Dům U Kamenného zvonu

termín, název výstavy
  Pavel Šmíd: Za barem,
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby,
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra,
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar,
1989/02/02 - 1989/03/19   Dagmar Hochová: Fotografie,
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk,
1989/05/03 - 1989/05/04   Obraz a svět,
1989/06/27 - 1989/09/17   Cesty československé fotografie,
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich: Pastely,
1990/06/21 - 1990/09/09   Jaroslav Vožniak,
1990/06/21 - 1990/09/23   Vladimír Janoušek,
1990/10/02 - 1990/11/11   Znaky v pohybu / Zeichen im Fluss,
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění,
1991/02/23 - 1991/03/20   Roman Buxbaum: Dědictví / Elbe,
1991/03/05 - 1991/04/14   Ve světle monitoru. Skulptury, videoinstalace, záznamy,
1991/03/07 - 1991/04/14   Markéta Luskačová: Poutníci (Fotografie z let 1966-74),
1991/04/30 - 1991/06/16   V obraze / Im Bilde,
1991/07/11 - 1991/09/01   Robert Piesen,
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let,
1991/12/03 - 1992/01/19   Georges Braque: Grafické dílo,
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974,
1991/12/12   Slavnostní večer konaný u příležitosti výstavy a životního jubilea Huga Demartini,
1992/01/07 - 1992/02/09   František Skála jr.: Staré a nové práce,
1992/02/20 - 1992/04/05   Bohuslav Reynek: Grafiky,
1992/04/02   Slavnostní večer konaný u příležitosti životního jubilea akademického sochaře Karla Nepraše,
1992/04/22 - 1992/05/31   Fakta. Současné umění z Bavorska,
1992/06/18 - 1992/07/26   Sochařství 1988-1992 (generace osmdesátých let),
1992/08/13 - 1992/10/04   Vladimír Boudník 1924-1968,
1992/10/15 - 1992/11/22   Magia naturalis. Mnichovští umělci v Praze,
1992/12/03 - 1993/01/24   Joan Miró,
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992,
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění,
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně,
1993/09/14 - 1993/10/17   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso,
1993/12/15 - 1994/01/23   John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma,
1994/02/15 - 1994/05/02   Karel Teige,
1994/07/21 - 1994/09/04   Luigi Mainolfi: Sochy,
1994/09 - 1994/10   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics,
1994/09/22 - 1997/11/06   Vladimír Špaček,
1994/12/15 - 1995/02/28   1. bienále mladého umění Zvon ´94,
1995/02/21 - 1995/05/21   Nově restaurovaná díla barokního umění,
1995/07/11 - 1995/01/10   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích,
1995/10/26 - 1996/01/22   Mario Merz: Tři instalace,
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů,
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum,
1996/09/10 - 1996/12/01   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris,
1996/12/17 - 1997/02/23   2. bienále mladého umění Zvon '96,
1997/06/10 - 1997/09/30   Opus magnum,
1997/11/06 - 1998/01/25   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy,
1998/03/03 - 1998/03/29   Adolf Hoffmeister,
1998/06/02 - 1998/08/30   L´art brut,
1998/10/01 - 1999/01/03   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity,
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása. Česká fotografická avantgarda 1918-1948,
1999/06/29 - 1999/08/29   Toužící oko / The desiring Eye,
1999/10/22 - 2000/01/09   3. bienále mladého umění Zvon ´99. Blue Fire,
2000/02/03 - 2000/04/09   Poezie a skutečnost,
2000/05/12 - 2000/08/06   Toyen,
2000/09/21 - 2001/01/05   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy,
2001/10/16 - 2002/01/06   Emila Medková,
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002,
2002/06/18 - 2002/09/29   Otto Piene: The Zero Experience,
2002/11/20 - 2003/03/02   František Tichý 1896-1961,
2003/03/11 - 2003/05/04   The View from here,
2003/05/28 - 2003/09/07   Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja,
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových,
2004/04/22 - 2004/08/22   Other times: Současné britské umění, Contemporary British Art,
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister,
2005/04/15 - 2005/06/05   5. bienále mladého umění Zvon 2005,
2005/06/28 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century,
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla,
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The life of things: The idea og still life in photography 1840-1985, the Siegert collection,
2005/11/05   Prezentace vítězů a organizátorů Cen pro mladé umělce,
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950,
2006/02/23   Architektura domu U Kamenného zvonu,
2006/03/02   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950,
2006/03/07   Architektura domu U Kamenného zvonu,
2006/03/16   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950,
2006/03/30   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950,
2006/04/13   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950,
2006/04/27   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950,
2006/06/13 - 2006/09/17   Art brut. Sbírka abcd,
2006/10/18 - 2007/01/21   Rudolf Kremlička (1886-1932),
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects,
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942),
2007/10/30 - 2008/02/10   Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005,
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno,
2008/06/27 - 2008/09/21   6. bienále mladého umění Zvon 2008,
2008/10/30 - 2009/01/11   Veronika Bromová: Království,
2009/02/06 - 2009/05/03   Prinzhornova sbírka,
2009/06/12 - 2009/10/04   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009,
2009/10/21   Zdeněk Felix: Z očí do očí,
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989,
2010/03/17 - 2010/06/06   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let,
2010/06/30 - 2010/10/03   7. bienále mladého umění Zvon,
2010/11/04 - 2011/02/06   Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310,
2011/03/16 - 2011/06/05   Michal Pěchouček: Hodiny v umění,
2011/06/24 - 2011/10/23   Andreas Feininger: That's Photography,
2011/11/23 - 2012/01/29   Bohuslav Reynek (1892-1971),
2012/01/25   Za barem Evžen Šimera,
2012/02/21 - 2012/05/27   Adolf Wölfli: Stvořitel univerza / Creator of the Universe,
2012/02/29   Za barem Jiří Skála,
2012/05/02   Za barem David Černý,
2012/06/29 - 2012/09/23   London Twelve. Současné britské umění,
2012/10/24   Zbyněk Baladrán: Za barem,
2012/10/26 - 2013/02/03   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou,
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999),
2013/06/07 - 2013/09/29   Viktor Kolář: Retrospektiva,
2013/10/25 - 2014/02/23   Stanislav Podhrázský: Neklidná krása,
2014/03/28 - 2014/08/03   Tim Burton a jeho svět,
2014/09/17 - 2015/01/04   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of Seeking,
2015/01/30 - 2015/04/26   Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak,
2015/05/15 - 2015/08/30   Jean Delville 1867-1953,
2015/10/01 - 2016/01/17   Milota Havránková: Milota,
2016/02/19 - 2016/07/17   David Cronenberg: Evolution,
2016/09/28 - 2017/01/29   Jaroslav Horejc 1886 - 1883 Mistr českého art deca,
2016/12/21 - 2017/02/28   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá,
2017/02/24 - 2017/05/28   Eduard Steinberg: From Moscow to Prague,
2017/06/23 - 2017/12/31   Jaroslav Róna: 1997-2017,
2018/02/07 - 2018/05/13   The Reunion of Poetry and Philosophy,
2018/06/07 - 2018/09/16   Santiago Calatrava: Art and Architecture,
2018/07/04 - 2018/09/16   Michaela Vélová Maupicová,
2018/12/12 - 2019/03/24   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art,
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění,