Středisko státní památkové péče a ochrany přírody

termín, název výstavy, místo konání
1966/02   Jitka Janatková: Pražské památky ve fotografii, Klub školství a kultury ROH, Praha
1979   Vilém Nowak: Malířské dílo, Zámek Mělník, Mělník (Mělník)
1981/05/12 - 1981/05/24   Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Malostranské dvorky, Praha
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně, Dům U Kamenného zvonu, Praha