Median, s. r. o.

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1993, Karel Havlíček: Výběr z díla
1994, Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
2007, Antonín Střížek: Cinema
2007, Antonín Střížek: Cinema
2008, Anna Vančátová: V barvě
2008, Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder
2008, Sen a skutečnost (Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách galerie)
2010, Viktor Munk: Skrytá tvář (Obrazy, kresby)
2010, Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010, Václav Lokvenc: Výběr z díla
2010, Jiří Šik: Prolínání / Verknüpfungen
2010, Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen
2011, Kameny a průzory Mirky Nové 1971-2011
2011, Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Obrazy, kresby, tvorba pro děti)
2012, Aleš Veselý: Kódy a prolínání
2012, Svět Josefa Lady
2012, Jiří Slíva: Chaplin etc.
2012, Slavnosti plakátů / The Celebration of Posters (Zdeněk Ziegler + film)
2014, Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného (Obrazy)
2014, Svatopluk Klimeš: Ohňová země
2014, Legenda Josef Váchal / Legende Josef Váchal (Ze sbírky Paula Heinickeho / Aus der Sammlung Paul Heinicke)
2015, Václav Špála: Nemaluji krajiny, ale sebe (Obrazy a grafické listy ze sbírkových fondů galerie)
2015, Pavel Besta: Dotýkání
2015, Stanislav Holý: Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád
2015, Josef Fantura: Inspirace
2015, Pavel Piekar: Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (Barevné linoryty, kresby)
2015, Jaroslav Horálek: Zápas s drakem
2016, Antonín Procházka (1882-1945): Štěstí tomu, kdo mne má.
2016, Monika Havlíčková: Insula
2016, Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret
2016, Robert S. Gessner: Zlatý řez
2017, Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru
2017, Jan Samec: Malba / Malerei
2017, Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby
2017, Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem / The Life With Camera
2018, Tomáš Polcar: Hemisféry
2018, Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
2018, Ivana Haiek: Infinitus conscientiam
2018, Štěpán W. Beránek: Od/sekávání
2018, Ondřej Michálek: Nová útočiště
2018, Aleš Svoboda: Program art
2018, Malíř Karel Retter (1928–2017)
2018, Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu / Kamil Lhoták’s World in Painting, Drawing, Graphics and Film
2019, Otakar Slavík: Ohlédnutí
2019, Jan Pelc: Obvykle jeden a půl
2019, Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stálo zjevným
2019, Robert Vlasák: Rozhraní
2019, Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map
2019, Michal Gabriel: Červený koberec
2019, Kateřina Štenclová: Otisky vnitřních map
2020, Jan Steklík: Kresby
2020, Milan Maur: Záznamy / Records
2020, Adéla Matasová: Dialog
2021, Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích
2021, Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové
2021, Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka
2021, Anna Kopková: PaLidi
2021, Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů
2021, František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow
2022, Jiří Jun: Neustálé hledání
2022, Karel Prášek: Dráhy
2022, Maxipes Fík a jiné psí kusy Jiřího Šalamouna
2022, Zbyněk Sekal: Kresby a komorní plastiky
2023, Pavel Brunclík: Dvojí dotek
2023, Katarína Brunclíková: Půvab uvadání
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006, Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
2006, Nové výpravy (České malířství a grafické umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
2007, Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku
2012, Michal Šarše: Balance - bilance (sochy), Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby
2015, Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu)
2016, Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
2016, Ženské v(j)ecy (Současné mladé ženské umění severozápadních Čech)
2016, Tváře Ruska (Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě)
2016, Oheň Hlína Led: Václav Šerák a žáci / Fire Clay Ice: Václav Šerák and Pupils
2017, Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
2017, Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum
2018, Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi
2018, Nezlomení / Unbroken (Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírek Michaila Karminského / Russian Nonconformists of the Second Half of the Twentieth Century from the collection of Michail Karminsky)
2019, Jiří Jiroutek, Pavel Planička: Jiná krajina
2019, České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
2020, Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy ze sbírky Josepha Rejgehra / Ivan Kliun and Members of the Russian Avant-Garde from Joseph Rejgehr’s Collection
2020, Emil Filla a Mánesáci na Malši / Emil Filla and the Members of Mánes on the Malše
2020, Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2020, Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2020, Objevené bohatsví (Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna ze sbírek galerie)
2021, Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
2021, Malíři světového jména: Jiří (Georges) Kars, Otakar Kubín-Coubine
2022, Výtvarní umělci na keramické škole (1945–1995)
2022, Karlovarský salon 22/2
2022, Sexies! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let
2023, Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv
2023, Salon Krajské umělecké asociace
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012, Veronika Richterová: Letní byt