Středisko státní památkové péče a ochrany přírody

osoba, narození
Baran Ludvík, 23. 8. 1920
Baťka Ivan,
Buříval Zdislav, 13. 8. 1919
Fuchs Petr, 3. 5. 1948
Heřman Petr, 16. 2. 1935
Hyhlík Vladimír, 12. 8. 1925
Janková Yvonne, 17. 6. 1949
Jiřinec Miloslav, 3. 8. 1924
Kibic Karel, 11. 2. 1930
Lachman Stanislav, 16. 10. 1921
Lejsková - Matyášová Milada, 2. 7. 1908
Maxová Ivana,
Mencl Václav, 16. 1. 1905
Mrňa Ľubomír, 19. 9. 1934
Novotný Vladimír, 11. 1. 1901
Posselt Milan, 9. 4. 1942
Procházková Marcela, 1942
Rokyta Hugo, 24. 11. 1912
Sedláková Linda, 1978
Štulc Josef, 4. 3. 1944
Švestka Martin, 1963
Tamchyna Petr, 23. 11. 1943
Togner Milan, 29. 9. 1938
Vlček Pavel, 18. 6. 1948
Welz Tomáš, 16. 2. 1945
Zachardová Naděžda, 29. 11. 1941
Zenger Zdeněk, 5. 11. 1913