Akademie věd ČR, sál č. 206

obec: Praha
adresa: Národní 3, Praha 1
PSČ: 110 00