (Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech)
2008   Josef Lada
2008   Karolina Ketmanová: Lovestories
2009   Josef Čapek: Vidět knihu / Seeing a Book
2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture
2010   Josef Vinecký 1882 1949 (Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu / An Artist of the pure truth of form and matter)
2010   Milan Kunc: Amor a Psyche (Kresby a obrazy 1976-2009 / Drawings and paintings 1976-2009)
2010   Josef Ignác Sadler 1725-1767
2010   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika
2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Color and Space
2010   Jindřich Buxbaum: Šalom (Izrael ve fotografii)
2011   Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky / Paris fragment of Dalimil´s Chronicle (Gobelínová replika Věry Mičkové / Tapestry replica by Věra Mičková)
2011   Lovec obrazů fotograf Jaroslav Vávra / Image hunter the photographer Jaroslav Vávra (1920-1981)
2011   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu / so, now, here
2011   Josef Ignác Sadler 1725-1767
2011   Dagmar Havlíčková: Modlitba srdce (kresby)
2012   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já
2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation?
2013   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě
2014   Ludmila Padrtová: První dáma české abstrakce. Dílo 1951-2013 / First Lady of the Czech Abstraction. Work 1951-2013
2014   Karel Malich: Vnitřní světlo
2014   Ivan Theimer: Via lucis
2015   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se / Zbyněk Sekal: Things Are Moving Forward Slowly
2015   Jiří Šalamoun: No tohle? / Well I never!?
2015   Victor Vasarely: Nová akvizice
2015   Viktor Vasarely: Nová akvizice II
2015   Jiří Šalamoun: No tohle?! / Well I never?!
2016   Jindřich Štreit: Vesnice je svět
2017   Jozef Jankovič: Plynutí času / The flow of time
2017   Milena Valušková: Fotografie / Photographs 1971–2017
2017   Monogramista T. D
2018   Inge Kosková: Kresby
2018   Skříňka Libuše Šlezarové (Práce z let 1975 až 2014)
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
2019   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972 - 1988
2019   Václav Cigler: Kresby / Drawings
2019   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby
2020   Jiří Kolář: Babyluna
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko)
2001   THONET (Porýní - Vídeň - Morava)
2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek)
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku)
2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
2004   Ivo Přeček
2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše)
2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny)
2005   Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent)
2005   Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz)
2006   Já su stěhovavý pták / I´m a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981))
2006   Adriena Šimotová
2007   Slavné vily Olomouckého kraje
2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc
2009   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století - Sbírka Jana Poše)
2009   Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě
2019   Pavel Büchler: What the Cleaners Found
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1992   Much POP more ART (Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikation / Art of the 60s in Graphic Works, Multiples, and Publication)
1994   Nová citlivost
1994   Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích)
2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference)
2014   Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století / Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century (Příspěvky z mezinárodního symposia / Proceedings from the international symposium)
2018   Zrod soudobého Středoevropana / The Birth of the Modern Central European Citizen
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1984   Le parapluie de Piccadilly (Berthe Soucaret, Le chant des baleines, Le Paradis perdu)
1994/02/10   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (Českého malířství druhé poloviny 20. Století ze sbírek státních galerií)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1999   Vážená paní - vážený pane, Moravská galerie v Brně… (pozvánka na tiskovou konferenci)
2001   Výstava Thonet / Porýní - Vídeň - Morava
2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Kiraly Múzeum v Székesfehérváru)
2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István)
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby (1974 - 2004)
2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové / Práce z let 1960 - 2006
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2001   Houpací lehátko z ohýbaného dřeva
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992
1994   Dimitris Manikas a žáci: projekty pro Kremži Olomouc
1994   Olomoucká sbírka české kresby 20. století
1994   Much Pop and more Art (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích (Muzeum umění Olomouc))
1994   Mistrovská díla Starého umění (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1995   Horní náměstí v Olomouci
1995   Nová citlivost
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci
1995   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století
1996   Italské malířství 16. století v dobových kopiích a Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996   Universitas Olomucensis: 1573 - 1946 - 1996 (Barokní teze Olomoucké univerzity z fondů Zemského archivu v Olomouci)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   František Kupka, Otto Gutfreund (Ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu)
1997   Italské renesanční umění z Českých sbírek (Kresby a grafika)
1997   Klub konkrétistů
1998   Olomouc Rinascimentale Nell'Ottica Delle Ricerche Archeologiche / Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves (Paolo Pagani; I Disegni / Kresby / Drawings)
1998   Oznámení o Ikarově letu
1998   Slavnost k ustavení Arcidiecézního muzea v Olomouci jako součásti Muzea umění Olomouc: Mozaiky z Raveny
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 144 - 1550)
1999   ...a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Architektonická soutěž na Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998
2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16. - 18. století z Olomouckých sbírek)
2001   Thonet: Porýní - Vídeň - Morava
2001   Mezi tradicí a experimentem / Międzi tradycją a eksperymentem (České umění 1939 - 1989 ze sbírek Muzea Umění v Olomouci / Sztuka czeska 1939 - 1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Olomuńcu)
2001   Akt v české fotografii
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století (Errata)
2002   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Čas obrazu
2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru)
2003   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let
2003   Dům milovníka umění (Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století)
2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
2004   Lubomír Šlapeta: 1908 - 1983: Čestmír Šlapeta: 1908 - 1999 (Architektonické dílo)
2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001 - 2004)
2004   Umění západní Afriky
2004   Et in Arcadia Ego (Historické zahrady Kroměříže)
2004   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959 - 1989)
2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek)
2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
2005   Kniha v českém kubismu
2005   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2005   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci)
2006   Život věcí (Komentovaná prohlídka výstavy)
2006   Ježíšova modlitba: Dagmar Havlíčková - námět a kresby: Markéta Ondrušková - fotografie
2006   Du bon du cour / Du bon du coeur (Trésors de l'art médiéval français dans les collections tchéques et moraves / Poklady francouzského umění v českých a moravských sbírkách)
2006   Rock Love Flash Down (... a papež kouřil trávu / ... and The Pope Smoked Dope)
2006   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 1. díl: 1889 - 1918
2006   Rock Love Flash Down (Komentovaná prohlíka)
2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
2007   Zaostřeno na dopravní podnik (Martin Cenkl, Jaroslav Dufek, Kristýna Erbenová, Tomás Klepal, Svatopluk Klesnil, David Komínek, Miroslav Krša, Jindřich Štreit)
2007   Monstrance Zlaté slunce Moravy (Restaurování 2003-2005)
2007   Od Hollara k Beuysovi (Sbírka Otto Mauwera z Dómského muzea ve Vídni)
2008   Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830
2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007)
2008   Elly Oehler / Olárová (1905 - 1953), Oskar Oehler / Plár (1904 - 1973): Architektonické dílo
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2008   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) prelát a politik neklidného věku
2008   Art brut v českých zemích / Art brut in the Czech lands (Mediumici, solitéři, psychotici / Mediumists, solitaires, psychotics)
2009   Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579 - 1598) (Biskup a mecenáš umírajícího věku)
2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum
2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
2010   Středoevropské forum Olomouc III / Olomouc Central European Forum III, Maďarsko / Hungary (Maďarské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc / Hungaria Art from the collections of the Olomouc Museum of Art)
2011   Victimae Paschali Laudes (Velikonoční liturgie a výtvarné umění / Easter liturgy and fine arts)
2011   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
2012   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše)
2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books)
2013   Svět před katastrofou / A World Before a Catastrophe (Krakovští židé mezi světovými válkami / Krakow's Jews Between the Wars)
2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
2014   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
2014   Tajemné dálky / Mysterious Distances (Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By charcoal, paintbrush, scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Květy a jiné světy
2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
2017   Bydlet spolu (České kolektivní domy)
2017   Olomoucká synagoga 1897 - 1939 (Dny židovské kultury Olomouc 2017)
2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   V oplatce jsi všecek tajně (Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře)
2018   Abstrakce.PL (Abstrakce v polské malbě 1945-2017 / Abstrakcja w malarstwie polskim 1945-2017 / Abstract Art in Polish Painting 1945-2017)
2019   Sousedé v knize / Nachbarn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc)
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem / Light
2019   Místo činu / Scene of the Action: Pécsi Műhely (Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc / Hungarian Performing Art from the Collections of Balász Szluka and Olomouc Museum of Art)
2020   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší)
2020   Vir(tu)al opening
text
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Záznam nejrozmanitějších faktorů (České malířství 2. Poloviny 20. Století ze sbírek státních galerií)
cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2006   Dny kulturního dědictví v Olomouci
2006   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (tisková konference, 10.9.2003)
2006   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (vernisáž, 11.9.2003)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2018   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2000   Šest návodů, pracovní listy (Ladislav Novák; Froasáž, Jiří Kolář; Dekoláž, Ladislav Novák; Alchymáž, Václav Stratil; Performace, Václav Stratil; Interpretace, Joseph Beuys; Happening)
2001   Co je Thonet: pracovní listy pro žáky ve věku 9 - 15 let a všechny ostatní (Doplněk výstavy: Thonet porýní / Vídeň, Morava)
2001   Židle výpráví svůj příběh (doprovodná akce k výstavě Thonet / Porýní - Vídeň - Morava)
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2006   In Glory and Praise, A thousand years of spiritual culture in Moravia / Ke slávě a chvále, tisíc let duchovní kultury na Moravě
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1948) ((Salon Kabinet - krátkodobé výstavy, BESEDA - přednášky, koncerty))
2001   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart
2003   Kunstmuseum Olmütz
2003   Olomouc Museum of Art
2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
2006   Ke slávě a chvále (Tisíc let duchovní kultury na Moravě)
2006   Brian Rose a Matthew Vega: V hledáčku Suzanne Vega
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Setkání s Bělou Kolářovou, Jiřím Kolářem a Medou Mládkovou
2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (Průběh restaurování 1999 - 2001)
2003   Čas obrazu (Panelová diskuse)
2005   Česká republika: Architektura XX. století (Morava a Slezsko)
2005   Ikona, ikona! ((pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Půst očí / Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek))
2005   Italská stovka anebo její Veličenstvo kresba ((pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Italská kresba 17. století, Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci))
2005   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc ((pozvánka na komentovanou prohlídku))
2006   Michaela Rychlá: Bylo nebylo / Amol is Gewen
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva (1959 - 2005) (Pozvánka na tiskovou konferenci)
PF
rok vydání, název (podnázev)
1999   Pour Féliciter 2000 (Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art)
2008   PF 2009: Muzeum umění Olomouc
program
rok vydání, název (podnázev)
1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 říjen)
1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 listopad)
1994   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
1994   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
1995   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 duben)
1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 březen)
1997   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
2001   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
2006   Sál Mozarteum/Program/Říjen
2006   Sál mozarteum/program/prosinec
2007   Muzeum umění Olomouc (leden, únor, březen 2007)
2007   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září 2007)
2018   Muzeum umění Olomouc
vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Muzeum umění Olomouc / Olomouc museum of Art
nedatováno   Muzeum moderního umění Olomouc (Museum of modern Art Olomouc)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze))
2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze))
2010   Olomoucké baroko: průvodce (Výtvarná kultura let 1620-1780)
2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
2011   Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem (Výtvarná intervence světlem)
2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Zvnějšnění
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Jan Mahr: Synthetic
2015   Oldřich Malachta: Camp
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardní umění ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-garde Art in the Central Europe
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2017   Kroměřížská zámecká knihovna I (Prvotisky)
2017   Schlossbibliothek Kremsier I (Inkunabeln)
2018   Kroměřížská zámecká knihovna II (Katalog 1691)
2018   Kroměřížský hudební archiv I (Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2010   Josef Vinecký 1882 - 1949 (Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu / An artist of the pure truth of form and matter)
2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Colour and Space
2011   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu / So, now, here
2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
2014   Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 1972-2014
2014   Ivan Theimer: Via lucis
2015   Jiří Šalamoun: No tohle!? / Well I never!?
2017   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time
2017   Monogramista T·D - Dezider Tóth (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc)
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
2018   Inge Kosková: Kresby
2020   Kateřina Černá: Nosíš také letos turban? (Rukou psané dopisy přátelské s obrázky)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Muzeum umění Olomouc
2012   OL - 03 - 12 (Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek)
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
2015   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Bydlet spolu / Living Together (České kolektivní domy / Czech Collective Houses)
2017   Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence
2018   Koně v piškotech / Horses in Tutus (Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. / Festivities at the Court of Emperor Leopold I.)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě)
2018   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
2018   Century of Relativity (20th Century Fine Arts Pernament Exhibition)
2018   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
2019   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában
2019   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe
2019   Místo činu / Scene of the Action: Pécsi Műhely (Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc / Hungarian Performing Art from the Collections of Balász Szluka and Olomouc Museum of Art)