Státní galerie ve Zlíně

termín, název výstavy, místo konání
1991/02/26 - 1991/04/07   Dalibor Chatrný: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03 - 1991/04   Otto Gutfreund: Kresby, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1991/06/18 - 1991/10/27   Prostor Zlín ´91, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
1991/11/19 - 1992/02/02   František Bílek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/01 - 1992/02   Libor Jaroš: Kresby, obrazy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1992/02/06 - 1992/03/22   František Bílek, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/03 - 1993/05/10   Ivo Sedláček: Malba, Městské divadlo, foyer, Zlín (Zlín)
1992/03/12 - 1992/04/26   Černobílá krajina (Téma krajiny v grafice a kresbě členů TT Klubu a jejich hostů), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1992/05/26 - 1992/07/05   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/07 - 1992/08   Jakub Obrovský, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/09/08 - 1992/11/01   Jan Šimek: Sochy, Petr Baran: Fotografie, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/11/24 - 1993/01/17   Petr Veselý: Obrazy, kresby, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1992/11/24 - 1993/01/24   Bohuslav Fuchs, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1993/01/19 - 1993/03/07   Oldřich Tichý: Obrazy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1993/02/02 - 1993/03/14   Vladimír Boudník: Grafiky, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1993/03/23 - 1993/05/23   Josef Daněk: Kresby, obrazy, drobné plastiky, dokumentace akcí, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1993/05/25 - 1993/07/04   Jitka a Květa Válovy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1993/07/13 - 1993/08/22   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1993/10/11 - 1993/12/05   Zdena Fibichová: Sochy, kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1993/11 - 1994/01   Zdeněk Živný: Obrazy, Městské divadlo, foyer, Zlín (Zlín)
1993/12/14 - 1994/03/06   Otmar Oliva: Plastiky, reliéfy, Karel Rechlík: Obrazy, kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994   Jindřich Boška: Průřez tvorbou, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1994/01/19 - 1994/02/13   Jánuš Kubíček, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1994/02/17 - 1994/04/03   Radim Hanke: Sochy, kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1994/03 - 1994/04   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994/04/26 - 1994/06/30   Jan Svoboda: Malba, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1994/05/11 - 1994/10/30   Prostor Zlín ´94, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
1994/07/28 - 1994/10/02   Jan Steklík: Koláže, kresby, dokumentace akcí, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1994/09/06 - 1994/11/13   Kultura Baťova Zlína, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994/11/22 - 1995/01/29   Jaroslav Hovadík, Vladimír Jarcovják, Svatopluk Slovenčík, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994/12/02 - 1995/01/29   Lubomír Jarcovják: Grafiky, autorské papíry a knihy, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1994/12/06 - 1995/03/12   Jan Machalínek: Obrazy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1995/02/07 - 1995/04/02   Jan Preisler: Putování krajinami duše, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/02/14 - 1995/05/28   Václav Zykmund: Koláže a asambláže z let 1980 - 1984, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1995/03/15 - 1995/06/30   Petr Sládek: Obrazy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1995/04 - 1995/05   Artchemo 1968/1969, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/06/01 -   Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60.-90. let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1995/06/06 - 1995/09/03   Vladimír Vašíček: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/06/29 - 1995/09/15   Václav Ševčík: Reflexe, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1995/08/29 - 1995/11/26   Zdeněk Matyáš: Obrazy, Městské divadlo, foyer, Zlín (Zlín)
1995/09/07 - 1995/12/03   Ze současné tvorby. 90. léta, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/11/23 - 1996/02/11   Jan Slovák, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1995/11/30 - 1996/02/11   René Hábl: Obrazy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1995/11/30 - 1996/02/11   René Hábl: Grafiky, Divadélko v klubu, Zlín (Zlín)
1995/12/14 -   Miroslav Lorenc - Jaromír Krejcar: zlínská moderní architektura a pražská avantgarda, Dům umění, Zlín (Zlín)
1996   Václav Vaculovič: Pokušení na poušti, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1996/02/15 - 1996/03/31   Dominika Sládková-Paštéková: Kontakty, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Dům umění, Zlín (Zlín)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Výstavní síň u škol, Zlín (Zlín)
1996/09/25 - 1996/09/26   Prezentace a interpretace současného výtvarného umění, Akademia Centrum, Zlín (Zlín)
1996/09/25 - 1996/09/26   Prezentace, interpretace a instalace současného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1996/10/15 - 1996/02/02   Ivan Ouhel: Obrazy devadesátých let, Dům umění, Zlín (Zlín)
1996/10/22 - 1996/12/15   Olaf Hanel: Krajinné motivy, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1996/12/10 - 1997/02/09   Ivan Kříž: Fenomén linearity, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1997/02/18 - 1997/04/06   Jiří Havlíček: Graphica Alchymica, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1997/02/27 -   Karel Nepraš, Jiří Sopko, Jan Steklík, Dům umění, Zlín (Zlín)
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín (Zlín)
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1997/11/04 - 1997/12/07   Annegret Heinl: Průsečíky a paralely, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1997/11/18 - 1998/01/04   Klub konkrétistů, Dům umění, Zlín (Zlín)
1998   Petr Veselý, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1998/01/13 - 1998/03/29   Josef Sládek, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1998/04/01 - 1998/06/21   Pohledy do uměleckých sbírek: TVRDOŠÍJNÍ, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1998/04/21 - 1998/05/31   Portrét, krajina a žánr., Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1998/06/23 - 1998/10/25   Urbanismus a architektura satelitních měst Baťova Zlína, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1998/09/15 - 1998/11/22   František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
1998/10/22 - 1998/10/24   Středoevropská architektura 1890 - 1998, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1998/11/10 - 1998/12/06   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace z papíru, Dům umění, Zlín (Zlín)
1998/12/01 - 1999/02/28   Zdeněk Plesník: Architektonické dílo, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1998/12/15 - 1999/02/28   Vladimír Kokolia, Nikos Armutidis, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/03/09 - 1999/04/18   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/06/30   Pocta Květě a Jitce Válovým, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Výstavní síň u škol, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/31   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/09/28 - 1999/11/28   Adriena Šimotová: S kolemjdoucím, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/11/16 - 2000/01/09   Zdeněk Gajdoš: papírové objekty a reliéfy, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000   Zlín nepostavený, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000/02/15 - 2000/03/19   Robert Hliněnský: Akvarely - Pastely, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2000/03/28 - 2000/05/14   René Hábl: Linolea Ty, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2000/06/01 - 2000/10/15   II. Zlínský salon mladých, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2000/08/01 - 2000/09/23   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/24 - 2000/12/03   Pavel Brázda, Věra Nováková, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2000/10/31 - 2000/11/26   Pavel Preisner: Strašák v zelí rukuje, Kresby 2000, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2000/12/05 - 2001/02/18   Marie Filippovová: Jde vlna za vlnou, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2000/12/16 - 2001/03/11   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/02/27 - 2001/04/16   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2001/04/24 - 2001/07/08   Leoš Boček, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2001/05/30 - 2001/07/01   Ú Svit s ateliérem veškerého sochařství Kurta Gebauera, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2001/05/30 - 2001/09/16   Kurt Gebauer, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/07/17 - 2001/09/02   Jaroslav Hovadík: Kresby, objekty, plastiky, Grafický kabinet, Zlín (Zlín)
2001/09/11 - 2001/11/18   Tavík František Šimon, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2001/10/02 - 2001/11/25   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)